Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Môn côn trùng đại cương

Được đăng lên bởi ks-linh90-gmail-com
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1012 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀI MỞ ĐẦU (0.5 tiết)
1. KHÁI NIỆM
- Côn trùng học là môn khoa học chuyên nghiên cứu về côn trùng
- Côn trùng là những động vật thuộc ngành chân đốt hay còn gọi là
tiết túc (Athropoda) với những đặc điểm sau:
+ Cơ thể chia ra 3 phần: đầu, ngực, bụng; giữa đầu và ngực nối với
nhau bằng 1 màng mỏng gọi là cổ. Toàn bộ cơ thể được bao bọc bởi 1
lớp da cứng có tác dụng như "bộ xương ngoài" của côn trùng.
+ Đầu có 1 đôi râu đầu, miệng, 1 đôi mắt kép, 2-3 mắt đơn (1 số loài
không có như loài bọ xít mù xanh).
+ Ngực chia 3 đốt, mỗi đốt mang 1 đôi chân. Trưởng thành mang 1 2 đôi cánh ở đốt giữa và đốt sau, có loài thoái hóa hoàn toàn. Muỗi có 1
đôi, cào cào có 2 đôi cánh, chấy không có cánh.
+ Hô hấp bằng hệ thống khí quản và lỗ thở.
+ Lỗ sinh dục và hậu môn ở phía cuối bụng, hệ tuần hoàn hở
+ Trong quá trình sinh trưởng có biến thái bên trong và biến thái bên
ngoài
- Nguồn gốc của côn trùng: Đọc tài liệu
2. Một số đặc điểm của lớp côn trùng
- Gồm nhiều loài: Số loài côn trùng đã biết chiếm 2/3-3/4 tổng số
loài của giới động vật trên trái đất. Hiện đã xác định được 900 nghìn loài
côn trùng trong tổng số 1 triệu 150 nghìn loài động vật.
- Đông về số lượng cá thể.
1 tổ kiến Atlas có đến 50 vạn con
1 tổ ong lớn có 6-8 vạn con
- Phân bố ở khắp mọi nơi do:
1

+Kích thước côn trùng nhỏ nên dễ thỏa mãn nhu cầu thức ăn, dễ tìm
kiếm nơi ẩn náu để trốn tránh kẻ thù.
+Là lớp duy nhất của ngành động vật không xương sống có cánh
nên tiện lợi cho việc mở rộng phạm vi phân bố, tìm kiếm thức ăn, giao
phối và trốn tránh kẻ thù.
+ Có khả năng sinh sản nhanh, mạnh, hoàn thành một thế hệ tương
đối ngắn. Vì vậy côn trùng có số lượng loài và cá thể nhiều, đồng thời
phân bố rộng.
+ Côn trùng thuộc động vật máu lạnh, nhiệt độ cơ thể biến đổi theo
nhiệt độ môi trường, do đó có thể sống sót trong điều kiện khí hậu bất
lợi.
Mặc dù số lượng côn trùng nhiều, nhưng thực ra số loài sâu hại chỉ
chiếm 10% tổng số các loài côn trùng, sâu hại nghiêm trọng chiếm
không quá 1%.
3. VAI TRÒ CỦA CÔN TRÙNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG, CON
NGƯỜI VÀ XÃ HỘI (Đọc sgk)
3.1. Tác hại của côn trùng
3.2. Lợi ích của côn trùng

2

PHẦN I. CÔN TRÙNG ĐẠI CƯƠNG
CHƯƠNG I. HÌNH THÁI HỌC CÔN TRÙNG (2 tiết)
1. KHÁI NIỆM VÀ NHIỆM VỤ
- Hình thái học côn trùng là môn khoa học nghiên cứu cấu tạo bên
ngoài cơ thể côn trùng.
- Nhiệm vụ:
+ Không chỉ nghiên cứu đơn thuần cấu tạo của cơ thể côn trùng mà
đồng thời phải nghiên cứu nguồn gốc, nguyên nhân hình thành các cấu
tạo ấy
+ Nghiên cứu mối tương quan giữa các cấu tạo với nhau
+ Nghiên ...
BÀI MỞ ĐẦU (0.5 tiết)
1. KHÁI NIỆM
- Côn trùng học là môn khoa học chuyên nghiên cứu về côn trùng
- Côn trùng những động vật thuộc ngành chân đốt hay còn gọi là
tiết túc (Athropoda) với những đặc điểm sau:
+ thể chia ra 3 phần: đầu, ngực, bụng; giữa đầu ngực nối với
nhau bằng 1 màng mỏng gọi cổ. Toàn bộ thể được bao bọc bởi 1
lớp da cứng có tác dụng như "bộ xương ngoài" của côn trùng.
+ Đầu có 1 đôi râu đầu, ming, 1 đôi mt kép, 2-3 mt đơn (1 sloài
không như loài bọ t mù xanh).
+ Ngực chia 3 đốt, mỗi đốt mang 1 đôi chân. Trưởng thành mang 1 -
2 đôi cánhđốt giữađốt sau, loài thoái hóa hoàn toàn. Muỗi1
đôi, cào cào có 2 đôi cánh, chấy không có cánh.
+ Hô hấp bằng hệ thống khí quản và lỗ thở.
+ Lỗ sinh dục và hậu môn ở phía cuối bụng, hệ tuần hoàn hở
+ Trong quá trình sinh trưởng có biến thái bên trong và biến thái bên
ngoài
- Nguồn gốc của côn trùng: Đọc tài liệu
2. Một số đặc điểm của lớp côn trùng
- Gồm nhiều loài: Số loài côn trùng đã biết chiếm 2/3-3/4 tổng số
loài của giới động vật trên trái đất. Hiện đã xác định đưc 900 nghìn loài
côn trùng trong tổng số 1 triệu 150 nghìn loài động vật.
- Đông về số lượng cá thể.
1 tổ kiến Atlas có đến 50 vạn con
1 tổ ong lớn có 6-8 vạn con
- Phân bố ở khắp mọi nơi do:
1
Bài giảng Môn côn trùng đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Môn côn trùng đại cương - Người đăng: ks-linh90-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Bài giảng Môn côn trùng đại cương 9 10 859