Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng cơ quan dinh dưỡng của cây - Rễ cây (Trần Thị Thanh Hương)

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 13187 lần   |   Lượt tải: 52 lần
Chương III

CƠ QUAN DINH DƯỠNG
Trần Thị Thanh Hương
Khoa Khoa học

Khái niệm chung
Cơ quan dinh dưỡng của thực vật bậc cao bao
gồm rễ, thân, lá
Lá và thân được hình thành trong mô phân
sinh ngọn của chồi ngọn và chồi bên, thích
nghi với chức năng vận chuyển chất dinh
dưỡng và tiếp nhận ánh sáng mặt trời
Thân và rễ cũng có những nét đặc trưng
chung về hình dạng, cấu tạo, chức năng và
đặc tính sinh trưởng.

Hoa
Chồi
ngọn
Mấu
Lóng
Chồi nách
Chồi của
cành
Cành

Lá

Hệ thân

Cuống lá
Phiến lá
Thân
Rễ chính
Rễ bên

Hệ rễ

RỄ CÂY
Là một bộ phận cơ quan dinh dưỡng của cây
thường mọc ở dưới đất
Chức năng của rễ:
Hấp thụ nước và muối khoáng để nuôi cây
Giữ chặt cây vào đất
Một số rễ còn làm chức năng dự trữ

Hình thái rễ
Khi quan sát bên ngoài một rễ chính của
cây ta thấy nó gồm có 5 miền:
Miền chóp rễ
Miền sinh trưởng (Mô phân sinh ngọn)
Miền phân hóa (Đoạn tăng trưởng)
Miền hút (Miền hấp thụ, miền lông hút)
Miền vận chuyển (Đoạn dẫn truyền )

Các miền của rễ
Vỏ

Trụ giữa

Biểu bì
Lông hút

Miền lông hút

Miền
phân hóa

Mô phân
sinh ngọn

Chóp
rễ

Miền sinh
trưởng

Miền chóp rễ
Là bộ phận tận cùng bao bọc bên ngoài đầu rễ.
Chóp rễ có hình dạng một cái bao, màu trắng
bọc lấy ngọn rễ, tế bào thường hóa nhầy để
giảm sự cọ sát giữa rễ cây và đất, và tiết ra
acid để hòa tan một số muối khoáng

Miền sinh trưởng (Mô phân sinh
ngọn)
Nằm ngay trong chóp rễ.
Là mô phân sinh đầu rễ, cấu tạo bởi những tế
bào phân chia mãnh liệt làm rễ dài ra.
Họp thành 3 tầng tế bào:
Tầng dưới: tầng sinh bì
Tầng giữa: tầng sinh vỏ
Tầng trên: tầng sinh trụ giữa

Miền sinh trưởng (Mô phân sinh
ngọn)
3 tầng tế bào trên: tầng sinh bì, tầng sinh vỏ, tầng
sinh trụ gữa hoạt động hơi khác nhau giữa cây 1 lá
mầm và cây 2 lá mầm
Cây 2 lá mầm
Tầng sinh bì tạo ra:
Chóp rễ ở bên dưới

Cây 1 lá mầm
Chóp rễ

Tầng lông hút ở trên
Tầng sinh vỏ tạo ra: vỏ cấp 1

Tầng lông hút
Vỏ

Tầng sinh trụ giữa tạo ra: trụ Trụ giữa
giữa

Miền phân hóa (Đoạn tăng
trưởng)
Nằm ngay trên miền sinh trưởng, những tế
bào của miền này đã bắt đầu phân hóa để hình
thành các mô

Miền hút (Miền hấp thụ, miền lông
hút)
Là miền quan trọng nhất của rễ, có chức năng
hút nhựa nguyên
Miền này có chiều dài không đổi đối với mỗi
loài
Mặt ngoài có rất nhiều lông hút
Khi rễ cây dài ra thì lông hút phía trên rụng đi
và lông hút mới mọc thêm ở phía dưới

Miền vận chuyển (Đoạn dẫn
truyền )
Có cấu tạo thứ cấp
Nhiệm vụ chính là vận chuyển thức ăn lên
thân và góp phần nâng đỡ cây cùng với thân
Mặt ngoài đoạn này đã tẩm chất bần (suberin)

...
CƠ QUAN DINH DƯNG
TrnTh Thanh Hương
Khoa Khoa hc
Ch
ươ
ng III
Bài giảng cơ quan dinh dưỡng của cây - Rễ cây (Trần Thị Thanh Hương) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng cơ quan dinh dưỡng của cây - Rễ cây (Trần Thị Thanh Hương) - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Bài giảng cơ quan dinh dưỡng của cây - Rễ cây (Trần Thị Thanh Hương) 9 10 772