Ktl-icon-tai-lieu

Từ vựng tiếng nhật trung cấp

Được đăng lên bởi vanhavienlinh95
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1636 lần   |   Lượt tải: 2 lần
第 1 課 : たとえる
★Từ Mới
例える:ví dụ
役に立つ:có lợi, có ích 口に出す:nói
ra, thốt ra また:và(thường dùng để
chuyển đoạn)
でも:nhưng 額:
trán 便利な:thuận
tiện
小判:một loại tiền của Nhật ngày xưa
昔:ngày xưa 全然:hoàn
toàn không 本棚:tủ sách,
kệ,giá sách 並べる:sắp
xếp,xếp hàng 是非:nhất
định
★Những chỗ cần lưu ý trong bài
いいから一人でも: 一人(だけ) でもいいですからだれでもいいから一人でも多くの人:
bất kỳ ai nhiều hơn dù chỉ 1 người cũng được. そんなとき: そういうとき: khi mà nói
như thế.
「猫の手も借りたいほどだ」 (muốn mượn cái tay con mèo)khi muốn sự giúp đỡ của
bất kỳ ai thì người nhật thường nói câu này.
~と例えて言います: ví dụ là(đưa ra một ví dụ trong rất nhiều ví dụ )
ほど: くらい khoảng, đến mức それほど: そんなに như thế こう言うのです: nói
như thế này. 「猫の額ほど」hẹp như cái trán mèo 秩礼じゃないですか: chẳng
phải là thất lễ hay sao? 世話になる( お世話になりました): đã chăm sóc cho tôi,
nhưng trong bài này ko có nghĩa như thế
「猫」の世話になる便利な言い方:có cách nói thuận tiện thường dùng liên quan đến
con mèo.
「猫に小判」( cho con mèo tiền) ném tiền qua cửa sổ.
「猫に小判」という言い方ほど面白いものはないでしょう: có lẽ không có cách nói nào
hay bằng cách nói 「猫に小判」
「猫に一万円」: 猫に小判 ( cho con mèo một vạn yên ) だけでなく:
không chỉ
人と昔から生活をしてきた動物たち(きた ko chỉ đi đứng, còn thể hiện tình trạng từ
trước đến giờ vẫn còn tiếp tục)
★ Phần ngữ pháp (使いましょう)

A「~と言います」: nói là, có câu nói
là 普通形い形―い+と言います な形―
だ
名―だ
Chú ý:khi muốn dẫn trực tiếp thì không cần thêm だ trong trường hợp đứng sau danh từ
hoặc tính từ đuôi な
・まだ四月なのにとても厚いとき、「夏のようだ」と言います
. Đang là tháng tư
mà
trời rất nóng thì có câu nói là giống như mùa hè.(khác với khí hậu bốn mùa ở hà nội,
mùa xuân ở NB bắt đầu từ tháng 3 đến 5 còn mùa hè từ tháng 6 đến Cool
・お金を無駄にしたとき、「猫に小判」と言います。khi mà lãng phí tiền thì người ta
thường nói 「猫に小判」( cho tiền con mèo )
B「たとえ~ても」giả sử, dẫu cho, (cho dù có nỗ lực cũng khó lòng đạt được kết quả
tốt đẹp)
動―てもたとえ+い形
―くてもな形―でも名
―でも
・たとえタクシーで行っても、時間に間に合うとは思えません。giả sử dù có đi taxi thì
tôi cũng ko nghĩ là kịp giờ
・たとえ低い点をもらっても。それほどこまるとは思えません。giả sử dù có nhận
được điểm kém thì tôi nghĩ cũng ko đến nỗi phải khổ sở như thế.
C「~ほど~はない」so sánh ko bằng
[動―辞書形]
+ほど[名]
・いろいろな言葉を習いましたが、日本語ほどむずかしくて覚える言葉はないと思い
ます。tôi đã học rất nhiều ngôn ngữ nhưng ko có cái nào khó nhớ như tiếng nhật
・人間と一緒に生活してきた動物はいろいろありますが、犬ほど忠実な動物はないで
しょう。có rất nhiều con vật cho đến giờ vẫn cùng sinh sống với con người nhưng ko
có con vật nào trung thành như con cún.
・戦争ほど悲惨なものはない。ko có cái gì bi thảm bằng chiến tranh.
・彼女ほど頭のいい人には会ったことはない。tôi chưa gặp người nào thông minh như
cô ấy.
☆[~ほどだった]〈程度を表す〉đến mức
[動―辞書形/ない形―ない][い形―い]
[な形―な]+ほど [名]

・おかしくて、おなかが痛くなるほどだった。vui đến mức đau cả bụng.
・寒くて、...
1 : たとえる
Từ Mới
例える:ví dụ
役に立つ:có lợi, có ích 口に出す:nói
ra, thốt ra また:và(thường dùng để
chuyển đoạn)
でも:nhưng 額:
trán 便利な:thuận
tiện
小判:một loại tiền của Nhật ngày xưa
昔:ngày xưa 全然:hoàn
toàn không 本棚:tủ sách,
kệ,giá sách 並べる:sắp
xếp,xếp hàng 是非:nhất
định
Những chỗ cần lưu ý trong bài
いいから一人でも: 一人(だけ) でもいいですからだれでもいいから一人でも多くの人:
bất kỳ ai nhiều hơn dù chỉ 1 người cũng được. そんなとき: そういうとき: khi mà nói
như thế.
「猫の手も借りたいほどだ」 (muốn mượn cái tay con mèo)khi muốn sự giúp đỡ của
bất kỳ ai thì người nhật thường nói câu này.
~と例えて言います: ví dụ là(đưa ra một ví dụ trong rất nhiều ví dụ )
ほど: くらい khoảng, đến mức それほど: そんなに như thế こう言うのです: nói
như thế này. 「猫の額ほど」hẹp như cái trán mèo 秩礼じゃないですか: chẳng
phải là thất lễ hay sao? 世話になる( お世話になりました): đã chăm sóc cho tôi,
nhưng trong bài này ko có nghĩa như thế
「猫」の世話になる便利な言い方:có cách nói thuận tiện thường dùng liên quan đến
con mèo.
「猫に小判」( cho con mèo tiền) ném tiền qua cửa sổ.
「猫に小判」という言い方ほど面白いものはないでしょう: có lẽ không có cách nói nào
hay bằng cách nói 「猫に小判」
「猫に一万円」: 猫に小判 ( cho con mèo một vạn yên ) だけでなく:
không chỉ
人と昔から生活をしてきた動物たち(きた ko chỉ đi đứng, còn thể hiện tình trạng từ
trước đến giờ vẫn còn tiếp tục)
Phần ngữ pháp (使いましょう)
Từ vựng tiếng nhật trung cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Từ vựng tiếng nhật trung cấp - Người đăng: vanhavienlinh95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Từ vựng tiếng nhật trung cấp 9 10 47