Ktl-icon-tai-lieu

ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐÔI KHI HẬU, MÔI TRUÒNG ĐẾN CHĂN NUÔI VÀ CHIẾN LƯỢC CHĂN NUÔI NHẰM GIẢM THIÊU VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, MÔI TRƯỜNG.pdf

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VŨ CHI CƯƠNG –Ảnh hưởng của biến đôi khi hậu, môi trường đến chăn nuôi ...

ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐÔI KHI HẬU, MÔI TRUÒNG ĐẾN CHĂN NUÔI
VÀ CHIẾN LƯỢC CHĂN NUÔI NHẰM GIẢM THIÊU VÀ THÍCH ỨNG VỚI
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, MÔI TRƯỜNG
Phần 1: Biến đổi khí hậu, môi trường và vai trò của chăn nuôi
Vũ Chí Cương

ABSTRACT
Part 1: Climate and environment changes and role of livestock production
Based on the existing knowledge and scientific evidents obtained so far, the current situation of the world
climate and environment changes and their impacts on human being life, crop production in general and
livestock production in particular have been briefly reviewed. The paper has also highlighted the role of
livestock production in the world climate and environment changes.

MỞ ĐÂU
Biến đổi khí hậu và môi trường đang là một vấn đề nóng hổi được quan tâm không
những chỉ bởi các nhà khoa học mà cả các chính trị gia và toàn bộ cộng đồng. Hội nghị
thế giới tại Copenhagen (Đan mạch) do Liên hợp quốc tổ chức gần đây là một ví dụ về
sự nóng hổi này. Biến đổi khí hậu và môi trường ảnh hưởng đến tất cả các mặt của đời
sống loài người, trong đó có chăn nuôi. Nhằm cung cấp cho các độc giả của Tạp chí
khoa học và công nghệ Viện chăn nuôi một cái nhìn tổng quát về biến đổi khí hậu và
môi trường, đóng góp của chăn nuôi vào các biến đổi này cũng như chiến lược chăn
nuôi nhằm giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu và môi trường, bài tổng quan
này được viết trên cơ sở tham khảo các tài liệu và các tri thức hiện hữu. Do bài viết dài,
thông tin khá nhiều, nên sẽ được chia làm hai phần, đăng ở hai số khác nhau của tạp chí.
Biến đổi khí hậu là sự mất cân bằng lâu dài của các yếu tố thời tiết như: nhiệt độ, gió,
mưa của một vùng nào đó trên hành tinh (Najeh Dali, 2008). Thay đổi khí hậu là một
trong những thách thức lớn nhất loài người phải đối mặt ở thế kỷ này. Khí hậu trái đất
đã nóng lên bình quân 0,70cC trong 100 năm qua và thập kỷ 1990 -2000 là thời kỳ nóng
nhất, mưa đã thay đổi theo cả không gian và thời gian, mức nước biển dâng cao 25 cm,
băng vùng cực đang tan (Watson, 2008). Nhiệt độ của trái đất hiện đã tăng lên vì sự
tăng nồng độ khí nhà kính (Green house gases-GHG) do các hoạt động của con người
chủ yếu là sự bốc thoát CO2 do đốt các nhiên liệu hóa thạch, phá rừng ở nhiệt đới và
CO2, CH4, N2O... từ nông nghiệp và chăn nuôi (Najeh Dali, 2008). Người ta dự tính:
do tăng nồng độ khí nhà kính nhiệt độ bề mặt trái đất sẽ tăng từ 1,1 đến 6,4 oC từ
1990 đến 2100, đất liền nóng lên nhiều hơn ...
VŨ CHI CƯƠNG Ảnh hưởng của biến đôi khi hậu, môi trường đến chăn nuôi ...
1
ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐÔI KHI HU, MÔI TRUÒNG ĐẾN CHĂN NUÔI
VÀ CHIẾN LƯỢC CHĂN NUÔI NHẰM GIẢM THIÊU VÀ THÍCH ỨNG VỚI
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, MÔI TRƯỜNG
Phần 1: Biến đổi khí hậu, môi trưng và vai trò của chăn nuôi
Vũ Chí Cương
ABSTRACT
Part 1: Climate and environment changes and role of livestock production
