Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của hai quy trình đông lạnh Nhật bản và Đức tới hoạt lực tinh trùng sau giải đông của bò đực giống tại Moncada

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ẢNH HƯỞNG CỦA HAI QUY TRÌNH ĐÔNG LẠNH NHẬT BẢN VÀ ĐỨC TỚI HOẠT
LỰC TINH TRÙNG SAU GIẢI ĐÔNG CỦA BÒ ĐỰC GIỐNG
TẠI MONCADA
Phùng Thế Hải, Lê Văn Thông, 1Nguyễn Văn Thanh, Lê Bá Quế,
Phạm Văn Tiềm, Hà Minh Tuân, Nguyễn Thị Thu Hoà
Trung tâm Giống Gia súc lớn Trung ương
1

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Tóm tắt

120 mẫu tinh dịch có hoạt lực tinh trùng (A) trước đông lạnh đủ tiêu chuẩn sản xuất tinh bò đông lạh dạng
cọng rạ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (A≥70%) được chia làm 2 mức: mức 1 với từ 70% ≤ A ≤
74,05% và mức 2 với A> 74,05% được pha loãng với môi trường Tris-raffinose-frctose-lactose-citric, glycerol
6,5%, lòng đỏ trứng gà 20% và cùng tiến hành đông lạnh theo quy trình của Đức và của Nhật Bản.
Kết quả cho thấy, hoạt lực tinh trùng sau giải đông khi pha loãng tinh dịch với môi trường tự pha chế và
đông lạnh theo quy trình đông lạnh của Nhật Bản bình quân đạt 41,18%, cao hơn so với quy trình đông lạnh của
Đức, bình quân chỉ đạt 37,98% (p<0,05).
Hoạt lực tinh trùng trước đông lạnh có mối tương quan chặt chẽ với hoạt lực tinh trùng sau giải đông trong
cả hai quy trình đông lạnh của Nhật Bản, r=0,75 và của Đức, r=0,70.

