Ktl-icon-tai-lieu

ẢNH HƯỞNG CỦA VIÊC BỔ SUNG PROBIOTIC VÀ ENZYM TIÊU HÓA VÀO KHẨU PHẦN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ D

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 479 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 22-Tháng 2 - 2010

ẢNH HƯỞNG CỦA VIÊC BỔ SUNG PROBIOTIC VÀ ENZYM TIÊU HÓA VÀO
KHẨU PHẦN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC CỦA ĂN
LỢN THỊT GIAI ĐOẠN TỪ SAU CAI SỮA (21NGÀY) ĐÊN XUẤT CHUỒNG
Trần Quốc Việt*, Ninh Thị Len, Lê Văn Huyên và Bùi Thị Thu Huyền
Bộ môn Dinh dưỡng thức ăn và Đồng cỏ
*Tác giả liên hệ: Trần Quốc Việt – Bộ môn Dinh dưỡng thức ăn và đồng cỏ
Viện Chăn nuôi – Thụy Phương - Từ Liêm - Hà Nội
Tel: (04) 38.386.126/ 0982.011.584; Fax : (04) 38.389.775: Email: vietvcn@yahoo.com

ABSTRACT
Effects of supplementation of probiotics and feed enzymes into diets on growth performance and feed
efficiency in pigs from weaning at 21 days of age to market weight
One hundred and eighty exotic pigs weaning at 21 days were used to examine efficiency of utilization of
probiotics and feed enzymes in pig feeding. Pigs were allotted into 6 groups according to randomized block
design. Pigs in group 1 were given basal diets (BD) with a feed enzyme (EV) (protease: 108 IU/g; amylase: 2209
IU/g; cellulase: 1116 IU/g; beta-glucanase: 200 IU/g; xylanase: 1000 IU/g). Pigs in group 2 were fed BD with a
probiotic-enzyme preparation (PEV) (number and activation of enzyme in this product were the same as the EV.
Probiotic flora in PEV product were Bacillus subtilis, Saccharomyces boulardi, Enterococcus faecium,
Pediococcus pentosaceus and Lactobacillus fermentum. Concentration of these flora was 109\8 cfu/g). Pigs in
group 3 were given BD with a feed enzyme preparation (KEZ) (KEMZYM® brand V Dry –a pproduct of Kemin
company including protease: 900 IU/g; amylase: 270 IU/g; cellulase: 4139 IU/g; xylanase: 4205 IU/g). Pigs in
group 4 were fed BD with a PEA product (a probiotic-enzyme product of Alltech company) with amylase (4400
IU/g); protease (264 IU/g) and cellulase (1100 IU/g). Probiotic flora in PEA product were Lactobacillus
acidophilus; Enterococcus faecium and Saccharomyces cerevisiae. Groups 5 was positive controled group within
that BD with colistin at dose 100 ppm and group 6 was negative controled group without any antibiotic, enzymes
and probiotic supplementation. Supplemented doses of EV and PEV were 2.0 kg/tone and these of KEZ and
PEA were 0.5 kg/tone. Results showed that supplementation of feed enzymes (EV and KEZ) and probioticenzyme (PEV and PEA) resulted in increasing in digestibility of DM, OM, CP and CF of diet in young pigs.
Growth performance and feed efficiency in pigs fed basal diets su...
VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - S 22-Tháng 2 - 2010
44
ẢNH HƯỞNG CỦA VIÊC BỔ SUNG PROBIOTIC VÀ ENZYM TIÊU HÓA VÀO
KHẨU PHẦN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC CỦA ĂN
LỢN THỊT GIAI ĐOẠN TỪ SAU CAI SỮA (21NGÀY) ĐÊN XUẤT CHUỒNG
Trần Quốc Việt*, Ninh Thị Len, Lê Văn Huyên và Bùi Thị Thu Huyền
Bộ môn Dinh dưng thức ăn và Đồng cỏ
*Tác giả liên hệ: Trần Quốc Việt B môn Dinh dưỡng thức ăn và đồng cỏ
Viện Chăn nuôi – Thy Phương - TLiêm - Hà Nội
Tel: (04) 38.386.126/ 0982.011.584; Fax : (04) 38.389.775: Email: vietvcn@yahoo.com
ABSTRACT
Effects of supplementation of probiotics and feed enzymes into diets on growth performance and feed
efficiency in pigs from weaning at 21 days of age to market weight
One hundred and eighty exotic pigs weaning at 21 days were used to examine efficiency of utilization of
probiotics and feed enzymes in pig feeding. Pigs were allotted into 6 groups according to randomized block
