Ktl-icon-tai-lieu

Bài báo cáo xử lý chất thải hữu cơ công nghệ sản xuất phân Compost

Được đăng lên bởi hongphuc169@gmail.com
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 5742 lần   |   Lượt tải: 31 lần
Bài báo cáo:

XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN COMPOST

Tổng quát
Phần I: tổng quan về rác thải hữu cơ
1/ định nghĩa
2/tổng quan và thực trạng rác thải hữu cơ việt nam
Phần II: Quy trình công nghệ sản xuất phân Compost
1/Định nghĩa phân Compost
2/Sơ đồ sản xuất
3/Các giai đoạn sản xuất ( 9 bước)
Phần III: Đề xuất công nghệ

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI HỮU CƠ
1.Chất thải hữu cơ:
Chất thải hữu cơ là những chất thải chứa các hợp chất hữu cơ có khả năng phân
hủy sinh học
- Nguồn gốc:
•

Nông nghiệp

•

Sinh hoạt

•

Công nghiệp

•

V.v..

2. Tổng quan và hiện trạng chất thải hữu cơ ở Việt Nam:
Lượng chất thải hữu cơ ở nước ta hiện nay ngày càng nhiều nhưng chưa có biện pháp
xử lý hiệu quả.
Tuy nhiên cũng đã có nhiều hình thức xử lý ở nông thôn như Biogas, ủ phân compost,
… quy mô nhỏ.
Ở đô thị, một mô hình đang sử dụng phổ biến là một khu liên hợp gồm: một nhà máy
phân loại rác, một nhà máy phân vi sinh compost và một bãi chôn lấp hợp vệ sinh.

Hiện trạng
Thực trạng ở Việt Nam:
Tổng lượng rác thải hữu cơ : 6.4 triệu tấn / năm
85% đô thị (từ thị xã trở lên) sử dụng bãi chôn lấp không hợp vệ
sinh

Thực trạng xử lý chất thải hữu cơ ở Việt Nam hiện nay
Tại Việt Nam, một số mô hình xử lý chất thải rắn đô thị quy mô lớn cũng đã
được đầu tư trong những năm gần đây. Trong đó có các dự án sử dụng
nguồn vốn của Nhà nước và ODA, điển hình như tại Cầu Diễn - TP. Hà Nội
(năm 2002) áp dụng công nghệ của Tây Ban Nha tại TP. Nam Định (năm
2003) áp dụng công nghệ của Pháp. Một số dự án sử dụng nguồn vốn tư
nhân đều áp dụng công nghệ trong nước như tại Thủy Phương - TP. Huế
(năm 2004) áp dụng công nghệ An Sinh - ASC, tại Đông Vinh - TP. Vinh
(năm 2005) và TX. Sơn Tây - tỉnh Hà Tây (đang chạy thử nghiệm) áp dụng
công nghệ Seraphin.

1- Khái niệm:
PHẦN
II:được
QUY
– Ủ
compost
hiểuTRÌNH
là
quá trình phân hủy sinh học
hiếu khí các chất thải hữu
cơ dễ phân hủy sinh học
đến trạng thái ổn định dưới
sự tác động và kiểm soát
của con người, sản phẩm
giống như mùn được gọi là
compost. Quá trình diễn ra
chủ yếu giống như trong
phân hủy tự nhiên, nhưng
được tăng cường và tăng
tốc bởi tối ưu hóa các điều
kiện môi trường cho hoạt
động của VSV
– Compost là sản phẩm giàu
chất hữu cơ và có hệ VSV
phong phú, ngoài ra còn
chứa các nguyên tố vi
lượng có lợi cho đất và cây
trồng

SẢN XUẤT PHÂN COMPOST:

2- Sơ đồ sản xuất:

2- Sơ đồ sản xuất:
Chất thải
cân
Đổ vào băng tải

Chất hc ko lên men

Phân loại

Các chất vô cơ

Qua nam châm phan
loại sắt

ủ trong
các thùng( bể)

sàng
...
Bài báo cáo:
XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN COMPOST
Bài báo cáo xử lý chất thải hữu cơ công nghệ sản xuất phân Compost - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài báo cáo xử lý chất thải hữu cơ công nghệ sản xuất phân Compost - Người đăng: hongphuc169@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Bài báo cáo xử lý chất thải hữu cơ công nghệ sản xuất phân Compost 9 10 101