Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng yêu cầu ngoại cảnh của cây hoa

Được đăng lên bởi lehuuhuycubi
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2692 lần   |   Lượt tải: 6 lần
SỞ KHCN QUẢNG TRỊ
TT ứng dụng tiến bộ KHCN

Bài 2:

Bài 2:

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC HOA.

GV: Bùi Thị Tân Diệu

SỞ KHCN QUẢNG TRỊ
TT ứng dụng tiến bộ KHCN

Bài 2:

I.YÊU CẦU NHIỆT ĐỘ:

Nhiệt độ là yếu tố quan trọng quyết
định đến sự phân bố của các loài hoa
và là yếu tố ảnh hưởng lớn đến sinh
Lan Vanda

trưởng, phát triển của hoa:
+ Nhóm hoa có nguồn gốc nhiệt đới
thường yêu cầu nhiệt độ cao để sinh
trưởng và phát triển: các loài hoa lan,
hoa trà mi, hoa đồng tiền…

KỶ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC HOA.

GV: Bùi Thị Tân Diệu

SỞ KHCN QUẢNG TRỊ
TT ứng dụng tiến bộ KHCN

Bài 2:

I. YÊU CẦU NHIỆT ĐỘ:

+ Nhóm hoa có nguồn
gốc ôn đới thường yêu
cầu nhiệt độ thấp và mát
mẻ để sinh trưởng và
phát triển: hoa hồng, cúc,
lily, huệ...

KỶ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC HOA.

Lan cat
cattleya

GV: Bùi Thị Tân Diệu

SỞ KHCN QUẢNG TRỊ
TT ứng dụng tiến bộ KHCN

Bài 2:

I.YÊU CẦU NHIỆT ĐỘ:

- Nhiệt độ tác động chủ
yếu đến cây qua con
đường quang hợp.
- Nhiệt độ của môi
trường tăng 10oC, cường
độ quang hợp tăng 2 lần.

Cẩm chướng

- Mỗi loại cây hoa đều
có nhiệt độ tối ưu và giới
hạn nhiệt độ khác nhau.

KỶ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC HOA.

GV: Bùi Thị Tân Diệu

SỞ KHCN QUẢNG TRỊ
TT ứng dụng tiến bộ KHCN

Bài 2:

II.YÊU CẦU ĐỘ ẨM:

- Ẩm độ của không khí và ẩm độ đất ảnh
hưởng nhiều đến sự sinh trưởng và phát triển của
cây hoa.
- Nước có vai trò:
+ Nước là nguyên liệu của quang hợp:
+ Nước là dung môi:
+ Nước điều tiết nhiệt :
KỶ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC HOA.

GV: Bùi Thị Tân Diệu

SỞ KHCN QUẢNG TRỊ
TT ứng dụng tiến bộ KHCN

Bài 2:

II.YÊU CẦU ĐỘ ẨM:

- Nước đóng vai trò rất
quan trọng trong phân
chia tế bào, duy trì và
phát triển của tế bào.
+ Cây đầy đủ nước :
+ Khi thiếu nước :
+ Khi thừa nước :
KỶ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC HOA.

GV: Bùi Thị Tân Diệu

SỞ KHCN QUẢNG TRỊ
TT ứng dụng tiến bộ KHCN

Bài 2:

II.YÊU CẦU ĐỘ ẨM:
- Mỗi loại hoa yêu cầu ẩm
độ phù hợp.
+ Hoa cúc, hoa cẩm
chướng yêu cầu độ ẩm đất
khoảng 60 -70%.
+ Các loài hoa sen, hoa
súng luôn yêu cầu sống trong
điều kiện ngập nước.
+ Hoa trà, đồng tiền có khả
năng chịu hạn trong 1 thời gian
nhất định.

KỶ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC HOA.

GV: Bùi Thị Tân Diệu

SỞ KHCN QUẢNG TRỊ
TT ứng dụng tiến bộ KHCN

Bài 2:

III.YÊU CẦU ÁNH SÁNG:
- Ánh sáng là yếu tố cần thiết cho sự sinh
trưởng và phát triển của cây hoa.
- Ánh sáng cung cấp năng lượng cho phản ứng
quang hợp.
- Cường độ quang hợp của cây hoa tăng khi
cường độ chiếu sáng tăng.

KỶ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC HOA.

GV: Bùi Thị Tân Diệu

SỞ KHCN QUẢNG TRỊ
TT ứng dụng tiến bộ KHCN
...
KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC HOA. GV: Bùi Thị Tân Diệu
SỞ KHCN QUẢNG TRỊ
TT ứng dụng tiến bộ KHCN
Bài 2:
Bài 2:
Bài giảng yêu cầu ngoại cảnh của cây hoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng yêu cầu ngoại cảnh của cây hoa - Người đăng: lehuuhuycubi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bài giảng yêu cầu ngoại cảnh của cây hoa 9 10 964