Ktl-icon-tai-lieu

bài tập quy hoạch phát triển nông thôn

Được đăng lên bởi lanphuthuy
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 8340 lần   |   Lượt tải: 110 lần
BÀI TẬP 1
XÂY DỰNG LUẬN CHỨNG VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
Xây dựng luận chứng về chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn xã
Mai Lâm – Huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội.
1. Phân tích về hiện trạng sản xuất nông nghiệp:
a. Ngành trồng trọt:
Xã Mai Lâm nằm ở phía Đông Nam huyện Đông Anh, là một trong những
vùng trọng điểm của huyện Đông Anh có điều kiện tốt để phát triển nông nghiệp
lúa, cây vụ đông, chăn nuôi lợn gà cung cấp thực phẩm cho các khu dân cư
Thành phố Hà Nội. Thuộc khu vực Thành phố Hà nội nên xã có đặc điểm thời
tiết chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều và có
mùa đông lạnh. Nói chung hàng năm khí hậu được 2 mùa rõ rệt: Mùa hè đồng
thời là mùa mưa và mùa đông đồng thời là mùa khô. Địa hình xã tương đối bằng
phẳng nhưng thấp dần từ Đông Nam xuống Tây Bắc. Vào mùa mưa lớn một số
diện tích lúa trên địa bàn xã thường xuyên bị ngập úng do nhiều nguyên nhân:
đất trũng với nước xung quanh đổ về, tiêu úng không kịp… Hiện nay xã cũng
như các địa phương đang cố gắng khắc phục tình trạng ngập úng. Xã Mai Lâm
có Sông Đuống và sông Hà Bắc thuộc hệ thống Sông Hồng, Sông Đuống chỉ
cung cấp được nước cho vùng ngoài đê – nơi có đất trồng màu. Vì vậy lượng
nước chủ yếu để dùng cho nông nghiệp toàn xã được lấy từ Sông Hà Bắc – một
nhánh nhỏ của Sông Hồng... Ngoài ra trong xã cũng có hệ thống ao hồ lớn góp
phần không nhỏ vào việc cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. Do ảnh
hưởng vỡ đê năm 1957 nên đất của xã thuộc loại đất phù sa Sông Hồng không
được bồi đắp hàng năm. Thành phần cơ giới đất thuộc loại thịt nhẹ và trung
bình, độ xốp thuộc loại khá, sức chứa ẩm 29 – 30 % ( 0- 30 cm). Đất xã có độ
mầu mỡ khá thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp.

1

Bảng 1. Cơ cấu cây trồng và loại hình sử dụng đất nông nghiệp:
Diện

Cơ cấu

tích (ha)
319,19
278,00
245,96
69,85

(%)
54,65
47,60
42,11
11,95

112,61

19,28

15,72
12,38
17,25
11,48

2,7
2,12
2,95
1,97

3,17
3,50

0,54
0,6

Đất trồng lúa nương
Đất cỏ dùng vào chăn nuôi
Đất trồng cây hàng năm

4,90

0,84

khác
Đất trồng cây lâu năm
Đất trồng cây công nghiệp

27,14

4,65

10,33

1,77

4,05

0,69

6,28

1,08

TT

Loại đất

1
1.1
1.1.1

Đất sản xuất nông nghiệp
Đất trồng cây hàng năm
Đất trồng lúa
Đất chuyên trồng lúa nước L.xuân - L.mùa
L.xuân - L.mùa -

1.1.2

1.1.3
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

Đất trồng lúa nước còn lại

Công thức luân canh

Màu
L.xuân - Màu - Màu
Màu - L.mùa - Màu
Màu - Lmùa
L.xuân - Màu
Lúa - cá
Lúa xuân
Lúa mùa

lâu năm
Đất trồng cây ăn quả lâu
năm
Đất trồng cây lâu năm
kh...
BÀI TẬP 1
XÂY DỰNG LUẬN CHỨNG VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
Xây dựng luận chứng về chuyển đổi cấu nông nghiệp trên địa bàn
Mai Lâm – Huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội.
1. Phân tích về hiện trạng sản xuất nông nghiệp:
a. Ngành trồng trọt:
Xã Mai Lâm nằm ở phía Đông Nam huyện Đông Anh, là một trong những
vùng trọng điểm của huyện Đông Anh có điều kiện tốt để phát triển nông nghiệp
lúa, cây vụ đông, chăn nuôi lợn cung cấp thực phẩm cho các khu dân
Thành phố Nội. Thuộc khu vực Thành phố nội n đặc điểm thời
tiết chịu ảnh ởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều
mùa đông lạnh. Nói chung hàng năm khí hậu được 2 mùa rệt: Mùa đồng
thời là mùa mưa và mùa đông đồng thời là mùa khô. Địa hình xã tương đối bằng
phẳng nhưng thấp dần từ Đông Nam xuống Tây Bắc. Vào mùa mưa lớn một số
diện tích lúa trên địa bàn thường xuyên bị ngập úng do nhiều nguyên nhân:
đất trũng với nước xung quanh đổ về, tiêu úng không kịp… Hiện nay cũng
như các địa phương đang cố gắng khắc phục tình trạng ngập úng. Xã Mai Lâm
Sông Đuống sông Hà Bắc thuộc hệ thống Sông Hồng, Sông Đuống chỉ
cung cấp được nước cho vùng ngoài đê nơi có đất trồng màu. vậy lượng
nước chủ yếu để dùng cho nông nghiệp toàn được lấy từ Sông Bắc một
nhánh nhỏ của Sông Hồng... Ngoài ra trong cũng có hệ thống ao hồ lớn góp
phần không nhỏ vào việc cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. Do ảnh
hưởng v đê năm 1957 n đất của thuộc loại đất phù sa Sông Hồng không
được bồi đắp hàng năm. Thành phần giới đất thuộc loại thịt nhẹ trung
bình, độ xốp thuộc loại khá, sức chứam 29 30 % ( 0- 30 cm). Đất xã đ
mầu mỡ khá thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp.
1
bài tập quy hoạch phát triển nông thôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập quy hoạch phát triển nông thôn - Người đăng: lanphuthuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
bài tập quy hoạch phát triển nông thôn 9 10 325