Ktl-icon-tai-lieu

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP THU HẠT VÀQUẢN LÝ ĐỒNG CỎ THU HẠT ĐẾN NĂNG SUẤT HẠT CỦA HAI GIỐNG CỎ

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 22 -Tháng 2-2010

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP THU HẠT VÀ QUẢN LÝ ĐỒNG CỎ
THU HẠT ĐẾN NĂNG SUẤT HẠT CỦA HAI GIỐNG CỎ ĐẬU Stylosanthes
guianensis CIAT 184 VÀ Stylosanthes PLUS TẠI ĐỨC TRỌNG, LÂM ĐỒNG
Nguyễn Ngọc Anh1, Nguyễn Thị Mùi1, Nguyễn Văn Giang2 và Trần Thị Thái Hà3
1

Bộ môn Dinh dưỡng Thức ăn chăn nuôi và Đồng cỏ -Viện Chăn nuôi
2
Trường Đại học Nông nghiệp Hà nội
3
Trung tâm Nông nghiệp huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

*Tác giả liên hệ: Nguyễn Ngọc Anh - Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây - Hà Nội
Tel: 0982.398.996; Email: anhnguyenngoc9@gmail.com

ABSTRACT
Effects of seed harvesting techniques and management on seed production of Stylo CIAT 184 and Stylo
PLUS In Duc Trong - Lam Dong
One study with two separate experiments was cundertaken in Duc trong, Lam dong to examine the effect of seed
harvesting techniques and management on seed production of Stylo CIAT 184 and Stylo PLUS. In the first
experiment, three seed harvesting techniques including: use of a nylon sheet, tree shaking and whole tree cutting
were used. In the second experiment, three management regimes including: no green biomass harvesting before
seed collection, one cutting before seed collection and two cutting before seed collcetion were tested. The
design for both experiments was a completed split design.
It was revealed that tree shaking at a three days intervals was the best technique for seed harvesting and that one
cutting before seed collection was the best alternative management regime for the highest seed production of
Stylo CIAT 184 and Stylo PLUS.
Keywords: Stylo, seed, harvesting, managements.

