Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của cá thể, nguồn giống, cơ sở nuôi bò cái và lứa đẻ đến tỷ lệ phối giống lần một có chửa của bò đực giống HF (holstein Friesian) nuôi tại Moncada.pdf

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 665 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁ THỂ, NGUỒN GIỐNG, CƠ SỞ NUÔI BÒ CÁI VÀ LỨA ĐẺ
ĐẾN TỶ LỆ PHỐI GIỐNG LẦN MỘT CÓ CHỬA CỦA BÒ ĐỰC GIỐNG
HOLSTEIN FRIESIAN NUÔI TẠI MONCADA
Phùng Thế Hải, Lê Văn Thông, 1Nguyễn Văn Đức, 2Nguyễn Văn Thanh,
Lê Bá Quế, Hà Minh Tuân, Phạm Văn Tiềm và 3Trần Minh Đáng
Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương, 1Viện Chăn Nuôi,
2
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 3Vụ tổ chức cán bộ - Bộ NN&PTNT
TÓM TẮT
Tỷ lệ phối giống lần một có chửa trên đàn bò cái Holstein Friesian (HF) tại Công ty
CP giống bò sữa Môc Châu, Công ty TNHH Thanh Sơn và Công ty CP sữa Đà Lạt từ tinh
đông lạnh thương hiệu Vinalica của 19 bò đực giống HF nhập từ Autralia, 6 bò đực giống
nhập từ Hoa Kỳ và 8 bò đực giống sinh ra tại Việt Nam nuôi tại Moncada cho kết quả tốt:
dao động từ 55,94 đến 69,03%, tỷ lệ phối giống lần một có chửa cao nhất ở bò đực giống HF
số hiệu 2121, đạt 69,03% và thấp nhất ở bò đực giống HF mang số hiệu 2103 và 2105, chỉ
đạt 55,94%. Nguồn bò đực giống HF không ảnh hưởng đến tỷ lệ phối giống lần một có chửa
(P>0,05). Có sự ảnh hưởng của cơ sở chăn nuôi bò cái HF đến tỷ lệ phối lần một có chửa
trên đàn bò cái HF. Ở Mộc Châu cao nhất (61,91%), tiếp đến là Đà Lạt (60,77%) và đều cao
hơn có ý nghĩa thống kê so với Thanh Sơn (57,89%), P<0,05). Tỷ lệ phối lần một có chửa
trên đàn bò cái HF ở 3 lứa đầu cao hơn có ý ngiã thống kê (P<0,05) so với ở lứa 4 và lứa 5.
Từ khoá: Bò đực giống HF, Tỷ lệ phối giống, Tinh đông lạnh, Nguồn đực giống
1. Đặt vấn đề
Ở Việt Nam, truyền tinh nhân tạo (TTNT) cho bò được ứng dụng từ những năm 70
của thế kỷ XX, đã góp phần cải tiến, phát triển nhanh số lượng, chất lượng đàn bò sữa và bò
thịt trong cả nước. Trạm Nghiên cứu và Sản xuất tinh đông lạnh Moncada, thuộc Trung tâm
Giống gia súc lớn Trung ương, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ
nuôi dưỡng, huấn luyện, khai thác và sản xuất tinh bò đông lạnh phục vụ công tác giống bò
Việt Nam.
Tinh bò đông lạnh dạng cọng rạ mang thương hiệu VINALICA, được sản xuất trên
thiết bị máy móc hiện đại của hãng Minitub (Đức) theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản.
Các đặc điểm sinh học của tinh dịch và tinh đông lạnh dạng cọng rạ đều đáp ứng được các
tiêu chí của tiêu chuẩn 10 TCN 531-2002-Bộ Nông nghiệp và PTNT, cũng như yêu cầu về
chất lượng của thực tiễn sản xuất trong công tác TTNT (Hà Văn Chiêu, 1999; Hoàng Kim
Giao và Phan Lê Sơn, 2003; Lê Bá Quế và cs., 2009; Phùng Thế Hải và cs., 2009).
Trong những năm qua, Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương đã nhập các nguồn
bò đực giống chu...
