Ktl-icon-tai-lieu

Unit 7 Lesson 3 Tiếng Anh 3

Được đăng lên bởi Huyentrang Ngo Thai
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 580 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Playground, large/ yes

Is the playground large?
Yes, it is.

School, new/ no, old

Is the school new?
No, it isn’t. it’s old.

gym, big/ no, small

Classroom, new/ yes.

The gym is old.

Look at the school.

gym
1.The school ........... is large.
Look at the library.
2. ..........

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Unit 7 Lesson 3 Tiếng Anh 3 - Người đăng: Huyentrang Ngo Thai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Unit 7 Lesson 3 Tiếng Anh 3 9 10 601