Ktl-icon-tai-lieu

ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG, LOÀI GIA SÚC ĐẾN TỶ LỆ TIÊU HÓA VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN THÔ DÙ

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 389 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VŨ CHÍ CƯƠNG – Ảnh hưởng của giống, loài gia súc đến tỷ lệ tiêu hóa ...

ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG, LOÀI GIA SÚC ĐẾN TỶ LỆ TIÊU HÓA VÀ GIÁ TRỊ
DINH DƯỠNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN THÔ
DÙNG CHO GIA SÚC NHAI LẠI
Vũ Chí Cương1, Nguyễn Đức Chuyên2, Đinh Văn Tuyền, Phạm Bảo Duy, Bùi Thị Thu Hiền,
Nguyễn Viết Đôn, Nguyễn Văn Quân và Lê Thị Oanh
1

Bộ môn Dinh dưỡng - Thức ăn và Đồng cỏ Viện Chăn nuôi
2
Trung tâm NC&PT CN miền núi

*Tác giả liên hệ: Vũ Chí Cương - Viện Chăn nuôi - Từ Liêm - Hà Nội Tel: (04) 38.386.127/ 0912.121.506;
Fax: (04) 38 389.775; Email: vuchicuong@gmail.com

ABSTRACT
Effects of animal breed species on digestibility and nutritive value of some roughages as feed for the
ruminant
In vivo digestibility and metabolisable energy of seven roughage samples including urea treated rice straw, stylo
hay and 5 elephant grass samples were simultaneously determined on sheep, dairy cows and lai Sind bulls to
investigate the effect of breed and/or species of animal on digestibility and energy values of the feed. The results
showed that the digestibility of DM, OM, CP and NDF in most of the samples determined on sheep was
significantly lower than that determined on the dairy cow and lai Sind bull except for samples of 35, 45 and 50
days regrowth elephant grasses. As a result ME values of these roughages were lower when determined on sheep
than determined on the dairy cow and lai Sind bull. There was no significant difference in digestibility of
nutrients in the roughage samples determined by the dairy cow or beef bull except for the urea treated rice straw
sample. Comparison between ME values determined by equations of INRA (1989) and the values determined
directly from the in vivo trial suggested that using the INRA equations could overestimate ME vales of the
roughages used for ruminant in Vietnam. Several regression equations were developed for correction of ME
values estimated in the previous in vivo experiments using INRA equations.
Key words: sheep, dairy cow, lai Sind bull, digestibility, metabolisable energy