ĐẶT VẤN ĐỀ
Chăn nuôi gia súc dựa trên cơ sở trồng cỏ thâm canh đã được phát triển nhiều nơi trên thế
giới, việc sản xuất và cung cấp các giống cỏ phục vụ chăn nuôi được coi như một ngành sản
xuất hàng hóa đang được nhiều nước thực hiện để đáp ứng nhu cầu trong nước cũng như xuất
khẩu. Thái Lan từ nhiều năm nay đã sản xuất các giống cỏ đã như Paspalum, Ruzi, Ghinê,
Stylo và Leucaena đã được xuất khẩu sang các nước xung quanh khu vực (Sajtipanon và cs,
1995). Hiện nay, sản xuất hạt giống cỏ đã được phát triển bởi những người nông dân tại
Malaysia (Aminah và cs, 1996), Ấn Độ (Turton and Baumann, 1996; Krishnan, 1996). Trung
Quốc (Guodao và cs, 1998), Philipines (Valenzuela, 1989) và Indonesia (Nitis và cs, 1996).
Hiện nay các giống cỏ Stylo được trồng thu cắt cho gia súc ở Ấn Độ và được khuyến cáo
trồng trên đất tận dụng, là ...
VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - S 22 -Tháng 2-2010
60
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP THU HẠT VÀ QUẢN LÝ ĐỒNG CỎ
THU HẠT ĐẾN NĂNG SUẤT HẠT CỦA HAI GIỐNG CỎ ĐẬU Stylosanthes
guianensis CIAT 184Stylosanthes PLUS TẠI ĐỨC TRỌNG, LÂM ĐỒNG
Nguyễn Ngọc Anh
1
, Nguyễn Thị Mùi
1
, Nguyễn Văn Giang
2
và Trần Thị Thái
3
1
Bộ môn Dinh dưỡng Thức ăn chăn nuôi và Đồng cỏ -Viện Chăn nuôi
2
Trường Đại học Nông nghiệp Hà ni
3
Trung tâm Nông nghip huyện Đức Trọng - Lâm Đồng
*Tác giả liên hệ: Nguyn Ngọc Anh - Trung tâm nghiên cu Dê và Thỏ Sơn Tây - Hà Ni
Tel: 0982.398.996; Email: anhnguyenngoc9@gmail.com
ABSTRACT
Effects of seed harvesting techniques and management on seed production of Stylo CIAT 184 and Stylo
PLUS In Duc Trong - Lam Dong
One study with two separate experiments was cundertaken in Duc trong, Lam dong to examine the effect of seed
harvesting techniques and management on seed production of Stylo CIAT 184 and Stylo PLUS. In the first
experiment, three seed harvesting techniques including: use of a nylon sheet, tree shaking and whole tree cutting
were used. In the second experiment, three management regimes including: no green biomass harvesting before
seed collection, one cutting before seed collection and two cutting before seed collcetion were tested. The
design for both experiments was a completed split design.
It was revealed that tree shaking at a three days intervals was the best technique for seed harvesting and that one
cutting before seed collection was the best alternative management regime for the highest seed production of
Stylo CIAT 184 and Stylo PLUS.
Keywords: Stylo, seed, harvesting, managements.
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chăn nuôi gia súc da trên sở trồng c thâm canh đã được phát triển nhiều nơi trên thế
giới, việc sản xuất và cung cấp các ging cỏ phc v chăn nuôi được coi như một ngành sn
xuất hàng hóa đang được nhiều nước thực hiện để đáp ứng nhu cầu trong nước cũng như xuất
khẩu. Thái Lan từ nhiều m nay đã sn xuất các giống cỏ đã như Paspalum, Ruzi, Ghinê,
Stylo Leucaena đã được xuất khẩu sang các nước xung quanh khu vực (Sajtipanon và cs,
1995). Hiện nay, sản xuất hạt giống cỏ đã được phát triển bởi những người nông dân tại
Malaysia (Aminah và cs, 1996), n Độ (Turton and Baumann, 1996; Krishnan, 1996). Trung
Quc (Guodao và cs, 1998), Philipines (Valenzuela, 1989) và Indonesia (Nitis và cs, 1996).
Hiện nay các giống cỏ Stylo được trồng thu cắt cho gia c Ấn Độ được khuyến cáo
trng trên đất tận dụng, là mt giống được chọn trồng xen trên đất khô hạn (Ramesh và cs,
1997). Ti Bolivia, ngưi nông dân sản xuất hạt giống cỏ theo chế hàng hóa do một tổ
chức đứng ra thực hiện (Sauma cs, 1994) và thông qua đó người nông dân cũng đóng vai
trò trong quá trình phát triển trồng cỏ phục vụ chăn nuôi (Ferguson and Sauma, 1993).
Các giống cỏ hđậu chất lượng cao cũng đã được đưa vào nghiên cứu tuyển chọn trong nhng
m gần đây như tại đồng bằng Nam bộ vùng Đắk Lắk, Ba Vì, Lâm Đồng, Miền Trung. Một
s giống cỏ h đậu như Stylosanthes COOK đã cho năng suất 12,5 tấn VCK/ha/năm. Giống
Stylosanthes guianensis FM05-2 và Stylosanthes guianensis CIAT 184 có kh năng cho năng suất
VCK 11,4 đến 12,2 tn/ha/năm (Tơng Tấn Khanh, 1999; Lê Hà Châu, 1999).
Phần lớn các nghiên cu đều tập trung vào khía cạnh tăng năng suất chất xanh. Rt ít nghiên
cứu tập trung cho việc làm thế nào để thu được ng suất hạt tối đa khi đặc điểm ra hoa kết
hạt và hạt chín của các giống c Stylo rất khác biệt với các giống đậu đỗ khác. Đặc biệt là việc
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP THU HẠT VÀQUẢN LÝ ĐỒNG CỎ THU HẠT ĐẾN NĂNG SUẤT HẠT CỦA HAI GIỐNG CỎ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP THU HẠT VÀQUẢN LÝ ĐỒNG CỎ THU HẠT ĐẾN NĂNG SUẤT HẠT CỦA HAI GIỐNG CỎ - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP THU HẠT VÀQUẢN LÝ ĐỒNG CỎ THU HẠT ĐẾN NĂNG SUẤT HẠT CỦA HAI GIỐNG CỎ 9 10 752