design. Pigs in group 1 were given basal diets (BD) with a feed enzyme (EV) (protease: 108 IU/g; amylase: 2209
IU/g; cellulase: 1116 IU/g; beta-glucanase: 200 IU/g; xylanase: 1000 IU/g). Pigs in group 2 were fed BD with a
probiotic-enzyme preparation (PEV) (number and activation of enzyme in this product were the same as the EV.
Probiotic flora in PEV product were Bacillus subtilis, Saccharomyces boulardi, Enterococcus faecium,
Pediococcus pentosaceus and Lactobacillus fermentum. Concentration of these flora was 10
9\8
cfu/g). Pigs in
group 3 were given BD with a feed enzyme preparation (KEZ) (KEMZYM
®
brand V Dry –a pproduct of Kemin
company including protease: 900 IU/g; amylase: 270 IU/g; cellulase: 4139 IU/g; xylanase: 4205 IU/g). Pigs in
group 4 were fed BD with a PEA product (a probiotic-enzyme product of Alltech company) with amylase (4400
IU/g); protease (264 IU/g) and cellulase (1100 IU/g). Probiotic flora in PEA product were Lactobacillus
acidophilus; Enterococcus faecium and Saccharomyces cerevisiae. Groups 5 was positive controled group within
that BD with colistin at dose 100 ppm and group 6 was negative controled group without any antibiotic, enzymes
and probiotic supplementation. Supplemented doses of EV and PEV were 2.0 kg/tone and these of KEZ and
PEA were 0.5 kg/tone. Results showed that supplementation of feed enzymes (EV and KEZ) and probiotic-
enzyme (PEV and PEA) resulted in increasing in digestibility of DM, OM, CP and CF of diet in young pigs.
Growth performance and feed efficiency in pigs fed basal diets supplemented with EV and PEV were higher
than control groups from 5.2-8. 8% and 7. 1-9.3%, respectively.
Key words: Pigs, weaning, probiotics, feed enzymes, digestibility, growth performance, feed efficiency.
ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong giai đoạn cai sữa, lợn con cùng một lúc chịu tác động bởi nhiều stress: Stress dinh
dưỡng (do thay đổi thức ăn); stress sinh lý (do thay đổi môi trường sống và tập tính)…vv
(Fraser và cs, 1998; Nabuurs, 1998; Cromwell, 2002; Kiarie và cs, 2007). Hậu quả là gim
sức tiêu th thức ăn, gim chiều cao lông nhung, tăng độ sâu của hốc niêm mạc rut, giảm
hàm lượng và hoạt nh của các enzyme nội sinh, tăng nhiễm các vi sinh vật hại dẫn đến
làm mất cân bằng hệ vi sinh vật ruột, tăng t lệ tiêu chy, t lệ còi cc và t lệ chết dẫn đến
những tổn thất lớn về năng suất và nh tế (Pluske và cs, 1995; Van Beers-Schreurs, 1996 và
Pluske và cs, 1997).
Để khắc phc tình trng này, phương pp thường được sử dụng là bsung kháng sinh liều
thấp trong thức ăn (Pluske và cs, 2002). Tuy nhiên, do sức ép ngày càng tăng của việc cấm s
dng kháng sinh như chất kích thích sinh trưởng trong thức ăn chăn nuôi nhiều nước trên
thế giới, việc nghiên cứu và s dng những chất thay thế đang là mt đòi hỏi cấp bách
(Cromwell, 2002). Những chất bsung thay thế được quan m nghiên cứu và sdụng nhiều
probiotic, prebiotic, các cht phytogenic. Probiotic là chất b sung vi sinh vật sống tác
dng làm tăng cường sức khoẻ vật chủ thông qua việc cải thin sự cân bằng của hệ vi sinh vật
rut (Fuller,1989). Đng thời với probiotic, các chế phẩm enzyme tiêu hóa cũng được sử dng
ẢNH HƯỞNG CỦA VIÊC BỔ SUNG PROBIOTIC VÀ ENZYM TIÊU HÓA VÀO KHẨU PHẦN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ D - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ẢNH HƯỞNG CỦA VIÊC BỔ SUNG PROBIOTIC VÀ ENZYM TIÊU HÓA VÀO KHẨU PHẦN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ D - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ẢNH HƯỞNG CỦA VIÊC BỔ SUNG PROBIOTIC VÀ ENZYM TIÊU HÓA VÀO KHẨU PHẦN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ D 9 10 126