Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập báo cáo khoa học

Được đăng lên bởi tdcuong25494
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KHOA LÂM NGHIỆP

BÀI TẬP2– HỌC PHẦN CÔN TRÙNG RỪNG

BÁO CÁO KHOA HỌC

Sinhviênthựchiện:
Giáoviênhướngdẫn:

1.Lýdochọnđềtài

•

Giớithiệusơlượcvềnhữngnguyêndochọnđềtài,tậptrungnhấnm
ạnhgiảithíchtênđềtài.Tạisaobạnlạilựachọnđềtàinàythaychocá
cđềtàikhác.

Cóýnghĩakhoah
ọchaykhông?

Cóýnghĩathựctiễ
nhaykhông?

Cócấpthiếtcầnphảin
ghiêncứu?

Cóđủđiềukiệnđể
hoànthành?

2.Mụctiêunghiêncứu

•

Mục tiêu: Bao gồm những mục tiêu kết quả mà đề tài của bạn
muốn hướng đến.

Phạmvi

Phạmvicủađềtàilàgiớihạnvịtrícầnnghiêncứunhằmgiúpđềtàiđiđúnghướng,tránhlanmanvàcónhữngs
ốliệubáocáothậtchínhxác.

Đốitượngnghiêncứu:Làbảnchấtcủasựvậthayhiệntượng,vấnđềbạncầnxemxétvàlàmrõtrongnhiệmvụ
Đốitượng

nghiêncứu.

4. Nội dungnghiêncứu

•

Hìnhthànhcácluậnđiểm,luậncứ,giảthuyếtnghiêncứuđểgiảiđ
áptrongquátrìnhnghiêncứu.

•

Luậnđiểm

Luậnđiể

Luậnđiể

1

m2

m…

Giảithíchluận

Giảithíchluận

Giảithíchluận

điểm1

điểm2

điểm…

Giảithíchcáckháiniệm:Đưaracáckháiniệmvàgiảithíchnónhằ
mlàmrõhơncácvấnđềtrongđềtài.

5.Phươngphápnghiêncứu

Phương pháp thu thập thông tin

•

Phươngphápnghiêncứuvàthuthậpthôngtin:Cácphương
pháp

nhằm

giúp

đềtàicónhững

minh

chứng,

Dữ liệu thứ cấp, quan sát, khảo sát…

số

liệuminhhọalàm cho đề tải trở nênthuyếtphụchơn.
Công cụ nghiên cứu

•

Chọnmẫu,cáccôngcụthuthậpthôngtinchochúngtatiếnhànhv

Bảnghỏi,phỏngvấnsâu,dữliệuthứcấp…

iệcnghiêncứuhiệuquảhơn.

Chọn mẫu
Tiêu chí chọn mẫu, yêu cầu lựa chon…

Phươngphápxửlýsốliệu
Phântíchdữliệuvớimộtthôngsốrõràng

6.Kếtquả-Thảoluận

•

Nhắclạivàtómtắtnhữngkếtquảbạntìmthấy,nhữngthảoluận,lậpluậnmàđềtàiđãđềcậpđến.

Kết luận 1

Kết luận 2

•

Kết luận…
Pháttriểnlậpluậncủabạndựatrênnhữngkếtquảbạntìmthấy.

7.Kếtluận–Kiếnnghị

•
•

Kếtluận
Đềxuấtnhữngýtưởng,nhữngkiếnnghịcủabạnchođềtàinhằmthựcthihóađềtàiđangnghiêncứu.

Đềxuất1

Đề tài

Đềxuất2

Ảnhhưởngcủađềxuấtgópphầnthựcthihóađềtài

Đềxuất…

8.Tàiliệuthamkhảo

•

Thôngtinvềtàiliệuthamkhảosẽgiúptăngđộthuyếtphụccủađề
tài.

...
BÀI TẬP2– HỌC PHẦN CÔN TRÙNG RỪNGBÀI TẬP2– HỌC PHẦN CÔN TRÙNG RỪNG
Sinhviênthựchiện:
Giáoviênhướngdẫn:
Sinhviênthựchiện:
Giáoviênhướngdẫn:
BÁO CÁO KHOA HỌC
KHOA LÂM NGHIỆP
Bài tập báo cáo khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập báo cáo khoa học - Người đăng: tdcuong25494
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập báo cáo khoa học 9 10 869