Ktl-icon-tai-lieu

An toàn lao động

Được đăng lên bởi Trâm Rabie
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1057 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kínhchàothầy

ChàotậpthểD12MT02

ĐạihọcThủDầuMột
KhoaMôitrường
LớpD12MT02

Bàitiểuluận
Chủđề:

Kyõthuaätantoaønphoøngchoáng
chaùynoå
GVHD:ThSHồĐắcDuy
Nhómthựchiện:NguyễnBăngTuyền
NguyễnThịÁnhLinh
PhạmThịNgọcTrâm
ChiêmThịMỹNhi
NguyễnTràPhươngNhung

NG CHÁYNỔ
PHÒNG CHỐ
N
À
TO
N
A
T
Ề KỸ THUẬ
ỔNG QUAN V
CHƯƠNG1:T
n đề :
1.Đặtvấ
y,nổ:
mvềchá
iệ
in
á
h
2.K
ÁY, NỔ.
GÂY RA CH
N
Â
H
N
N
Ê
Y
: N GU
CH Ư Ơ N G 2
cháy.
hângâyrasự
1.Nguyênn
xâydựng
củacấukiện
y
á
h
cc
ố
b
áyvà
2.Tínhchịuch
HÁY, NỔ.
À CHỐNG C
V
G
N
Ò
H
P
BIỆN PHÁP
CHƯƠNG 3:
h,pháplý
phànhchín
1Biệnphá

kỹthu
2Biệnpháp

ật:

cháy:
ểncủađám
ri
tt
á
h
p
ự
s
3Hạnchế
uhỏa:
ịchođộicứ
b
n
ẩ
u
h
c
p
4Biệnphá
CHÁY
TIỆN CHỮA
G
N
Ơ
Ư
H
P
C
CÁ
CHƯƠNG 4:
tlửa
1.Cácchấtdậptắ
đểchữacháy.
2Biệnphápdùngnước

cháy
3Cácdụngcụchữa

CHƯƠNG1:TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

1.Đặtvấnđề:
Năm2013,cảnướcxảyra2.429vụcháynổ,làmchết100người,gần200n
gườibịthương,tăng900vụsovớinăm2012,thiệthạiướctính1.700tỷđồn
g.

Hình1.1
19hngày19/3,ngọnlửabùngpháttạichợ2tầngPhốHiếnnằmởtrungt
âmphườngHồngChâu, TPHưngYên.

2.Kháiniệmvềcháy,nổ:
2.1.Địnhnghĩaquátrìnhcháy:

Theoquanđiểmcổđiển

Quátrìnhcháylàphảnứnghóa
họckèmtheohiệntượngtỏanh
iệtlớnvàphátsáng.

Theoquanđiểmhiệnđại

Quátrìnhcháylàquátrìnhlýh
óaphứctạp,trongđóxảyracá
cphảnứnghóahọckèmtheoh
iệntượngtỏanhiệtvàphátsán
g.

2.2Phânloạicácđámcháy

1

Đámcháy
cácchấtrắn

2

Đámcháycác
chấtlỏngvà
chấtrắnhóa
lỏng.

3

Đámcháycác
chấtkhí.

5

4

Đámcháy
cáckimloại.

Đámcháydầu
vàmỡcủađộng
vậthaythựcvật
trongcácthiếtbị
nấunướng.2.3Diễnbiếnquátrìnhcháy

Oxyh

Tựbốc

oá

cháy

Cháy

2.4Quátrìnhphátsinhcháy
Tựbốccháy

Cácchấtcónhiệtđộtựbốccháycaoh
ơnnhiệtđộmôitruờng

Tựcháy

Cácchấtcónhiệtđộtựbốccháythấp
hơnnhiệtđộmôitruờng

2.5Giảithíchquátrìnhcháy

Tựbốccháynhiệt

Tựbốccháychuỗi

Tốcđộphátnhiệttăngnhanhhơnsovớit

Tốcđộphânnhánhchuỗităngnhanhhơn

ốcđộtruyềnnhiệt.

sovớitốcđộchuỗiđứt.

Dựavàosựtíchlũynhiệt

Dựavàosựtíchlũytâm
hoạtđộng

2.6Điềukiệnđểcháy

2.6Điềukiệnđểcháy
cháykhônghoàntoàn
Cháyhoàntoànvàcháykhônghoàntoàn
Cháyhoàntoàn

Khikhôngđủkhôngkhí
Sảnphẩmcháychứanhiềuhơikhícháy,nổv
àđộcnhưCO,mồhóng,cồn,andehit, acid,

Khicóthừaôxy
SảnphẩmlàCO2,hơinước, N2…

Nguồnbắtlửa

Làbấtkỳvậtnàocónhiệtđộvànhiệtlượngdựtrữđủđểđốtnóng1thểtíchnàođócủa
hệthốngcháychođếnkhixuấthiệnsựcháytronghệthống

2.7Sựlantruyềncủađámcháy

Truyềnlancủangọnlửatheobềmặtcủachấtcháyvềh
ướngnàođóvàmặtphẳngnàođócóliênquantớisựtha
Truyềnlantuyếntính

yđổidiệntíchcủabềmặtcháy,gọilàd...
Kínhchàothầy
ChàotậpthểD12MT02
An toàn lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An toàn lao động - Người đăng: Trâm Rabie
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
An toàn lao động 9 10 281