Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giảng Thủy Nông

Được đăng lên bởi sangtt04
Số trang: 135 trang   |   Lượt xem: 13271 lần   |   Lượt tải: 69 lần
Môn học

Thủy Nông

TS. Nguyễn Hiếu Trung

Giới thiệu




Tổng số tiết: 30
Tài liệu tham khảo: Bài giảng Thủy Nông.
Nội dung môn học:
–
–
–
–



Xác định chế độ tưới tiêu cho cây trồng trong hệ thống luân canh
Nghiên cứu phương pháp tưới và kỹ thuật tưới
Nghiên cứu các biện pháp khai thác nguồn nước để phục vụ cho
nhu cầu nước của địa phương
Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật thuỷ nông để cải tạo đất

Đánh giá: Bài tập nhóm, bài tập cá nhân, thi tự luận.

Mở đầu
Thủy nông là môn học nghiên cứu trạng thái nước ở ruộng và các qui luật
biến hoá của nước trong khu vực, từ đó điều tiết nước theo yêu cầu
của con người nhằm hạn chế tối đa úng, hạn
Các chương:
1.
Quan hệ đất – nước – cây trồng
2.
Nhu cầu nước của cây trồng
3.
Chế độ nước cho cây trồng
4.
Phương pháp và kỹ thuật tưới
5.
Phương pháp và chế độ tiêu
6.
Hệ thống thủy nông
7.
Hệ thống kênh
8.
Các biện pháp thủy nông vùng đồng bằng
9.
Tính toán kinh tế trong khai thác thủy nông

Chương 1: Quan hệ đất - nước - cây trồng
I.

Đất
1. Đất là gì?
Là môi trường nơi cây cối sinh trưởng và
phát triển

2. Thành phần của đất
Hệ thống các pha: rắn, lỏng, khí
Trong đất có các khe rỗng. Nước và không
khí chứa trong các khe rỗng. Nhiều khe
rỗng hợp thành mao quản.
Đường kính mao quản càng nhỏ thì nước
dâng lên càng cao  khi bốc hơi thì
các chất độc như Fe và Al, mặn được
đưa lên theo mao dẫn trong hệ mao
quản (sau khi thu hoạch khi đất còn ẩm
thì nên cày vỡ đất để phá vỡ mao
quản)

Chương 1: Quan hệ đất - nước - cây trồng

3. Phẫu diện đất
Tầng A: Tầng hoạt động của sinh vật
và vi sinh vật (30-40 cm). Cây
trồng lấy chất dinh dưỡng từ
tầng này
Tầng B: Tầng tích tụ, chứa nhiều đất
sét, đất cứng hơn (ở ĐBSCL
được gọi là tầng đế cày) có tác
dụng ngăn nước thấm xuống
sâu. Lớp này dần hình thành
trong quá trình canh tác
Tầng C: Lớp đá mẹ đã bị phân hoá
một phần

Chương 1: Quan hệ đất - nước - cây trồng

4. Thành phần cơ giới của đất
Bằng phương pháp rây sàng xác định tỷ lệ hạt trong đất như: cát, bùn bụi,
sét.
Hạt
Cát
Bùn bụi
Sét

Đường kính
Đặc tính
0,2-0,02 mm
Đất cứng khi vò trên tay, không dẻo và không dính ướt
0,02-0,002 mm Mềm, dạng bột, khi vò trên tay rất dẻo hoặc dính khi ẩm
<0,002 mm
Mềm, dính, dẻo khi ướt. Rất cứng khi khô, hạt lơ lửng
trong nước với thời gian lâu

Chương 1: Quan hệ đất - nước - cây trồng

5. Kết cấu đất:
Là sự sắp xếp có tổ chức các hạt
trong đất. Kết cấu đất thay đổi
do tác động bên ngoài

Chương 1: Quan hệ đất - nước - cây trồng

II. Nước
1. Nươc mặt
2. Nước ngầm

Chương 1: Quan hệ ...
Môn học
Thủy
Thủy
Nông
Nông
TS. Nguyễn Hiếu Trung
Bài Giảng Thủy Nông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Giảng Thủy Nông - Người đăng: sangtt04
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
135 Vietnamese
Bài Giảng Thủy Nông 9 10 321