Ktl-icon-tai-lieu

Văn phạm – ngữ pháp Tiếng Anh

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Văn phạm – ngữ pháp
Tiếng Anh

 1 

- MẠO TỪ BẤT ĐỊNH
(Indefinite Article)
1/ A đứng trước một phụ âm hoặc một nguyên âm có âm là phụ âm.
Ví dụ:
- a game (một trò chơi); a boat (một chiếc tàu thủy)
- a university (một trường đại học); a year (một năm)
- a European (một người Âu); a one-legged man (một người thọt
chân)
2/ An đứng trước một nguyên âm hoặc một h câm.
Ví dụ:
- an egg (một quả trứng); an ant (một con)
3/ An cũng đứng trước các mẫu tự đặc biệt đọc như một nguyên âm.
Ví dụ:
- an SOS (một tín hiệu cấp cứu); an MSc (một thạc sĩ khoa học), an
X-ray (một tia X)
4/ A/An có hình thức giốngchú); an aunt (một bà dì)
Dùng mạo từ bất định
1/ Trước một danh từ số ít đếm được.
Ví dụ:
- We need a microcomputer (Chúng tôi cần một máy vi tính)
- He eats an ice-cream (Anh ta ăn một cây kem)
2/ Trước một danh từ làm bổ túc từ (kể cả danh từ chỉ nghề nghiệp)
Ví dụ:
- It was a tempest (Đó là một trận bão dữ dội)
- She'll be a musician (Cô ta sẽ là một nhạc sĩ)
- Peter is an actor (Peter là một diễn viên)
3/ Trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định
Ví dụ:
- a lot (nhiều); a couple (một cặp/đôi); a third (một phần ba)
- a dozen (một tá); a hundred (một trăm); a quarter (một phần tư)
Lưu ý
a cũng được dùng trước half (nửa, rưỡi), khi half theo sau một số
nguyên vẹn. Chẳng hạn, 2 1/2 kilos = two and half kilos hoặc two kilos
and a half (hai kí rưỡi), nhưng 1/2 Kg = half a kilo (nửa kí) [không có
a trước half ]. Đôi khi người ta vẫn dùng a + half + danh từ, chẳng hạn
như a half-dozen (nửa tá), a half-length (bức ảnh chụp nửa người); a
half-hour (nửa giờ).
 2 

4/ Trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ ...
Ví dụ:
- 90 kilometres an hour (chín mươi kí lô mét/giờ)
- 4 times a day (bốn lần mỗi ngày)
- 2 dollars a litre (hai đô la một lít)
- a/an = per (mỗi)
5/ Trong các thành ngữ chỉ sự cảm thán
Ví dụ:
- What a pity! (thật đáng tiếc!)
- Such a picturesque hill! (một ngọn đồi thật thơ mộng!)
- What a beautiful painting! (một bức tranh tuyệt vời!)
nhưng:
- Such picturesque hills! (những ngọn đồi thật thơ mộng!)
- What beautiful paintings! (những bức tranh tuyệt vời !)
6/ a có thể đứng trước Mr/Mrs/Miss + họ
Ví dụ:
- a Mr Smith, a Mrs Smith, a Miss Smith
- a Mr Smith nghĩa là "một người đàn ông mang tên Smith" và người
nói không biết ông này, trong khi Mr Smith (không có a) nghĩa là
"ông Smith" mà người nói có biết.
Không dùng mạo từ bất định
1/ Trước danh từ số nhiều
A/An không có hình thức số nhiều. Vì vậy, số nhiều của a cat là cats và
của an apple là app...
 
1
Văn phạm – ngữ pháp
Tiếng Anh
Văn phạm – ngữ pháp Tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn phạm – ngữ pháp Tiếng Anh - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Văn phạm – ngữ pháp Tiếng Anh 9 10 415