Ktl-icon-tai-lieu

Writing part 1 FCE

Được đăng lên bởi huynhthiloan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 872 lần   |   Lượt tải: 0 lần
FCE Test 1

Writing – Part 1

Part 1
Plan
informal or formal letter?

Thanks for

I’m really sorry

He would be delighted

With regard to

You should see
Look forward to
hearing from you
Speak to you
Yours sincerely
Best wishes

FCE Test 1
Part 1
Plan

Writing – Part 1

FCE Test 1

Writing – Part 1

FCE Test 1

Writing – Part 1

...
FCE Test 1 Writing – Part 1
Part 1
Plan
informal or formal letter?
Writing part 1 FCE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Writing part 1 FCE - Người đăng: huynhthiloan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Writing part 1 FCE 9 10 870