Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Cơ quan dinh dưỡng của cây - Thân cây (Trần Thị Thanh Hương)

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 6532 lần   |   Lượt tải: 37 lần
Chương III

CƠ QUAN DINH DƯỠNG
(Thân cây)
Trần Thị Thanh Hương
Khoa Khoa học

THÂN CÂY
Là bộ phận của cây nối liền giữa lá và rễ
Chức năng của thân:
Nâng đỡ
Vận chuyển nhựa nguyên và nhựa luyện
Tăng cường bề mặt đồng hoá
Ngoài ra còn làm nhiệm vụ quang hợp và sinh
sản dinh dưỡng

Hình thái thân
Các bộ phận của thân
Các loại chồi
Các dạng thân
Các loại thân trong không gian
Biến dạng của thân

Các bộ phận của thân
Hoa
Chồi ngọn

Mấu
Lóng
Chồi nách
Chồi của cành

Nách lá

Hệ thân

Cành

Lá

Cuống lá
Phiến lá

Thân chính

Gốc thân

Rễ chính
Rễ bên

Hệ rễ

Các bộ phận của thân
Thân chính: thường có dạng hình trụ, có
thể phân nhánh hoặc không, mang lá và chồi
Cành: là những nhánh bên của thân chính
Mấu: là nơi lá đính vào thân hoặc cành
Nách lá: góc tạo bởi thân hoặc cành với
cuống lá
Lóng (Gióng): khoảng cách giữa 2 mấu ở
gần nhau nhất
Gốc thân: ranh giới giữa thân và rễ

Các loại chồi
Chồi ngọn (chồi tận cùng): Nằm ở đầu tận cùng của
ngọn thân hay cành, trong chồi ngọn có mô phân sinh ngọn
Chồi nách (chồi bên): Nằm ở các nách lá, cấu tạo giống
như chồi ngọn, sẽ tạo ra cành hay hoa
Chồi ngủ: là chồi nách ở trạng thái nghỉ nhiều năm không
thời hạn.
Chồi đông: Ở các vùng ôn đới, các chồi ngọn và chồi
nách ở trạng thái nghỉ kéo dài trong mấy tháng lạnh gọi là
chồi đông.
Chồi phụ: Có thể mọc từ nhiều vị trí và cơ quan khác
nhau của cây. Ví dụ: Trên thân chính, trên cành, trên các
mấu (tre, mía, lúa…), trên các rễ cây (xoan, hồng…), trên
lá cây (thuốc bỏng)

Các dạng thân
Thân gỗ: là thân của những cây sống lâu năm,

có cấu tạo cấp 2 rất phát triển, thân chính
phát triển mạnh và chỉ phân cành từ một
chiều cao nhất định

Cây gỗ nhỏ: cao từ 5-15m . Ví dụ: Cây bưởi,
ổi...
Cây gỗ vừa hay trung bình: cao 15-25m. Ví
dụ: Dẻ, Ngọc lan...
Cây gỗ lớn: cao trên 25m . Ví dụ: Chò chỉ,
Lim...

Các dạng thân
Thân bụi: cây gỗ sống nhiều năm, có cấu

tạo cấp 2, thân chính kém phát triển, có sự
phân cành bắt đầu từ gốc của thân chính.
Ví dụ: Sim, Mua...

Thân nửa bụi: cây sống nhiều năm, có

thân hóa gỗ một phần ở phần gần gốc,
phần ngọn không hóa gỗ và chết đi vào cuối
thời kỳ dinh dưỡng.
Ví dụ: Cỏ lào, Dứa dại...

Các dạng thân
Thân thảo (Thân cỏ): Phần thân trên mặt đất

chết vào cuối thời kỳ ra hoa kết quả.

Thân thảo 1 năm: bắt đầu và kết thúc đời sống
của nó trong vòng một năm. Ví dụ: Lúa, ngô, lạc,...
Thân thảo 2 năm: năm đầu phát triển cơ quan sinh
dưỡng, năm sau cho ra cơ quan sinh sản. Ví dụ:
cây cà rốt
Thân thảo nhiều năm: Cây có thân ngầm phát
triển dưới đất sống...