Ktl-icon-tai-lieu

bã mía

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1366 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
—µ–

BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG BÁNH KẸO

Viện công nghệ sinh học và thực phẩm
Lớp:
Giảng viên hướng dẫn:
HỒ XUÂN HƯƠNG
Sinh viên thực hiện:
NGUYỄN ĐINH HÙNG
MSSV:10032021
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2013

1

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
1
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
—µ–
BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG BÁNH KẸO
Viện công nghệ sinh học và thực phẩm
Lớp:
Giảng viên hướng dẫn:
HỒ XUÂN HƯƠNG
Sinh viên thực hiện:
NGUYỄN ĐINH HÙNG
MSSV:10032021
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2013
bã mía - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bã mía - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
bã mía 9 10 132