Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng chăn nuôi lợn

Được đăng lên bởi paven3983
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 9402 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Chương 1
CÁC GIỐNG LỢN NUÔI TẠI VIỆT NAM
I. CÁC GIÓNG LỢN NỘI NƯỚC TA

1. Giống lợn Ỉ
1.1. Nguồn gốc xuất xứ
Lợn Ỉ có nguồn gốc từ giống lợn Ỉ mỡ ở miền Bắc Nam Định. Qua một thời
gian dài, giống lợn ỉ mỡ đã tạp giao với các nhóm giống lợn khác trở thành giống
lợn ỉ ngày nay với hai loại hình chính là ỉ mỡ và ỉ pha. Nòi ỉ mỡ bao gồm những
con mà nhân dân ta gọi là ỉ mỡ, ỉ nhăn, ỉ bọ hung. Nòi ỉ pha bao gồm những con
mà nhân dân ta gọi là ỉ pha, ỉ bột pha, ỉ sống bương.
1.2. Phân bố
Trước những năm 70 lợn ỉ được nuôi hầu như ở khắp các tỉnh đồng bằng
Bắc bộ như Nam Định, Hà Nam, Hà Tây, Hưng Yên, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải
Dương,Thái Bình, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hoá, Hải phòng. Vị trí phổ
biến của nó dần dần phải nhường cho lợn Móng Cái có sức sinh sản tốt hơn, và
từ cuối những năm 70 lợn ỉ thu hẹp dần đến mức độ nguy kịch như ngày nay, chỉ
còn sót lại ở một số xã của tỉnh Thanh Hoá.

1.3. Đặc điểmsinh học
Đặc điểm ngoại hình: "LợnỈ" có nhiều loại hình trong đó phổ biếnlà Ỉ mỡvà
Ỉ pha.
Lợn Ỉ mỡ: Lợn Ỉ mỡ cũng có lông da đen bóng, đa số có lông nhỏ thưa, một
số có lông rậm (lông móc) như ỉ pha. Đầu hơi to, khi béo trán dô ra, mặt nhăn
nhiều, nọng cổ và má sệ từ khi lợn 5-6 tháng tuổi, mắt híp, mõm to bè và ngắn,
môi dưới thường đài hơn môi trên, lợn nái càng già mõm càng dài và cong lên
nhưng luôn ngắn hơn Ỉ pha. Vai nở, ngực sâu, thân mình ngắn hơn Ỉ pha,lưng
võng, khi béo thì trông ít võng hơn, bụng to sệ, mông nở từ lúc 2-3 tháng, phía
sau mông hơi cúp. Chân thấp hơn Ỉ pha, lợn thịt hoặc hậu bị có hai chân trước
1

thẳng, hai chân sau hơi nghiêng, lợn nái thì thường đi chữ bát, hai chân sau yếu.
Lợn Ỉ pha: Lợn Ỉ pha có lông da đen bóng, đa số có lông nhỏ thưa, một số
có lông rậm lông móc).Đầu to vừa phải,trán gần phẳng, mặt ít nhăn, khi béo thì
nọng cổ và má chảy sệ, mắt lúc nhỏ và gầy thì bình thường nhưng khi béo thì
híp. Mõm to và dài vừa phải, lợn nái càng già mõm càng dài và cong lên. Vai nở
vừa phải, từ 8-9 tháng vai bằng hoặc lớn hơn mông, ngực sâu. Thân mình dài
hơn so với ỉ mỡ, lưng đa số hơi võng, khi béo thì trông phẳng, bụng to, mông lúc
nhỏ hơi lép về phía sau, từ 6-7 tháng mông nở dần. Chân thấp, lợn thịt hoặc hậu
bị thì hai chân trước tương đối thẳng, hai chân sau hơi nghiêng, lợn nái thì nhiều
con đi vòng kiềng hoặc chữ bát. Giống này có hai dạng: Đen và Gộc (Sống
bương).
Cả hai dạng đều được tạo ra tại vùng Nam định. Giống Ỉ đen đã tuyệt chủng
không còn nữa -con lợn nái cuối cùng phát hiện năm 1994 tại Ninh bình. Còn
giống lợn Gộc nay ...
Chương 1
CÁC GIỐNG LỢN NUÔI TẠI VIỆT NAM
I. CÁC GIÓNG LỢN NỘI NƯỚC TA
1. Giống lợn Ỉ
1.1. Nguồn gốc xuất xứ
Lợn Ỉ có nguồn gốc từ giống lợn Ỉ mỡ ở miền Bắc Nam Định. Qua một thời
gian dài, giống lợn ỉ mỡ đã tạp giao với các nhóm giống lợn khác trở thành giống
lợn ỉ ngày nay với hai loại hình chính mỡ pha. Nòi mỡ bao gồm những
con mà nhân dân ta gọi là ỉ mỡ, ỉ nhăn, ỉ bọ hung. Nòi pha bao gồm những con
mà nhân dân ta gọi là ỉ pha, ỉ bột pha, ỉ sống bương.
1.2. Phân bố
Trước những m 70 lợn được nuôi hầu như khắp các tỉnh đồng bằng
Bắc bộ như Nam Định, Nam, Tây, Hưng Yên, Nội, Vĩnh Phúc, Hải
Dương,Thái Bình, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hoá, Hải phòng. Vị trí phổ
biến của dần dần phải nhường cho lợn Móngi sức sinh sản tốt hơn,
từ cuối những năm 70 lợn ỉ thu hẹp dần đến mức độ nguy kịch như ngày nay, chỉ
còn sót lại ở một số xã của tỉnh Thanh Hoá.
1.3. Đặc điểmsinh học
Đặc điểm ngoại hình: "LợnỈ" có nhiều loại hình trong đó phổ biếnlà Ỉ mỡvà
Ỉ pha.
Lợn Ỉ mỡ: Lợn Ỉ mỡ cũng có lông da đen bóng, đa số có lông nhỏ thưa, một
số lông rậm (lông móc) như pha. Đầu hơi to, khi béo trán ra, mặt nhăn
nhiều, nọng cổ sệ từ khi lợn 5-6 tháng tuổi, mắt híp, mõm to ngắn,
môi dưới thường đài hơn môi trên, lợn nái càng già mõm càng i cong lên
nhưng luôn ngắn hơn pha. Vai nở, ngực sâu, thân mình ngắn hơn pha,lưng
võng, khi béo thì trông ít võng hơn, bụng to sệ, mông nở từ lúc 2-3 tháng, phía
sau mông hơi cúp. Chân thấp hơn pha, lợn thịt hoặc hậu bị hai chân trước
1
bài giảng chăn nuôi lợn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng chăn nuôi lợn - Người đăng: paven3983
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
bài giảng chăn nuôi lợn 9 10 606