Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng cơ quan dinh dưỡng của cây - Lá cây (Trần Thị Thanh Hương)

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 7377 lần   |   Lượt tải: 39 lần
Chương III

CƠ QUAN DINH DƯỠNG
(Lá cây)
Trần
Thị
Thanh
Hương
Khoa Khoa học

LÁ CÂY
Là một bộ phận của cơ quan dinh dưỡng của
cây, thực hiện chức năng dinh dưỡng rất quan
trọng như: quang hợp, hô hấp, thoát hơi nước
Một số chức năng chuyên hoá của lá:
Bảo vệ
Bẩy bắt thức ăn
Sinh sản
Nâng đỡ

Hình thái lá
Các bộ phận của lá
Các dạng lá
Gân lá
Cách đính lá
Biến thái của lá

Các bộ phận của lá
Hoa
Chồi ngọn

Mấu
Lóng
Chồi nách
Chồi của cành

Nách lá

Hệ thân

Cành

Lá

Cuống lá
Phiến lá

Thân chính

Gốc thân

Rễ chính
Rễ bên

Hệ rễ

Các bộ phận của lá
Đa số lá
của cây hạt
kín gồm 3
bộ
phận
chính:
phiến lá,
cuống lá
và lá kèm
(= lá bẹ)

Phiến lá

Cuống lá
Cuống lá
Lá kèm

Gân chính

Gân nhỏ
Gân
mạng
bên
lưới

Các bộ phận của lá
Đa số lá của cây hạt kín gồm 3 bộ phận chính: phiến lá,
cuống lá và lá kèm (= lá bẹ)
Phiến lá: thường dẹt, mỏng, có màu xanh lục, trên phiến
lá có gân lá là nơi mang các bó mạch.
Cuống lá: là phần nối phiến lá vào thân hoặc cành cây.
Góc họp bởi thân hoặc cành và cuống lá gọi là nách
lá.
Ở nách lá mọc ra chồi. Chồi có thể cho ra hoa hoặc
nhánh tùy hình dạng chồi.
Ở một số cây lá không có cuống nên gốc lá đính trực
tiếp vào thân hoặc cành cây gọi là lá đính gốc hay lá
không cuống. Ví dụ: Lá dứa
Có một số cây một phần gốc cuống lá phình to thành
bẹ ôm lấy thân gọi là bẹ lá Ví dụ: Chuối mía lúa

Các bộ phận của lá
Lá kèm (lá bẹ): là những bộ phận nhỏ,
mỏng, mọc ở gốc của cuống lá
Hình dạng : hình vảy, hình tam giác, hình
sợi…
Lá kèm ở một số loài làm nhiệm vụ che
chở cho chồi non, chúng có thể rụng sớm để
lại vết sẹo (Ví dụ: lá cây thầu dầu, khoai
mì…). Sự có mặt của lá kèm cũng như hình
dạng của nó là đặc điểm quan trọng trong
phân loại

Lá k è m
Có hai loại lá kèm đặc biệt: Bẹ chìa và thìa lìa (lưỡi
nhỏ) chìa: là lá kèm
Bẹ
Thìa lìa (lưỡi nhỏ): là lá kèm
đặc trưng của họ rau
răm (Polynaceae)

Bẹ chìa

đặc trưng cho họ lúa (Poaceae)

Thìa lìa

Các dạng lá
Lá đơn
Lá kép
Lá kép lông chim
Lá kép lông chim chẵn
Lá kép lông chim lẽ

Lá kép chân vịt

Lá đơn
Cuống lá không phân
nhánh, chỉ mang một
phiến lá
Nách cuống lá có 1
chồi
Khi lá rụng thì
cuống và phiến lá rụng
cùng lúc, để lại vết sẹo
trên thân hoặc cành

Cuống lálá
Cuống
Chồi nách

Các dạng lá
Dựa vào hình dạng của mép phiến lá người ta phân
biệt các dạng sau:
Lá nguyên. Ví dụ: Mít, xoài...
Lá răng cưa. Ví dụ: Gai, dâu tằm, hoa hồng...
Lá có thùy. Ví dụ: Ké hoa đào, mướp, …
Lá phân thùy. Ví dụ: Đu đủ, thầu dầu, lá cà
dại...
Lá xẻ thùy (chẻ thùy). Ví dụ: Sao nhái, ngãi
cứu, khoai...