Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng cây ngô

Được đăng lên bởi nongviet90
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 6461 lần   |   Lượt tải: 10 lần
B. CÂY NGÔ
CHƯƠNG I
ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC, SỰ SINH
TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY
NGÔ

I. Đặc điểm thực vật học của cây ngô
1. Rễ ngô
1.1. Các loại rễ ngô:
Căn cứ vào đặc điểm hình thái, vị trí xuất hiện và
chức năng chia hệ thống rễ ngô thành các loại
sau:
- Rễ mầm (rễ tạm thời): Khi hạt ngô nảy mầm, từ
phôi mọc ra 1 số rễ mầm chính, trên rễ mầm
chính sau khi xuất hiện sẽ mọc thêm 2 - 5 rễ
mầm phụ. Chức năng của rễ mầm là hút nước
cung cấp cho quá trình nảy mầm. Rễ mầm chỉ
tồn tại trong thời gian từ 15 - 20 ngày sau mọc,
khi ngô có 4 - 5 lá thì rễ mầm teo đi.

- Rễ đốt: Lúc ngô bắt đầu có 4 lá thì từ các đốt
thân ở dưới đất mọc ra các tầng rễ đốt thay thế
rễ mầm. nhiệm vụ của rễ đốt là hút nước và dinh
dưỡng phục vụ cho cây từ lúa 4 lá đến khi cây
già chết, đồng thời giúp cho cây đứng vững, do
đó rễ đốt là rễ giữ vai trò quan trọng nhất trong
đời sống ngô.
- Rễ chân kiềng (rễ không khí): Rễ chân kiềng xuất
hiện khi ngô đã trưởng thành và gặp các điều
kiện bất lợi như ẩm độ quá cao, cây bị đổ… thì
từ các đốt thân ở trên mặt đất xuất hiện rễ chân
kiềng.
Rễ chân kiềng có kích thước to, không lông hút và
không phân nhánh.

1.2. Đặc điểm phát triển của rễ
Rễ ngô thuộc loại rễ chùm, có khả năng ăn sâu và
rộng trong đất. Song phần lớn bề mặt hoạt động
của rễ phân bố ở tầng canh tác chiếm 55,4 79,4% so với tổng lượng rễ.
Bộ rễ có kết cấu thành nhiều tầng vòng quanh mỗi
đốt thân dưới mặt đất. Khi ngô có 4 lá thì bắt
đầu có 1 tầng rễ đốt, sau đó cứ hoàn thành 1 lá
mới thì lại mọc 1 tầng rễ đốt mới theo thứ tự từ
dưới lên trên.
Trong thực tế cây ngô trưởng thành có 6- 8 tầng rễ
đốt. Số lượng rễ đốt nhiều hay ít phụ thuộc vào
giống và chế độ canh tác: Các giống chin sớm
có tốc độ phát triển của rễ nhanh hơn các giống
chín muộn, nhưng số tầng rễ ít hơn.

Biện pháp kỹ thuật tác động để bộ rễ phát
triển thuận lợi:
- Chọn đất thích hợp để trồng ngô: Đất tơi
xốp, dễ thoát nước, giàu dinh dưỡng
- Thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc
ngô: Bón phân, xới xáo, tưới tiêu nước
hợp lý, tránh làm tổn thương đến rễ.
- Chọn giống có bộ rễ phát triển để gieo
trồng.

2. Thân ngô
Thân ngô là cơ quan thực hiện quá trình trao đổi
và vận chuyển các chất dinh dưỡng giữa lá và
rễ, đồng thời mang toàn bộ lá của cây
2.1. Đặc điểm cấu tạo của thân ngô
Thân ngô thuộc loại thân thảo, thân được chia
thành nhiều đốt và lóng. Số lượng lóng ngô tùy
thuộc vào giống: giống ngắn ngày có 14- 15
lóng, giống trung ngày có 16 - 21 lóng, giống dài
ngày có 22 - 25 lóng.
Độ dài lóng và đường kính lóng tha...
B. CÂY NGÔ
CHƯƠNG I
ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC, SỰ SINH
TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY
NGÔ
Bài giảng cây ngô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng cây ngô - Người đăng: nongviet90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Bài giảng cây ngô 9 10 137