ĐẶT VẤN ĐỀ
Ở nước ta đã có nhiều nghiên cứu xây dựng bảng thành phần giá trị dinh dưỡng thức ăn cho
gia súc nhai lại được triển khai từ nhiều năm nay và thu được những kết quả đáng khích lệ.
Cuốn sách “Thành phần hoá học và giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc, gia cầm Việt nam”
được xuất bản lần đầu năm 1962 và tái bản vào những năm 1983, 1992 và năm 2001 trình bày
khá đầy đủ thành phần hóa học và giá trị năng lượng của các lọai thức ăn phổ biến dùng ...
VŨ CHÍ CƯƠNG Ảnh hưởng của giống, loài gia súc đến tỷ lệ tiêu hóa ...
37
ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG, LOÀI GIA SÚC ĐẾN TỶ LỆ TIÊU HÓA VÀ GIÁ TR
DINH DƯỠNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN THÔ
DÙNG CHO GIA SÚC NHAI LẠI
Vũ Chí Cương
1
, Nguyễn Đức Chuyên
2
, Đinh Văn Tuyền, Phạm Bảo Duy, Bùi Thị Thu Hiền,
Nguyễn Viết Đôn, Nguyễn Văn Quân và Lê Th Oanh
1
Bộ môn Dinh ỡng - Thc ăn và Đồng cỏ Viện Chăn nuôi
2
Trungm NC&PT CN miền núi
*Tác giả liên hệ: Vũ Chí Cương - Viện Chăn nuôi - T Liêm - Hà Nội Tel: (04) 38.386.127/ 0912.121.506;
Fax: (04) 38 389.775; Email: vuchicuong@gmail.com
ABSTRACT
Effects of animal breed species on digestibility and nutritive value of some roughages as feed for the
ruminant
In vivo digestibility and metabolisable energy of seven roughage samples including urea treated rice straw, stylo
hay and 5 elephant grass samples were simultaneously determined on sheep, dairy cows and lai Sind bulls to
investigate the effect of breed and/or species of animal on digestibility and energy values of the feed. The results
showed that the digestibility of DM, OM, CP and NDF in most of the samples determined on sheep was
significantly lower than that determined on the dairy cow and lai Sind bull except for samples of 35, 45 and 50
days regrowth elephant grasses. As a result ME values of these roughages were lower when determined on sheep
than determined on the dairy cow and lai Sind bull. There was no significant difference in digestibility of
nutrients in the roughage samples determined by the dairy cow or beef bull except for the urea treated rice straw
sample. Comparison between ME values determined by equations of INRA (1989) and the values determined
directly from the in vivo trial suggested that using the INRA equations could overestimate ME vales of the
roughages used for ruminant in Vietnam. Several regression equations were developed for correction of ME
values estimated in the previous in vivo experiments using INRA equations.
Key words: sheep, dairy cow, lai Sind bull, digestibility, metabolisable energy
ĐẶT VẤN ĐỀ
nước ta đã nhiều nghiên cứu xây dựng bng thành phần giá trdinh ỡng thức ăn cho
gia súc nhai lại được triển khai từ nhiều năm nay và thu được những kết quả đáng khích lệ.
Cuốn sách “Thành phần hoá học và giá trdinh dưỡng thức ăn gia súc, gia cầm Việt nam”
được xuất bản lần đầu năm 1962 và tái bản vào những năm 1983, 1992 và năm 2001 trình bày
khá đầy đ thành phần hóa học và giá trng lượng của các lọai thức ăn phổ biến dùng cho
gia súc gia cầm Việt nam (Viện Chăn nuôi, 2001). Năm 2002, Pozy cs, (2002) đã xuất
bản Bảng thành phần hóa học và g trdinh ỡng của trên 300 mẫu thức ăn thu thập trên
địa bàn Đông Anh vùng phụ cận. Và gn đây nhất, Chí Cương (2008) đã bsung thêm
kết quxác định thành phần a hc và giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn vào kho d
liệu giá trị dinh dưỡng thức ăn cho gia súc nhai lại. Tuy nhiên, trong tất cả các ấn bản trên, giá
trdinh dưỡng của các loại thức ăn chđược ước tính hoặc dựa hoàn toàn trên các công thc
sẵn từ nước ngoài hoặc dựa vào thí nghiệm in vivo trên cừu rồi mới ước tính theo ng
thức của INRA (1989) với giả thiết khả năng tiêu hóa thức ăn của cừu và bò là tương tự nhau.
Trong khi đó kết quả của nhiều thí nghiệm lại cho thấy giả thiết y là chưa được chứng minh
đầy đ(Aerts và cs, 1984). Kết qu nghiên cứu của Playne (1978) cho thấy t lệ tiêu hóa chất
khô ca cỏ nhiệt đới chất lượng thấp xác định trên cao hơn rất nhiều so với kết quả xác
định trên cừu. Terada và cs (1987), trích dẫn bởi Kawashima và cs (2007) so sánh t ltiêu
hóa các cht dinh dưỡng giữa bò, cừu và dê cho ăn khẩu phần cơ sở rơm và hạt mạch có bổ
sung các ngun protein khác nhau và cho biết t lệ tiêu hóa xác định trên và cừu khác nhau
rất lớn khi khẩu phần có hàm lượng protein thấp nhưng khi hàm lượng CP đạt khoảng 10% trở
ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG, LOÀI GIA SÚC ĐẾN TỶ LỆ TIÊU HÓA VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN THÔ DÙ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG, LOÀI GIA SÚC ĐẾN TỶ LỆ TIÊU HÓA VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN THÔ DÙ - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG, LOÀI GIA SÚC ĐẾN TỶ LỆ TIÊU HÓA VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN THÔ DÙ 9 10 851