1. Đặt vấn đề

Tinh dịch bò khai thác đem sử dụng ngay hoặc bảo tồn dưới dạng tinh lỏng chỉ được một
thời gian ngắn. Cùng với sự phát triển của ngành sinh học tế bào đã cho chúng ta hiểu sâu hơn về
tế bào tinh trùng nói chung và tinh trùng bò nói riêng, đặc biệt đối với việc bảo quản được tinh
trùng sống tiềm sinh ở nhiệt độ -1960C. Cộng với sự hỗ trợ của những máy móc, thiết bị hiện đại,
chúng ta đã sản xuất được tinh bò đông lạnh dạng viên và tinh đông lạnh dạng cọng rạ.
Việt Nam, từ đầu những năm 1970, được sự giúp đỡ của CuBa đã xây dựng được Trung
tâm sản xuất tinh đông viên. Năm (1995-1998), được sự tài trợ của dự án WB, CR 2561 của
Ngân hàng thế giới và ngân sách nhà nước đã đầu tư trang thiết bị sản xuất tinh đông lạnh dạng
cọng rạ với những thiết bị hiện đại, dây truyền tiên tiến nhập của hãng Minitub của Đức và áp
dụng quy trình đông lạnh của Đức với môi trường pha loãng tinh dịch phải nhập từ Đức. Năm
(2001-2005), được sự giúp đỡ của Dự án JICA - Nhật Bản, đã nâng cấp và trang bị bổ sung một
số máy móc, thiết bị và công nghệ trong việc sản xuất tinh đông lạnh dạng cọng rạ trong đó có
quy trình đông lạnh của Nhật Bản với môi trường tự pha chế tại chỗ.
Để đánh giá năng suất, chất lượng tinh bò đông lạnh dạng cọng rạ, có nhiều chỉ tiêu, song
hoạt lực tinh trùng sau giải đông là quan tronh nhất. Từ trước đến nay, chư...
ẢNH HƯỞNG CỦA HAI QUY TRÌNH ĐÔNG LẠNH NHẬT BẢN ĐỨC TỚI HOẠT
LỰC TINH TRÙNG SAU GIẢI ĐÔNG CỦA ĐỰC GIỐNG
TẠI MONCADA
Phùng Thế Hải, Lê Văn Thông,
1
Nguyễn Văn Thanh, Lê Bá Quế,
Phạm Văn Tiềm, Hà Minh Tuân, Nguyễn Thị Thu Hoà
Trung tâm Giống Gia súc lớn Trung ương
1
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Tóm tt
120 mẫu tinh dịch hoạt lực tinh trùng (A) trước đông lạnh đủ tiêu chuẩn sản xuất tinh đông lạh dạng
cọng rạ của BNông nghiệp Phát triển nông thôn (A≥70%) được chia làm 2 mức: mức 1 với từ 70% A
74,05% mức 2 với A> 74,05% được pha loãng với môi trường Tris-raffinose-frctose-lactose-citric, glycerol
6,5%, lòng đỏ trứng gà 20% và cùng tiến hành đông lạnh theo quy trình của Đức và của Nhật Bản.
Kết quả cho thấy, hoạt lực tinh trùng sau giải đông khi pha loãng tinh dịch với môi trường tự pha chế
đông lạnh theo quy trình đông lạnh của Nhật Bản bình quân đạt 41,18%, cao hơn so với quy trình đông lạnh của
Đức, bình quân chỉ đạt 37,98% (p<0,05).
Hoạt lực tinh trùng trước đông lạnh mối tương quan chặt chẽ với hoạt lực tinh trùng sau giải đông trong
cả hai quy trình đông lạnh của Nhật Bản, r=0,75 và của Đức, r=0,70.
1. Đặt vn đề
Tinh dịch khai thác đem sử dụng ngay hoặc bảo tồn dưới dạng tinh lỏng chỉ được một
thời gian ngắn. Cùng với sự phát triển của ngành sinh học tế bào đã cho chúng ta hiểu sâu hơn về
tế bào tinh trùng nói chung tinh trùng nói riêng, đặc biệt đối với việc bảo quản được tinh
trùng sống tiềm sinh ở nhiệt độ -196
0
C. Cộng với sự hỗ trợ của những máy móc, thiết bị hiện đại,
chúng ta đã sản xuất được tinh bò đông lạnh dạng viên và tinh đông lạnh dạng cọng rạ.
Việt Nam, từ đầu những năm 1970, được sự giúp đỡ của CuBa đã xây dựng được Trung
tâm sản xuất tinh đông viên. m (1995-1998), được sự tài trợ của dự án WB, CR 2561 của
Ngân hàng thế giới ngân sách nhà nước đã đầu trang thiết bị sản xuất tinh đông lạnh dạng
cọng rạ với những thiết bị hiện đại, dây truyền tiên tiến nhập của ng Minitub của Đức áp
dụng quy trình đông lạnh của Đức với môi trường pha loãng tinh dịch phải nhập từ Đức. Năm
(2001-2005), được sự giúp đỡ của Dự án JICA - Nhật Bản, đã nâng cấp và trang bị bổ sung một
số y móc, thiết bị công nghệ trong việc sản xuất tinh đông lạnh dạng cọng rạ trong đó
quy trình đông lạnh của Nhật Bản với môi trường tự pha chế tại chỗ.
Để đánh giá năng suất, chất lượng tinh bò đông lạnh dạng cọng rạ, có nhiều chỉ tiêu, song
hoạt lực tinh trùng sau giải đông quan tronh nhất. Từ trước đến nay, chưa có công trình nào
nghiên cứu một cách đầy đủ, phản ánh kết quả so sánh giữa hai quy trình đông lạnh của Nhật bản
của Đức khi pha loãng tinh dịch với môi trường tự pha chế. vậy, chúng tôi tiến hành
nghiên cứu đề tài “Ảnh hưởng của hai quy trình đông lạnh Nhật Bản Đức tới hoạt lực
tinh trùng sau giải đông của đực giống tại Moncada” nhằm mục tiêu so sánh được hai quy
trình đông lạnh của Nhật Bản Đức khi pha loãng với môi trường tự pha chế từ đó xác định
Ảnh hưởng của hai quy trình đông lạnh Nhật bản và Đức tới hoạt lực tinh trùng sau giải đông của bò đực giống tại Moncada - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của hai quy trình đông lạnh Nhật bản và Đức tới hoạt lực tinh trùng sau giải đông của bò đực giống tại Moncada - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ảnh hưởng của hai quy trình đông lạnh Nhật bản và Đức tới hoạt lực tinh trùng sau giải đông của bò đực giống tại Moncada 9 10 589