Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng: Tế bào thực vật (Trần Thị Thanh Hương)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 9013 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Chương I

TẾ BÀO THỰC VẬT
Trần Thị Thanh Hương
Khoa Khoa học

Một số khái niệm cơ bản
Tất cả cơ thể sống đều được cấu tạo từ
tế bào. Mỗi tế bào đều được sinh ra từ tế
bào khác
Như vậy, có thể nói rằng: tế bào là đơn
vị cấu tạo cơ bản của sự sống

Một số khái niệm cơ bản
Cơ thể thực vật có cấu tạo từ một tế bào gọi là
cơ thể đơn bào (tảo Chlorella, Chlamydomonas)
Hầu hết cơ thể có cấu tạo đa bào gồm nhiều tế
bào, chia thành các nhóm đảm nhiệm những
chức năng khác nhau, các nhóm này được gọi là
mô
Các mô họp lại thành cơ quan gồm: cơ quan
dinh dưỡng là rễ, thân, lá và cơ quan sinh sản
có hoa, quả, hạt.

Các thành phần cơ bản của
tế bào thực vật
Vách tế bào
Màng tế bào
Tế bào chất chứa các cơ quan tử hay bào
quan: ti thể, lạp thể...
Nhân tế bào
Không bào

NHÂN

Chất nhiễm sắc
Hạch nhân
Màng nhân

Trung thể

Lưới nội chất
có hạt

Lưới nội chất
không hạt
Ribosome
Không bào

Thể
Golgi

Sợi tế vi
Vi quản

Ty thể
Vi thể
Màng tế bào
Vách tế bào
Vách tế bào kế cận

Lục lạp
Lổ trên màng

TẾ
BÀO
THỰC
VẬT

VÁCH TẾ BÀO
Vách tế bào quyết định hình dạng của tế
bào thực vật và độ bền vững cơ học của
chúng ở mức độ đáng kể
Vách tế bào có tác dụng bảo vệ các nội
chất sống bên trong của cơ thể thực vật

Thành phần hóa học của vách tế
bào
Bao gồm: cellulose, hemicellulose và pectin
Cellulose đóng vai trò chủ yếu cấu tạo nên
vách của tế bào thực vật, tạo nên bộ khung
chính của vách
Hemicellulose, pectin và nước lấp đầy các
khoảng trống giữa các phân tử cellulose

Cấu trúc vách tế bào
Gồ m 3 lớ p
Lớp chung (lớp trung gian): là lớp ngoài cùng của
tế bào, bằng chất pectin
Lớp sơ cấp: dày hơn lớp chung, bằng chất
hemicellulose và pectin, gặp ở những tế bào còn non
hay tế bào ở mô phân sinh
Lớp thứ cấp: bằng chất cellulose, gặp ở các tế bào
đã trưởng thành và phân hóa

Cấu trúc vách tế bào

Cấu trúc vách tế bào

Sự biến đổi hoá học của vách tế
bào

Lớp thứ cấp có thể bằng chất cellulose
nằm ở tế bào nhu mô hoặc có thể ngấm thêm
cellulose ở tế bào hậu mô, tế bào mạch rây, đó
là những tế bào sống.

Tế bào nhu mô

Tế bào hậu mô

Sự biến đổi hoá học của vách tế
bào
Ngoài cellulose, vách tế bào có thể ngấm
thêm các chất khác như:
Chất
bần
(suberin): đó là một
chất không thấm khí,
gặp ở các tế bào mô bì
thứ cấp

Sự biến đổi hoá học của vách tế
bào

Chất gỗ (lignin): ngấm vào vách tế bào làm
cho vách tế bào trở nên giòn và cứng rắn, tính
đàn hồi của vách tế bào kém đi, gặp ở tế bào
cương mô hoặc mạch gỗ
2 loại tế bào
cương mô
Tế bào đá ở
quả lê

Mạch
gỗ
Vách tế bào

Tế bào sợi
...
Chương I
T BÀO THC VT
TrnTh Thanh Hương
Khoa Khoa hc
Bài giảng: Tế bào thực vật (Trần Thị Thanh Hương) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng: Tế bào thực vật (Trần Thị Thanh Hương) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Bài giảng: Tế bào thực vật (Trần Thị Thanh Hương) 9 10 534