Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo chủ đề: Phân tích SWOT hệ thống tín dụng nông thôn ở Tp. Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 4994 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA NÔNG HỌC
MÔN: HỆ THỐNG CANH TÁC

Báo cáo chủ đề:
Phân tích SWOT hệ thống tín dụng nông thôn ở
Tp. Hồ Chí Minh

Giảng viên phụ trách:
PGS.TS. Phạm Văn Hiền

Nhóm thực hiện:
1. Nguyễn Vân Anh
2. Nguyễn Mạnh Hùng
3. Trương Văn Minh Hiển
4. Nguyễn Phạm Hồng Lan
5. Nguyễn Phước Long
6. Nguyễn Văn Phu
7. Nguyễn Hoàng Thao Trang
8. Trần Thị Thu Thuỷ
9. Mai Xuân Trung
10. Đỗ Anh Tuấn

Nội dung
1. Giới thiệu hệ thống tín dụng
2. Phân tích SWOT
2.1 S
2.2 W
2.3 O
2.4 T
3. Một số giải pháp

I. Giới thiệu
- Vấn đề tín dụng là một trong những vấn
đề quan trọng trong việc phát triển kinh tế
nông thôn cả nước nói chung và Tp.HCM
nói riêng.
- Với số vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng,
trong những năm qua, các ngân hàng
thương mại và tổ chức tín dụng đã giúp
hàng vạn hộ nông dân đẩy mạnh sản xuất

I. Giới thiệu
Tỷ đồng

Một
phiên
giao
dịch
của
Ngân
hàng.

I. Giới thiệu
Khái niệm tín dụng:
Tín dụng là một phạm trù kinh tế của nền kinh
tế hàng hóa, nó phản ánh quan hệ kinh tế giữa
người sở hữu với người sử dụng các nguồn
vốn tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế theo
nguyên tắc hoàn trả vốn và lợi tức khi đến hạn.

Phân tích SWOT là gì?
SWOT viết tắt của
Strengths (điểm
mạnh), Weaknesses
(điểm yếu),
Opportunities (thời
cơ) và Threats (nguy
cơ) - là một mô hình
nổi tiếng trong phân
tích kinh doanh

II. Nội dung của phân tích SWOT
Về VĐTDNT Tp.HCM
1. Strengths (điểm
mạnh)
- Trình độ quản lý của
các nhà tín dụng
cũng như của nông
dân ngày càng
được nâng cao
- Nguồn vốn khá lớn
bởi các chính sách
đầu tư của nhà
nước

Thị trường nông sản rộng lớn

- Sản phẩm đa dạng,
nông dân mạnh dạng
vay vốn đầu tư

2.Weaknesses (điểm yếu)
- Thông tin không đến với người nghèo
- Bất bình đẳng nguồn vốn
- Phí giao dịch quá cao
- Các tổ chức tín dụng tham gia cho vay khu vực
nông nghiệp còn quá nhỏ và các phòng giao dịch
chưa nhiều
- Chưa được đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn để
mở rộng sản xuất.
- Thủ tục còn rườm rà, nhiêu khê.

Không phải
nông dân nào
cũng dễ dàng
tiếp cận được
với các nguồn
vốn vay hỗ trợ
lãi suất khi
muốn đầu tư,
phát triển mô
hình chăn nuôi
như thế này.

3. Opportunities (thời cơ)
- Gia nhập WTO
- Đô thị hoá và công nghiệp hoá nông thôn
- Sự liên kết liên doanh 4 nhà theo chủ trương của
Chính phủ

Nông
nghiệp,
nông thôn
được
đánh giá
là khu vực
dể bị tổn
thương
của biến
động kinh
tế

Tuy đạt
được một
số kết
quả, song
trên thực
tế, tại
nhiều
vùng quê,
hiệu quả
của tín
dụng
nông thôn
còn thấp

4.Threats (nguy cơ)
Di...
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA NÔNG HỌC
KHOA NÔNG HỌC
MÔN: HỆ THỐNG CANH TÁC
MÔN: HỆ THỐNG CANH TÁC
Báo cáo chủ đề:
Báo cáo chủ đề:
Phân tích SWOT hệ thống tín dụng nông thôn
Phân tích SWOT hệ thống tín dụng nông thôn
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Báo cáo chủ đề: Phân tích SWOT hệ thống tín dụng nông thôn ở Tp. Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo chủ đề: Phân tích SWOT hệ thống tín dụng nông thôn ở Tp. Hồ Chí Minh - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Báo cáo chủ đề: Phân tích SWOT hệ thống tín dụng nông thôn ở Tp. Hồ Chí Minh 9 10 470