Based on the existing knowledge and scientific evidents obtained so far, the current situation of the world
climate and environment changes and their impacts on human being life, crop production in general and
livestock production in particular have been briefly reviewed. The paper has also highlighted the role of
livestock production in the world climate and environment changes.
MỞ ĐÂU
Biến đổi khí hậu môi trường đang là mt vấn đnóng hổi được quan tâm không
những chỉ bởi các nhà khoa học mà cả các chính trị gia và toàn b cng đng. Hội ngh
thế giới tại Copenhagen (Đan mạch) do Liên hợp quc tổ chức gần đây là mt dụ về
snóng hi này. Biến đổi khí hậu môi trường nh hưởng đến tất cả các mặt ca đời
sng loài ngưi, trong đó chăn nuôi. Nhằm cung cấp cho các độc gicủa Tạp chí
khoa hc và ng nghViện chăn nuôi mt cái nhìn tng qt về biến đi khí hậu và
môi trường, đóng góp của chăn nuôi vào các biến đổi này cũng như chiến lược chăn
nuôi nhằm giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu và i trường, bài tng quan
này được viết trên sở tham khảo các tài liệu và các tri thức hiện hữu. Do bài viết dài,
thông tin khá nhiều, nên sẽ được chia làm hai phần, đăng ở hai số khác nhau của tạp chí.
Biến đổi khí hậu là smt cân bằng lâu dài ca các yếu tố thời tiết như: nhiệt độ, gió,
mưa của một ng nào đó trên hành tinh (Najeh Dali, 2008). Thay đổi khí hậu là mt
trong những thách thức lớn nhất loài người phải đối mặt thế k này. Khí hậu trái đất
đã nóng lên bình quân 0,70
c
C trong 100 năm qua và thập k 1990 -2000 là thi kỳ nóng
nhất, mưa đã thay đổi theo cả không gian và thi gian, mức nước biển dâng cao 25 cm,
băng vùng cực đang tan (Watson, 2008). Nhit đcủa trái đất hiện đã tăng lên vì s
tăng nồng đkhí nhà nh (Green house gases-GHG) do các hoạt động của con người
ch yếu là sbốc thoát CO
2
do đốt c nhiên liệu hóa thạch, phá rừng nhiệt đới và
CO
2
, CH
4
, N
2
O... t nông nghiệp và chăn ni (Najeh Dali, 2008). Người ta d tính:
do ng nng đkhí nhà kính nhit độ bề mặt trái đt sẽ ng t1,1 đến 6,4
o
C
t
1990 đến 2100, đất liền ng lên nhiều n các đi dương và vùng đ cao nóng
n nhiều n vùng nhit đi (Watson, 2008). Mưa toàn cu stăng lên, nhưng
mt s ng mưa ng, mt s vùng lại giảm, mực ớc biển sẽ tăng cao 0,5 m từ
1990 đến 2100 ca tính đến băng tan vùng cực và s nhiều ngày ng, nhiu
lt lội và khô hn (Watson, 2008).
Ảnh hưởng chung của biến đổi khí hậu
Biến đổi khí hậu sẽ có nh hưởng nghiêm trọng đến cân bằng sinh thái, sức khỏe con
người và phát triển bn vng đặc biệt c nước phát triển (Najeh Dali, 2008), nơi
các điều kiện cần thiết đthích ứng với biến đổi khậu còn chưa sẵn sàng. ng lên
một s vùng ảnh hưởng đến hệ sinh thái nhiều vùng trên quđất (Seguin, 2008). Đã
thycác thay đổi về phân bố ca các loài, thay đổi về kích cỡ của quần thể, thay đổi
ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐÔI KHI HẬU, MÔI TRUÒNG ĐẾN CHĂN NUÔI VÀ CHIẾN LƯỢC CHĂN NUÔI NHẰM GIẢM THIÊU VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, MÔI TRƯỜNG.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐÔI KHI HẬU, MÔI TRUÒNG ĐẾN CHĂN NUÔI VÀ CHIẾN LƯỢC CHĂN NUÔI NHẰM GIẢM THIÊU VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, MÔI TRƯỜNG.pdf - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐÔI KHI HẬU, MÔI TRUÒNG ĐẾN CHĂN NUÔI VÀ CHIẾN LƯỢC CHĂN NUÔI NHẰM GIẢM THIÊU VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, MÔI TRƯỜNG.pdf 9 10 200