Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Được đăng lên bởi Hồng Lợi Trần
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 858 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC

Nhóm 3 - Lớp LĐH2ĐC2

1

I. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN KHU VỰC SÔNG CẢ
I.1.

Vị trí địa lý
Hệ thống sông Cả là một trong 9 hệ thống sông lớn của nước ta. Sông chính
bắt nguồn từ nước bạn Lào, chảy qua hầu hết địa phận tỉnh Nghệ An, được
gọi là sông Cả. Đến hạ lưu vùng Nam Đàn (tại Chợ Tràng) sông tiếp nhận phụ
lưu sông La từ Hà Tĩnh chảy sang. Từ ngã ba này ra tới bi ển sông được gọi là
sông Cả (sông Lam).

Sông Cả là sông liên quốc gia và là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt
Nam. Lưu vực hệ thống sông Cả nằm ở vùng Bắc Trung bộ, có toạ độ địa lý từ
18015' đến 20010'30'' vĩ độ Bắc; 103045'20'' đến 105015'20'' kinh độ Đông.
Điểm đầu của lưu vực nằm ở toạ độ 20010'30'' độ vĩ Bắc; 103045'20'' kinh độ
Đông. Cửa ra của lưu vực nằm ở toạ độ 18045’27” độ vĩ Bắc; 105046’40” kinh
độ Đông. Điểm sông Cả chảy vào đất Việt Nam tại Biên giới Việt Lào trên
dòng Nậm Mô có toạ độ: 19024'59'' độ vĩ Bắc; 104004'12'' kinh độ Đông.
Lưu vực hệ thống sông Cả nằm trên hai quốc gia, phần thượng nguồn nằm
trên đất tỉnh Phông Sa Vẳn và Sầm Nưa của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân
Lào. Ở Việt Nam, lưu vực sông nằm trên địa phận của 3 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ
An, Hà Tĩnh. Dòng chính sông Cả bắt nguồn từ Mường Khút, Mường Lập ở Lào,
cao trên 1800-2000 m, chảy theo hướng tây bắc - đông nam đổ vào tỉnh Nghệ
an tại Keng Du rồi đổ ra biển tại cửa Hội. Ở thượng lưu, lòng sông hẹp và d ốc,
có nhiều ghềnh, ở đoạn trung lưu (từ Con Cuông đến Anh Sơn) lòng sông mở
Nhóm 3 - Lớp LĐH2ĐC2

2

rộng và tiếp nhận sông Hiếu ở bờ trái, đoạn hạ lưu chảy qua vùng đồng bằng,
tiếp nhận sông La ở bờ phải sau đổ ra biển tại Cửa Hội.
I.2. Đặc điểm địa hình mặt đệm
Tổng cộng chiều dài của sông là khoảng 513 km đoạn chảy trong nội địa Việt
Nam khoảng 361 km. Diện tích lưu vực của con sông này là 27.200 km², trong
số đó 17.730 km² thuộc Việt Nam. Tính trung bình của cả triền sông thì sông
Lam nằm ở cao độ 294 m và độ dốc trung bình là 18,3%. Mật độ sông suối là
0,60 km/km². Từ biên giới Việt-Lào đến Cửa Rào, lòng sông dốc nhiều với hơn
100 ghềnh thác. Từ Cửa Rào trở về xuôi, tàu thuyền nhỏ có th ể đi lại được
trên sông vào mùa nước.
Bao gồm : hệ sinh thái trên cạn và dưới nước
Hệ sinh thái lưu vực sông Cả mang đặc trưng của hệ sinh thái vùng Bắc Trung
Bộ. Hai loại rừng: thường xanh núi thấp và đất thấp là đại diện cho rừng tự
nhiên của Lưu vực;
Lưu vực nằm ở Vùng Bắc Trung Bộ, mang nét đặc trưng dài và hẹp giữa dải
Trường Sơn và Biển. Những khu rừng giàu vẫn còn phủ dọc Trường Sơn, gần
Biên giới Lào.

Nú...
M C L C
Nhóm 3 - L p LĐH2ĐC2 1
BÀI TẬP LỚN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP LỚN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC - Người đăng: Hồng Lợi Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC 9 10 123