Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP VÀ TIỂU LUẬN MÔN CÔN TRÙNG RỪNG

Được đăng lên bởi Nguyen Hien
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 605 lần   |   Lượt tải: 0 lần
;;km4BÀI TẬP VÀ TIỂU LUẬN MÔN CÔN TRÙNG RỪNG
Bài tập nhóm
• Mỗi tổ chia thành 2 nhóm nhỏ: (khoảng 5 - 6 người/nhóm)
• Các nội dung (chủ đề): Sưu tập và tư liệu hóa
1. Các kiểu chân côn trùng (ít nhất là 5 kiểu / 10 loài khác nhau);
2. Kiểu đầu và miệng (3 kiểu đầu + 5 kiểu miệng/ 10 loài)
3. Các kiểu các kiểu râu đầu (8 kiểu râu/ 10 loài)
4. Các kiểu cánh côn trùng (8 kiểu cánh/ 10 loài)
5. Các loài côn trùng sống trong đất (8 loài)
6. Các loài côn trùng hại gỗ / thân cây (6 loài)
Mã số của nhóm là: X.i, (X là tổ = 1 - 6; i là nhóm nhỏ = 1-2)
(thứ tự các tổ của các nhóm Côn trùng rừng (2 và 3) thực hiện các chủ đề
theo thứ tự tương ứng đã nêu trên)
• Nội dung cần làm:
– Thu thập mẫu vật các loài theo chủ đề
– Xử lý mẫu và làm tiêu bản
– Trình bày mẫu vật theo các nhóm dấu hiệu phân loại về hình thái
và sinh thái (nộp sản phẩm)
– Bản thuyết minh đi kèm (có tư liệu ảnh) về kết quả thu được của
nhóm. (nộp sản phẩm)
Tiểu luận cá nhân
• Nội dung tiểu luận gồm 2 phần:
– Phần thứ nhất: Sưu tầm mẫu vật và tư liệu hóa kết quả của
cá nhân. Số lượng tối thiểu 6 loài thuộc 4 bộ khác nhau.
– Phần thứ 2: tự chọn một trong các chủ đề:
• Sưu tầm tài liệu để viết các thông tin về 10 loài côn
trùng:
– 5 loài côn trùng có lợi trong sản xuất và đời sống
– 5 loài côn trùng có hại trong nông lâm nghiệp.
• Tình hình sâu hại rừng trên thế giới và Việt Nam
• Các loài sâu hại vườn ươm
[tối thiểu 5 loài]
• Các loài sâu hại rừng Thông (Pinus spp.) [> 5 loài]
• Các loài sâu hại rừng Keo (Acacia spp.) [> 5 loài]
• Các loài côn trùng hại gỗ [> 5 loài]
Hướng dẫn trình bày:
Phần thứ nhất:
• Tư liệu hóa mẫu vật bằng ảnh:
– bố trí mẫu vật ở tư thế phù hợp để chụp ảnh đặc tả rõ nét và đẹp
nhất

Đưa kí hiệu cá nhân vào trong ảnh theo cú pháp: XX-YY-Z trong
đó XX là số thứ tự mẫu vật do SV quy ước (01-05 hay nhiều hơn),
YY là số thứ tự của SV trong nhóm (từ 01-n), Z là số hiệu nhóm
(nhóm I);
Ví dụ: 04-26-I được hiểu là mẫu vật thứ 4 của SV có stt 26 trong nhóm I học
phần Côn trùng rừng.
• Viết các thông tin về mẫu vật
(1) - Thông tin chung về mẫu vật:
• Tên mẫu vật (tên thường gọi, tên VN và KH về Bộ, họ,
giống, loài nếu xác định được);
• số hiệu mẫu vật (kèm ảnh);
• Thời gian thu mẫu: giờ, ngày/tháng/năm
• Địa điểm thu mẫu:
• Sinh cảnh nơi thu mẫu:
• Trạng thái, hoạt động của mẫu vật trước khi thu
• Phương pháp và dụng cụ thu mẫu
Các thông tin đáng chú ý khác (nếu có)
(2) - Mô tả mẫu vật:
• Kích thước chung của cơ thể và các bộ phận đáng chú ý
khác
• Mô tả các bộ phận theo thứ thứ tự từ đầu ...
;;km4BÀI TẬP VÀ TIỂU LUẬN MÔN CÔN TRÙNG RỪNG
Bài tập nhóm
Mỗi tổ chia thành 2 nhóm nhỏ: (khoảng 5 - 6 người/nhóm)
Các nội dung (chủ đề): Sưu tập và tư liệu hóa
1. Các kiểu chân côn trùng (ít nhất là 5 kiểu / 10 loài khác nhau);
2. Kiểu đầu và miệng (3 kiểu đầu + 5 kiểu miệng/ 10 loài)
3. Các kiểu các kiểu râu đầu (8 kiểu râu/ 10 loài)
4. Các kiểu cánh côn trùng (8 kiểu cánh/ 10 loài)
5. Các loài côn trùng sống trong đất (8 loài)
6. Các loài côn trùng hại gỗ / thân cây (6 loài)
Mã số của nhóm là: X.i, (X là tổ = 1 - 6; i là nhóm nhỏ = 1-2)
(thứ tự các tổ của các nhóm Côn trùng rừng (2 và 3) thực hiện các chủ đề
theo thứ tự tương ứng đã nêu trên)
Nội dung cần làm:
Thu thập mẫu vật các loài theo chủ đề
Xử lý mẫu và làm tiêu bản
Trình bày mẫu vật theo các nhóm dấu hiệu phân loại về hình thái
và sinh thái (nộp sản phẩm)
Bản thuyết minh đi kèm (có tư liệu ảnh) về kết quả thu được của
nhóm. (nộp sản phẩm)
Tiểu luận cá nhân
Nội dung tiểu luận gồm 2 phần:
Phần thứ nhất: Sưu tầm mẫu vật và tư liệu hóa kết quả của
cá nhân. Số lượng tối thiểu 6 loài thuộc 4 bộ khác nhau.
Phần thứ 2: tự chọn một trong các chủ đề:
Sưu tầm tài liệu để viết các thông tin về 10 loài côn
trùng:
5 loài côn trùng có lợi trong sản xuất và đời sống
5 loài côn trùng có hại trong nông lâm nghiệp.
Tình hình sâu hại rừng trên thế giới và Việt Nam
Các loài sâu hại vườn ươm [tối thiểu 5 loài]
Các loài sâu hại rừng Thông (Pinus spp.) [> 5 loài]
Các loài sâu hại rừng Keo (Acacia spp.) [> 5 loài]
Các loài côn trùng hại gỗ [> 5 loài]
Hướng dẫn trình bày:
Phần thứ nhất:
Tư liệu hóa mẫu vật bằng ảnh:
bố trí mẫu vật ở tư thế phù hợp để chụp ảnh đặc tả rõ nét và đẹp
nhất
BÀI TẬP VÀ TIỂU LUẬN MÔN CÔN TRÙNG RỪNG - Trang 2
BÀI TẬP VÀ TIỂU LUẬN MÔN CÔN TRÙNG RỪNG - Người đăng: Nguyen Hien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BÀI TẬP VÀ TIỂU LUẬN MÔN CÔN TRÙNG RỪNG 9 10 70