Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG THỐNG KÊ CHẤT ĐỐT

Được đăng lên bởi nguyenquy872001
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 443 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trấu có khả năng cháy và sinh nhiệt tốt do thành phần có 75% là chất xơ: Theo bảng thì 1kg trấu khi
đốt sinh ra 3400 Kcal bằng 1/3 năng lưọng đưọc tạo ra từ dầu ra dầu nhưng giá lại thấp hơn đến 25
lần (năm 2006).

(Nguồn: Công ty Thai Boiler Co., Ltd ,2006)

Trấu có khả năng cháy và sinh nhiệt tốt do thành phần có 75% là chất xơ: Theo bảng thì 1kg trấu khi
đốt sinh ra 3400 Kcal bằng 1/3 năng lưọng đưọc tạo ra từ dầu ra dầu nhưng giá lại thấp hơn đến 25
lần

...
Trấu có khả năng cháy và sinh nhiệt tốt do thành phần có 75% là chất xơ: Theo bảng thì 1kg trấu khi
đốt sinh ra 3400 Kcal bằng 1/3 năng lưọng đưọc tạo ra từ dầu ra dầu nhưng giá lại thấp hơn đến 25
lần (năm 2006).
(Nguồn: Công ty Thai Boiler Co., Ltd ,2006)
Trấu có khả năng cháy và sinh nhiệt tốt do thành phần có 75% là chất xơ: Theo bảng thì 1kg trấu khi
đốt sinh ra 3400 Kcal bằng 1/3 năng lưọng đưọc tạo ra từ dầu ra dầu nhưng giá lại thấp hơn đến 25
lần
BẢNG THỐNG KÊ CHẤT ĐỐT - Trang 2
BẢNG THỐNG KÊ CHẤT ĐỐT - Người đăng: nguyenquy872001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BẢNG THỐNG KÊ CHẤT ĐỐT 9 10 785