Ktl-icon-tai-lieu

yhth

Được đăng lên bởi thienthodt
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 430 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty Hydra Vietnam là một đơn vị sản xuất tụ điện, có văn phòng chính tại cộng hòa
Czech. Công ty được xây dựng tại KCN Điện Nam Điện Ngọc (Quảng Nam), năm 2013 sẽ đi vào
hoạt động. Nay công ty có nhu cầu tuyển nhân sự ở các vị trí sau:
1. Quản lý Sản xuất: 01 người
 Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học.kỹ thuật, ưu tiên kỹ thuật Điện.
 Kinh nghiệm: Ưu tiên người có 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương, có kinh
nghiệm lãnh đạo.
 Trình độ ngoại ngữ: Thông thạo Tiếng Anh và/hoặc Tiếng Đức.
 Trình độ vi tính: Sử dụng tốt MS Office, kiến thức về Microsoft Business Solutions –
Navision.
Trách nhiệm chính:
 Chịu trách nhiệm và cải tiến các quy trình liên quan đến sản xuất tụ điện
2. Quản lý chất lượng: 01 người
 Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học kỹ thuật, ưu tiên Kỹ thuật Điện hoặc Kỹ thuật vật liệu.
 Kinh nghiệm: Ưu tiên người có 3 năm kinh nghiệm trở lên ở bộ phận chất lượng, kiểm định
nội bộ.
 Trình độ ngoại ngữ: Thông thạo Tiếng Anh và/hoặc Tiếng Đức.
 Trình độ vi tính: MS Office.
 Kiến thức khác: Kiến thức cơ bản về ISO 9001:2000 và ISO 14001:2004, chứng nhận đánh
giá viên nội bộ, chứng nhận về quy trình thống kê, kiến thức về tiêu chuẩn VDA, TS16949.
Trách nhiệm chính:
 Chịu trách nhiệm, giám sát & cải tiến các quy trình quản lý chất lượng & hệ thống quản lý
môi trường.
3. Kỹ thuật công trường: 02 người
 Bằng cấp: Trung cấp trở lên chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí
 Kinh nghiệm: Ưu tiên những người có 2 – 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc
giám sát ca và các vị trí kỹ thuật tương đương.
 Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh căn bản.
 Trình độ vi tính: MS Office.
Trách nhiệm chính:
 Đảm bảo vật tư tiêu hao cho các sửa chữa nhỏ; quản lý các kế hoạch bảo dưỡng.
 Điều phối các công việc liên quan đến cơ khí của trung tâm 7050.
 Điều phối các công việc liên quan đến cơ khí với các giám sát ca và nhân viên sửa chữa máy
móc của quá trình sản xuất.
4. Kỹ thuật viên Điện: 02 người
 Bằng cấp: Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện tử, Cơ điện tử hoặc Điện động lực.
 Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh căn bản, ưu tiên người biết Tiếng Đức.
 Trình độ vi tính: MS Office.
Trách nhiệm chính:
 Đảm bảo & cải tiến hệ thống điện cho máy móc và thiết bị.
Quyền lợi khi làm việc tại Công ty Hydra Vietnam: Thu nhập hấp dẫn; sau khi tuyển dụng, nhân
viên sẽ được đào tạo tại Jicin, CH Czech trước khi bắt đầu công việc ở Việt Nam.
Hạn cuối nhận hồ sơ: 22/12/2012.
Nơi nhận hồ sơ: Phòng HC-NS Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Mới, tầng 3 - 354 Điện Biên Phủ, Đ...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty Hydra Vietnam là một đơn vị sản xuất tụ điện, có văn phòng chính tại cộng hòa
Czech. Công ty được xây dựng tại KCN Điện Nam Điện Ngọc (Quảng Nam), năm 2013 sẽ đi vào
hoạt động. Nay công ty có nhu cầu tuyển nhân sự ở các vị trí sau:
1. Quản lý Sản xuất: 01 người
Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học.kỹ thuật, ưu tiên kỹ thuật Điện.
Kinh nghiệm: Ưu tiên người có 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương, có kinh
nghiệm lãnh đạo.
Tnh độ ngoại ngữ: Thông thạo Tiếng Anh và/hoặc Tiếng Đức.
Tnh độ vi tính: Sử dụng tốt MS Office, kiến thức về Microsoft Business Solutions –
Navision.
Trách nhiệm chính:
Chịu trách nhiệm và cải tiến các quy trình liên quan đến sản xuất tụ điện
2. Quản lý chất lượng: 01 người
Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học kỹ thuật, ưu tiên Kỹ thuật Điện hoặc Kỹ thuật vật liệu.
Kinh nghiệm: Ưu tiên người có 3 năm kinh nghiệm trở lên ở bộ phận chất lượng, kiểm định
nội bộ.
Tnh độ ngoại ngữ: Thông thạo Tiếng Anh và/hoặc Tiếng Đức.
Tnh độ vi tính: MS Office.
Kiến thức khác: Kiến thức cơ bản về ISO 9001:2000 và ISO 14001:2004, chứng nhận đánh
giá viên nội bộ, chứng nhận về quy trình thống kê, kiến thức về tiêu chuẩn VDA, TS16949.
Trách nhiệm chính:
Chịu trách nhiệm, giám sát & cải tiến các quy trình quản lý chất lượng & hệ thống quản lý
môi trường.
3. Kỹ thuật công trường: 02 người
Bằng cấp: Trung cấp trở lên chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí
Kinh nghiệm: Ưu tiên những người có 2 – 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc
giám sát ca và các vị trí kỹ thuật tương đương.
Tnh độ ngoại ngữ: Tiếng Anh căn bản.
Tnh độ vi tính: MS Office.
Trách nhiệm chính:
Đảm bảo vật tư tiêu hao cho các sửa chữa nhỏ; quản lý các kế hoạch bảo dưỡng.
Điều phối các công việc liên quan đến cơ khí của trung tâm 7050.
Điều phối các công việc liên quan đến cơ khí với các giám sát ca và nhân viên sửa chữa máy
móc của quá trình sản xuất.
4. Kỹ thuật viên Điện: 02 người
Bằng cấp: Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện tử, Cơ điện tử hoặc Điện động lực.
Tnh độ ngoại ngữ: Tiếng Anh căn bản, ưu tiên người biết Tiếng Đức.
Tnh độ vi tính: MS Office.
Trách nhiệm chính:
Đảm bảo & cải tiến hệ thống điện cho máy móc và thiết bị.
Quyền lợi khi làm việc tại Công ty Hydra Vietnam: Thu nhập hấp dẫn; sau khi tuyển dụng, nhân
viên sẽ được đào tạo tại Jicin, CH Czech trước khi bắt đầu công việc ở Việt Nam.
Hạn cuối nhận hồ sơ: 22/12/2012.
Nơi nhận hồ sơ: Phòng HC-NS Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Mới, tầng 3 - 354 Điện Biên Phủ, Đà
Nẵng.
Tel: 05113 736 909 (105) gặp Ms. Thanh hoặc gửi theo địa chỉ Email: hr@novas.com.vn
yhth - Người đăng: thienthodt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
yhth 9 10 833