Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của khối lượng bố, mẹ và nuôi thâm canh đến khối lượng, sinh trưởng và sản xuất thịt của trâu

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 162 trang   |   Lượt xem: 3710 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

VIỆN CHĂN NUÔI

NGUYỄN CÔNG ĐỊNH

ẢNH HƯỞNG CỦA KHỐI LƯỢNG BỐ, MẸ VÀ NUÔI
THÂM CANH ĐẾN KHỐI LƯỢNG, SINH TRƯỞNG VÀ
SẢN XUẤT THỊT CỦA TRÂU

Chuyên ngành: CHĂN NUÔI
Mã số

: 62.62.01.05

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. MAI VĂN SÁNH
PGS. TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC

HÀ NỘI – 2012

i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các nội dung
nghiên cứu, số liệu tính, kết quả được thể hiện trong luận án là trung thực và
chưa từng được công bố cho việc bảo vệ một học vị nào trong và ngoài nước.
Tôi xin cam đoan những tài liệu trích dẫn trong luận án đều được thể hiện
rõ địa chỉ, nguồn gốc và tên tác quyền.

Hà Nội, tháng 8 năm 2012
Tác giả luận án

Nguyễn Công Định

ii

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành bản luận án này, tôi xin chân thành cám ơn các quý thầy
hướng dẫn: PGS.TS. Mai Văn Sánh, PGS.TS. Nguyễn Văn Đức đã dày công
giúp đỡ tôi về trí tuệ, thời gian cũng như công sức để tôi hoàn thành bản luận án
này.
Tôi xin chân thành cám ơn đến Ban Giám đốc Viện Chăn nuôi, Phòng
Đào tạo và Thông tin, các Cô, Chú và anh chị em Bộ môn Di truyền Giống vật
nuôi – Viện Chăn nuôi đã tạo điều kiện tốt nhất để tôi hoàn thành luận án..
Tôi hết sức cám ơn tới các GS, PGS, TS trong quá trình đọc luận án đã
có những nhận xét giúp tôi sửa chữa và bổ sung kịp thời các thiếu sót.
Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan, thầy cô giáo, bạn bè và
các đồng nghiệp đã có sự động viên, giúp đỡ tôi hoàn thành luận án này.
Cuối cùng tôi xin dành tình cảm và lời cảm ơn đến gia đình, vợ và con tôi
đã cổ vũ, động viên, chia xẻ những khó khăn và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho
tôi trong suốt thời gian thực hiện luận án..
Hà Nội, tháng 8 năm 2012
Tác giả luận án

NCS. Nguyễn Công Định

iii
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN

I

LỜI CẢM ƠN

II

MỤC LỤC

III

DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

VI

DANH MỤC BẢNG

VIII

DANH MỤC ĐỒ THỊ

X

CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ

1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

1

1.2. Mục tiêu của đề tài:

2

1.3. Ý nghĩa khoa học của đề tài

2

1.4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

2

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

3

2.1. Tình hình chăn nuôi trâu Việt Nam

3

2.1.1. Số lượng và phân bố đàn trâu theo vùng sinh thái

3

2.1.2. Phương thức chăn nuôi trâu

5

2.1.3. Tình hình thị trường và nhu cầu tiêu thụ thịt trâu

5

2.1.4. Công tác giống trâu

6

2.2. Đặc điểm sinh trưởng và các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của trâu 8
2.2.1. Đặc điểm sinh trưởng của trâu

8

2.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởn...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
VIỆN CHĂN NUÔI
NGUYỄN CÔNG ĐỊNH
ẢNH HƯỞNG CỦA KHỐI LƯỢNG BỐ, MẸ VÀ NUÔI
THÂM CANH ĐẾN KHỐI LƯỢNG, SINH TRƯỞNG
SẢN XUẤT THỊT CỦA TRÂU
Chuyên ngành: CHĂN NUÔI
Mã s : 62.62.01.05
LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP
Người hướng dẫn khoa học:
PGS.TS. MAI VĂN SÁNH
PGS. TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
HÀ NỘI – 2012
Ảnh hưởng của khối lượng bố, mẹ và nuôi thâm canh đến khối lượng, sinh trưởng và sản xuất thịt của trâu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của khối lượng bố, mẹ và nuôi thâm canh đến khối lượng, sinh trưởng và sản xuất thịt của trâu - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
162 Vietnamese
Ảnh hưởng của khối lượng bố, mẹ và nuôi thâm canh đến khối lượng, sinh trưởng và sản xuất thịt của trâu 9 10 783