Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo chuyên đề: Thuốc trừ sâu vi sinh BT

Được đăng lên bởi bui-bao-hieu
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 8888 lần   |   Lượt tải: 44 lần
Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

THUỐC TRỪ SÂU VI SINH BT
(Bacillus thuringiensis var)

GVHD : TS.Phan Phước Hiền
SVTH : NHÓM 1

TP.HCM tháng 10/2011

HD: TS.Phan Phước Hiền

QUY TRÌNH SẢN XUẤT
GIỚI THIỆU

NUÔI CẤY

PHÂN DÒNG
GIA TĂNG ĐỘC
LƯC

Click to edit Master subtitle style
Nhóm 1

THU SINH
KHỐI

HD: TS.Phan Phước Hiền

Giới thiệu
Trong số những bệnh côn trùng, bệnh do vi sinh vật gây ra chiếm 80-90%

Bacillus thuringiensis là tác nhân sinh học đầu tiên được nghiên cứu
sản xuất thành thuốc trừ sâu vi sinh trên thế giới, đồng thời là sản
phẩm thuốc trừ sâu sinh học nổi tiếng nhất hiện nay
1901

1911

1938

1956

1958

1961

1977

Vậy lý do gì khiến Bacillus thuringiensis có khả năng diệt
sâu hại hiệu quả như vậy?

Click to edit Master subtitle style
Nhóm 1

1980

HD: TS.Phan Phước Hiền

GIỚI THIỆU
•

Trực khuẩn, kích thước 1-1,2 x 3-5
µm Gram +

Click to edit Master text styles

– Second level

 Phủ tiêm mao, di chuyển được

– Third level

Sinh bào tử, kích thước 1,6 – 2 µm

• Fourth level
– Fifth level

 Hiếu khí hoặc hiếu khí không bắt
buộc
 Tế bào đứng riêng hoặc xếp chuỗi
 Nhiệt độ sinh trưởng 15º-45ºC
 Phổ biến trong tự nhiên, cư trú
trong đất, trên bề mặt cây và trên xác
sâu
Tạo ra tinh thể protein trong giai
đoạn tạo bào tử, kích thước 0,6 – 2
µm

Click to edit Master subtitle style
Nhóm 1

HD: TS.Phan Phước Hiền

Vi khuẩn Bacillus thuringiensis
• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

Giới: Eutobacteria
Ngành: Firmicutes
Lớp: Bacilli
Bộ: Bacillales
Họ: Bacillaceae
Giống: Bacillus
Loài: Thuringiensis

Click to edit Master subtitle style
Nhóm 1

HD: TS.Phan Phước Hiền

Nhu cầu dinh dưỡng
•Nguồn cacbon: tinh bột, maltose, glucose
•+ Nguồn nitơ: nitơ hữu cơ: cao thịt bò,
peptone, bột men, bột bánh lạc, bột cá v.v...
•+ Muối vô cơ: K2HPO, MgSO4, CaCO3.

Click to edit Master subtitle style
Nhóm 1

HD: TS.Phan Phước Hiền

Các yếu tố ảnh hưởng
• Nhiệt độ sinh trưởng 12-400C
• Nhiệt độ thích hợp 27-32
• Nhiệt độ sinh trưởng nhanh 35-40=>lão hóa
nhanh
• Nhiệt độ thấp sinh trưởng chậm

Click to edit Master subtitle style
Nhóm 1

HD: TS.Phan Phước Hiền

Các yếu tố ảnh hưởng
•
•
•
•

Bt thích hợp với điều kiên kiềm
Thích hợp nhất là PH=7.5
PH=8.5 vẫn tạo ra bào tử
PH=5 không tạo ra bào tử

Click to edit Master subtitle style
Nhóm 1

HD: TS.Phan Phước Hiền

• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level
Tế bào bt bình thường và
sinh ...
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
THUỐC TRỪ SÂU VI SINH BT
(Bacillus thuringiensis var)
TP.HCM tháng 10/2011
GVHD : TS.Phan Phước Hiền
SVTH : NHÓM 1
Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
Báo cáo chuyên đề: Thuốc trừ sâu vi sinh BT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo chuyên đề: Thuốc trừ sâu vi sinh BT - Người đăng: bui-bao-hieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Báo cáo chuyên đề: Thuốc trừ sâu vi sinh BT 9 10 929