Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT NUÔI GIA CẦM

Được đăng lên bởi nguyen thi my linh
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 6960 lần   |   Lượt tải: 26 lần
Bài mở đầu
CHĂN NUÔI GIA CẦM: THÀNH TỰU VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN
I. Thành tựu của ngành chăn nuôi gia cầm
1. Chăn nuôi gia cầm thế giới
Trong 30 năm trở lại đây, chăn nuôi gia cầm đã có bước phát triển nhảy vọt. Chăn
nuôi gia cầm đã chuyển từ chăn nuôi “nông nghiệp” sang phương thức nuôi “công nghiệp”.
Nhờ ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về di truyền, giống, thức ăn, dinh dưỡng, công
nghệ sản xuất, máy ấp trứng… mà chăn nuôi gia cầm thế giới đã phát triển nhanh cả về số
lượng đầu con, sản lượng trứng, thịt, chất lượng sản phẩm, giảm giá thành trong sản xuất.
Đối tượng gia cầm nuôi ngày càng đa dạng như: Gà, vịt, chim cút, chim đà điểu, bồ
câu, ngan, ngỗng… Nhiều giống mới được hình thành.
Theo thống kê của FAO năm 1999 tổng đàn gia cầm trên thế giới khoảng 10 tỷ con,
trong đó 96,7% gà; 1,8% vịt, còn lại là các giống gia cầm khác. Từ năm 2000 đến 2004 tổng
đàn gia cầm trên thế giới cũng tăng theo, cụ thế là năm 2000 là 14.831,9 triệu con; năm
2002 là 16.373,16 triệu con và năm 2004 là 16.605,13 triệu con.
Sản xuất trứng và thịt gia cầm ngày càng tăng lên, đặc biệt là các nước có ngành
công nghiệp phát triển.
Sản lượng thịt tăng 33,7% trong vòng 10 năm (1980-1990), giai đoạn 1995-2000 sản
lượng gia cầm tăng 18,65%, trong đó mức tăng trưởng cao nhất ở khu vực châu Mỹ. Năm
2003 sản lượng thịt gia cầm trên thế giới đạt 75,8 triệu tấn; tăng 1,88% so với 2002 và tăng
57,5% sơ với năm 1998.
Các tiến bộ khoa học kỹ thuật được nghiên cứu và ứng dụng một cách rộng rãi,
nhanh chóng trong chăn nuôi gia cầm. Các phương thức chăn nuôi gia cầm cũng thay đổi, từ
phương thức chăn nuôi nông nghiệp sang phương thức chăn nuôi công nghiệp với số lượng
lớn, quản lý chặt chẽ và chăm sóc tốt.
Sự tăng nhanh các sản phẩm gia cầm trên thế giới là do các nguyên nhân sau:
- Tạo ra và ứng dụng nhanh các giống và dòng gia cầm lai có năng suất cao (sản
lượng trứng cao và tốc độ sinh trưởng nhanh).
- Nhờ việc nghiên cứu và áp dụng các hệ thống chăn nuôi hợp lý, công thức ăn hợp
lý, quy trình công nghệ thích hợp đối vời từng đối tượng gia cầm, điện khí hóa và tự động
hóa việc kiểm tra tiêu khí hậu chuồng nuôi…
- Cung cấp các thiết bị hoàn chình phục vụ chăn nuôi gia cầm công nghiệp: Máy ấp
trứng có công suất cao, tỷ lệ ấp nở cao; máy soi trứng trong máy ấp (70.000 quả/giờ); máy
đếm gia cầm con (trong 1 giờ chuẩn bị và đếm được 25.000 con); máy chủng vaccin cho gia
cầm con 1 ngày tuổi; thiết bị phục vụ thụ tinh nhân tạo gia cầm…
2. Chăn nuôi gia cầm ở Việt Nam
Ở Việt Nam trước đây chăn ...
Bài mở đầu
CHĂN NUÔI GIA CẦM: THÀNH TỰU VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN
I. Thành tựu của ngành chăn nuôi gia cầm
1. Chăn nuôi gia cầm thế giới
Trong 30 năm trở lại đây, chăn nuôi gia cầm đã có bước phát triển nhảy vọt. Chăn
nuôi gia cầm đã chuyển tchăn nuôi nông nghiệp” sang phương thức nuôi “công nghiệp”.
Nhờ ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về di truyền, giống, thức ăn, dinh dưỡng, công
nghệ sản xuất, máy ấp trứng… chăn nuôi gia cầm thế giới đã phát triển nhanh cả về số
lượng đầu con, sản lượng trứng, thịt, chất lượng sản phẩm, giảm giá thành trong sản xuất.
