Ktl-icon-tai-lieu

An toàn thực phẩm

Được đăng lên bởi thanhduyen90
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DỰ ÁN CẠNH TRANH NGÀNH CHĂN NUÔI VÀ AN
TOÀN THỰC PHẨM
(Livestock Competitiveness and Food Safety Project)

HỆ THỐNG NHẬN DẠNG &
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
CỦA LỢN VÀ GÀ

1

VẤN ĐỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

- T6/2010, Quốc hội khóa 12 đã hoàn thành luật
an toàn thực phẩm và có hiệu lực từ 1/7/2011.
-

Để triển khai Luật này, các cơ quan quản lý
Nhà nước đã và đang ban hành nhiều văn bản
kèm theo, trong đó có GAP.

An toàn thực phẩm là
gì??
Theo Luật An toàn Thực phẩm
(Số.55/QH12/2010)
Định nghĩa an toàn thực phẩm là:
“việc bảo đảm để thực phẩm không gây hại
đến sức khỏe, tính mạng con người”

Ai chịu trách nhiệm về an toàn thực
phẩm??
Luật An toàn Thực phẩm (Số.55/QH12/2010) quy định:
An

toàn thực phẩm là trách nhiệm của mọi tổ chức,
cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Quản

lý an toàn thực phẩm phải được thực hiện suốt
quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm

CHUỖI CUNG CẤP THỊT TỪ TRANG TRẠI
TỚI BÀN ĂN
Trang trại

Vận chuyển GS, GC

Người tiêu dùng

Giết mổ

Chế biến

Vận chuyển thịt

Nguồn: Ông Nguyễn Văn Thanh

Chợ
bán buôn
bán lẻ

A. NHẬN DẠNG
I. LỢI ÍCH

1.

Quản lý giống

2.

Tính toán hiệu quả chăn nuôi

3.

Truy xuất nguồn gốc của vật nuôi

6

II. HỆ THỐNG NHẬN DẠNG LỢN
1.

Xăm tai



Chủ yếu sử dụng cho lợn màu trắng



Hình xăm thường rất khó đọc



Thiết bị xăm: kìm và chữ số
7

KÌM VÀ CHỮ SỐ XĂM TAI

8

2.

Bấm tai



Phương pháp phù hợp để nhận dạng



Dễ nhận dạng trong một khoảng
cách gần



Nhận dạng được trong suốt quá
trình nuôi

9

BẤM TAI

10

HỆ THỐNG BẤM TAI LỢN
Hình 1: Hệ thống bấm tai lợn
Số lứa đẻ

Số tuần sinh

(a) Nhận dạng lứa đẻ và tuần sinh

(b) Nhận dạng cá thể lợn hoặc lứa đe

(c) Nhận dạng từng lứa đẻ

(d) Nhận dạng từng cá thể lợn

11

THẺ TAI: Mã (tỉnh, huyện, xã, nhóm)

12

4.

Đóng dấu



Sử dụng cho lợn giết mổ



Đóng dấu: 5 ngày trước khi đưa đến
lò mổ



Mã số nhận biết được ít nhất 10
ngày.
13

ĐÓNG DẤU

14

ĐÓNG DẤU BẰNG BÚA

15

III. HỆ THỐNG NHẬN DẠNG GIA CẦM

1. DỤNG CỤ ĐEO CHÂN
Vòng

Thẻ điều chỉnh được

Nhẫn

16

2. THẺ ĐEO CÁNH

Thẻ

Dụng
cụ bấm thẻ
17

Cách gắn thẻ nhận dạng
cho gà một ngày tuổi

Giữ gà con bằng tay trái, dùng ngón
tay cái và tay trỏ giữ đầu cánh phải,
đầu gà nằm giữa ngón giữa và ngón
cạnh

Dùng ngón cái và ngón trỏ của tay trái
bấm đầu đinh tán vào lỗ đầu đinh rỗng

Dùng ngón cái và ngón trỏ của tay phải
xiên đầu nhọn của thẻ qua màng giữa
cánh, chú ý không xiên vào gân tại đầu
khớp cá...








 !
 !
"#$%&'()*(+,%'#'#$%-%&&.-/0((/1.2%'34(5%)'6
"#$%&'()*(+,%'#'#$%-%&&.-/0((/1.2%'34(5%)'6
7
An toàn thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An toàn thực phẩm - Người đăng: thanhduyen90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
An toàn thực phẩm 9 10 583