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁ THỂ, NGUỒN GIỐNG, CƠ SỞ NUÔI BÒ CÁI VÀ LỨA ĐẺ
ĐẾN TỶ LỆ PHỐI GIỐNG LẦN MỘT CÓ CHỬA CỦA BÒ ĐỰC GIỐNG
HOLSTEIN FRIESIAN NUÔI TẠI MONCADA
Phùng Thế Hải, Lê Văn Thông,
1
Nguyễn Văn Đức,
2
Nguyễn Văn Thanh,
Lê Bá Quế, Hà Minh Tuân, Phạm Văn Tiềm và
3
Trần Minh Đáng
Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương,
1
Viện Chăn Nuôi,
2
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội,
3
Vụ tổ chức cán bộ - Bộ NN&PTNT
TÓM TẮT
Tỷ lệ phối giống lần một chửa trên đàn bò cái Holstein Friesian (HF) tại Công ty
CP giống sữa Môc Châu, Công ty TNHH Thanh Sơn Công ty CP sữa Đà Lạt từ tinh
đông lạnh thương hiệu Vinalica của 19 bò đực giống HF nhập từ Autralia, 6 đực giống
nhập từ Hoa Kỳ 8 bò đực giống sinh ra tại Việt Nam nuôi tại Moncada cho kết quả tốt:
dao động từ 55,94 đến 69,03%, tỷ lệ phối giống lần một có chửa cao nhất ở bò đực giống HF
số hiệu 2121, đạt 69,03% thấp nhất đực giống HF mang số hiệu 2103 và 2105, chỉ
đạt 55,94%. Nguồn bò đực giống HF không ảnh hưởng đến tỷ lệ phối giống lần một chửa
(P>0,05). sảnh ởng của sở chăn nuôi cái HF đến tlệ phối lần một chửa
trên đàn cái HF. Mộc Châu cao nhất (61,91%), tiếp đến Đà Lạt (60,77%) đều cao
hơn ý nghĩa thống so với Thanh Sơn (57,89%), P<0,05). Tlệ phối lần một chửa
trên đàn bò cái HF ở 3 lứa đầu cao hơn có ý ngiã thống kê (P<0,05) so với ở lứa 4 và lứa 5.
Từ khoá
: Bò đực giống HF, Tỷ lệ phối giống, Tinh đông lạnh, Nguồn đực giống
1. Đặt vấn đề
Việt Nam, truyền tinh nhân tạo (TTNT) cho được ứng dụng từ những năm 70
của thế kỷ XX, đã góp phần cải tiến, phát triển nhanh số lượng, chất lượng đàn sữa và
thịt trong cả nước. Trạm Nghiên cứu Sản xuất tinh đông lạnh Moncada, thuộc Trung m
Giống gia súc lớn Trung ương, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ
nuôi dưỡng, huấn luyện, khai thác sản xuất tinh đông lạnh phục vụ công tác giống
Việt Nam.
Tinh đông lạnh dạng cọng rạ mang thương hiệu VINALICA, được sản xuất trên
thiết bị máy móc hiện đại của hãng Minitub (Đức) theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản.
Các đặc điểm sinh học của tinh dịch tinh đông lạnh dạng cọng rạ đều đáp ứng được các
tiêu chí của tiêu chuẩn 10 TCN 531-2002-Bộ Nông nghiệp và PTNT, cũng như yêu cầu về
chất lượng của thực tiễn sản xuất trong công tác TTNT (Hà Văn Chiêu, 1999; Hoàng Kim
Giao và Phan Lê Sơn, 2003; Lê Bá Quế và cs., 2009; Phùng Thế Hải và cs., 2009).
Trong những năm qua, Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương đã nhập các nguồn
đực giống chuyên sữa Holstein Friesian (HF) từ Hoa Kỳ, Australia một số được sinh
ra tại Việt Nam bố nguồn gốc Hoa kmẹ những cao sản của Việt Nam. Đàn
đực giống được nuôi tại Trạm nghiên cứu sản xuất tinh đông lạnh Moncada (Moncada),
Ảnh hưởng của cá thể, nguồn giống, cơ sở nuôi bò cái và lứa đẻ đến tỷ lệ phối giống lần một có chửa của bò đực giống HF (holstein Friesian) nuôi tại Moncada.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của cá thể, nguồn giống, cơ sở nuôi bò cái và lứa đẻ đến tỷ lệ phối giống lần một có chửa của bò đực giống HF (holstein Friesian) nuôi tại Moncada.pdf - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Ảnh hưởng của cá thể, nguồn giống, cơ sở nuôi bò cái và lứa đẻ đến tỷ lệ phối giống lần một có chửa của bò đực giống HF (holstein Friesian) nuôi tại Moncada.pdf 9 10 897