Đối tượng gia cầm nuôi ngày càng đa dạng như: Gà, vịt, chim cút, chim đà điểu, bồ
câu, ngan, ngỗng… Nhiều giống mới được hình thành.
Theo thống của FAO năm 1999 tổng đàn gia cầm trên thế giới khoảng 10 tỷ con,
trong đó 96,7% gà; 1,8% vịt, còn lại là các giống gia cầm khác. Từ năm 2000 đến 2004 tổng
đàn gia cầm trên thế giới cũng tăng theo, cụ thế năm 2000 14.831,9 triệu con; năm
2002 là 16.373,16 triệu con và năm 2004 là 16.605,13 triệu con.
Sản xuất trứng thịt gia cầm ngày càng tăng lên, đặc biệt các nước ngành
công nghiệp phát triển.
Sản lượng thịt ng 33,7% trong vòng 10 năm (1980-1990), giai đoạn 1995-2000 sản
lượng gia cầm ng 18,65%, trong đó mức tăng trưng cao nhất khu vực châu Mỹ. Năm
2003 sản lượng thịt gia cầm trên thế giới đạt 75,8 triệu tấn; tăng 1,88% so với 2002 và tăng
57,5% sơ với năm 1998.
Các tiến bộ khoa học kỹ thuật được nghiên cứu ứng dụng một ch rộng rãi,
nhanh chóng trong chăn nuôi gia cầm. Các phương thức chăn nuôi gia cầm cũng thay đổi, từ
phương thức chăn nuôi nông nghiệp sang phương thức chăn nuôi công nghiệp với s lượng
lớn, quản lý chặt chẽ và chăm sóc tốt.
Sự tăng nhanh các sản phẩm gia cầm trên thế giới là do các nguyên nhân sau:
- Tạo ra ứng dụng nhanh các giống dòng gia cầm lai ng suất cao (sản
lượng trứng cao và tốc độ sinh trưởng nhanh).
- Nhờ việc nghiên cứu áp dụng các hệ thống chăn nuôi hợp, công thức ăn hợp
lý, quy trình công nghệ thích hợp đối vời từng đốing gia cầm, điện khí hóa tự động
hóa việc kiểm tra tiêu khí hậu chuồng nuôi…
- Cung cấp các thiết bị hoàn chình phục vụ chăn nuôi gia cầm công nghiệp: Máy ấp
trứng công suất cao, t lệ ấp nở cao; máy soi trứng trong máy ấp (70.000 quả/giờ); máy
đếm gia cầm con (trong 1 giờ chuẩn bị và đếm được 25.000 con); y chủng vaccin cho gia
cầm con 1 ngày tuổi; thiết bị phục vụ thụ tinh nhân tạo gia cầm…
2. Chăn nuôi gia cầm ở Việt Nam
Việt Nam trước đây chăn nuôi gia cầm mang nh tự cung tự túc, nuôi phân tán,
nhỏ lẻ, chủ yếu là phương thức chăn thả tự do.
Từ 1970 ngành chăn nuôi gia cầm ở nước ta chính thức được phát triển với sự ra đời
của Công tiêu hóa gia cầm trung ương, sau đó trở thành Liên hiệp các nghiệp gia cầm
Việt Nam. Bắt đầu việc ra đời hai Trung tâmgiống dòng thuần trung tâmgiống
trứng Ba Vì (Hà Tây) và Trung tâm gà giống thịt Tam Đảo (Vĩnh Phú). Sau đó là xí nghiệp
giống dòng thuần khác cũng ra đời như xí nghiệp gà Châu Thành (Nam Định), xí nghiệp
gà Hồng Xanh và xí nghiệp gà Minh Tâm (Thành phố Hồ Chí Minh).
Từ 1972-1980 hàng loạt xí nghiệp gà của trung ương và địa phương cũng ra đời. Tiếp
theo sự phát triển c nghiệp công nghiệp các trại nuôi vịt ln cũng được hình
thành, chủ yếu được y dựng từ 1970-1985. Đó các trại nghiệp Cẩm Bình (Hải
1
BÀI GIẢNG KỸ THUẬT NUÔI GIA CẦM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG KỸ THUẬT NUÔI GIA CẦM - Người đăng: nguyen thi my linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
BÀI GIẢNG KỸ THUẬT NUÔI GIA CẦM 9 10 253