Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái khu BTTN Pù Hoạt tỉnh Nghệ An

Được đăng lên bởi hungtu
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1231 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Báo cáo đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái Khu BTTN Pù Hoạt – Tỉnh Nghệ An

ĐẶT VẤN ĐỀ
Khu BTTN Pù Hoạt là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn Nghệ An, cách TP Vinh 150 km về phía Tây Bắc. Khu BTTN Pù
Hoạt được chuyển đổi từ Ban quản lý rừng phòng hộ Quế Phong theo Quyết
định số 1109/QĐ-UBND, ngày 02/04/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ
An. Diện tích được giao quản lý 90.701 ha, trong đó vùng lõi 36.226 ha,
vùng đệm 18.749 ha, vùng phòng hộ 35.726 ha. Theo Quyết định số
590/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 về việc phê duyệt “Quy hoạch bảo tồn và
phát triển bền vững rừng đặc dụng Khu BTTN Pù Hoạt giai đoạn 20132020” thì diện tích quản lý của Khu BTTN Pù Hoạt là 85.761,43ha, trong đó
rừng đặc dụng 34.589,89 ha, rừng phòng hộ 51.171,54 ha. Khu BTTN Pù
Hoạt còn có vai trò to lớn trong trong việc phòng hộ đầu nguồn. cung cấp
nước cho sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường, là đầu nguồn của 2 hệ
thống sông lớn là Sông Hiếu ở Nghệ An, Sông Chu ở Thanh Hóa, trong đó là
nguồn sinh thủy của các thủy điện Hủa Na, Sao Va, Bản Mồng, Cửa Đạt…
Khu BTTN Pù Hoạt từ xưa đã nổi tiếng là vùng có khu hệ động, thực
vật rừng rất phong phú và đa dạng. Trong đó có nhiều loài động thực vật
quý hiếm cần được bảo vệ, bảo tồn và phát triển nguồn gen. Là khu rừng đặc
dụng nằm trong “Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An” đã được
UNESCO công nhận ngày 20-9-2007. Có giá trị đa dạng hệ sinh thái và cảnh
quan, đa dạng loài và nguồn gen cao, đặc biệt có cây Sa mu dầu to lớn nhất
trong rừng tự nhiên, là biểu tượng không chỉ riêng cho Pù Hoạt mà cho cả
toàn bộ thực vật Việt Nam.
Pù Hoạt có nhiều địa danh nổi tiếng như Thác Sao Va, Thác Bảy Tầng,
Đền Chín Gian... Những danh thắng này tạo nên một quần thể cảnh quan kì
vĩ cùng với nhiều bản sắc văn hóa dân tộc nên từ lâu, là nơi thăm quan du
lịch sinh thái lí tưởng cho du khách trong và ngoài nước. Mỗi năm, có hàng
ngàn lượt du khách trong và ngoài nước tới đây thăm quan, du lịch và tìm
hiểu thiên nhiên.
Khu BTTN Pù Hoạt vừa mới được thành lập, do đó rất cần thiết và cấp
bách phải lập các quy hoạch, dự án để định hướng hoạt động bảo tồn và phát
triển bền vững các loài động- thực vật rừng đặc hữu quí hiếm, cũng như làm
cơ sở để xây dựng các dự án đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác bảo
tồn thiên nhiên, nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái, phòng hộ, phát triển
kinh tế xã hội vùng đệm, khai thác hiệu quả về tiềm năng du lịch sinh thái,
du lịch tâm linh, nơi nghỉ dưỡng kết hợp giáo dục môi trường phù hợp với
tình hình thực...
Báo cáo đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái Khu BTTN Pù Hoạt – Tỉnh Nghệ An
ĐẶT VẤN ĐỀ
Khu BTTN Hoạt đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp Pt triển
nông tn Nghệ An, ch TP Vinh 150 km về phía y Bắc. Khu BTTN
Hot được chuyển đổi t Ban quản lý rừng png hộ Quế Phong theo Quyết
định s 1109/-UBND, ny 02/04/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ngh
An. Diện tích được giao quản 90.701 ha, trong đó ng lõi 36.226 ha,
ng đệm 18.749 ha, vùng phòng hộ 35.726 ha. Theo Quyết định số
590/-UBND ngày 19/02/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn
pt triển bền vững rừng đc dụng Khu BTTN Hoạt giai đoạn 2013-
2020 thì diện ch quản lý của Khu BTTN Pù Hoạt 85.761,43ha, trong đó
rừng đặc dụng 34.589,89 ha, rừng phòng hộ 51.171,54 ha. Khu BTTN Pù
Hot n vai trò to lớn trong trong việc phòng hộ đầu nguồn. cung cấp
nước cho sản xuất nông nghiệp bảo vệ môi tng, là đầu nguồn của 2 hệ
thống sông lớn là ng Hiếu NghAn, Sông Chu Thanh Hóa, trong đó
nguồn sinh thủy củac thủy điện Hủa Na, Sao Va, Bản Mồng, Cửa Đạt…
Khu BTTN Pù Hoạt từ xưa đã nổi tiếng ng khu h đng, thực
vật rừng rất phong p đa dạng. Trong đó nhiều loài đng thực vật
q hiếm cần được bảo vệ, bảo tồn phát triển nguồn gen. Là khu rừng đặc
dụng nằm trong “Khu dự trữ sinh quyển miền y Ngh An” đã được
UNESCO ng nhận ngày 20-9-2007. Có giá trị đa dạng h sinh ti cảnh
quan, đa dạng loài và nguồn gen cao, đc biệt y Sa mu dầu to lớn nhất
trong rừng t nhn, là biểu ợng không ch riêng cho Hoạt cho cả
toàn bthc vật Việt Nam.
Hoạt có nhiều địa danh ni tiếng n Thác Sao Va, Tc Bảy Tầng,
Đền Chín Gian... Những danh thắng này tạo nên một quần th cảnh quan kì
ng với nhiều bản sắc văn a dân tộc n t lâu, i thăm quan du
lịch sinh thái lí ng cho du khách trong và ngoài nước. Mỗi năm, ng
nn lượt du kch trong ngoài c tới đây thăm quan, du lịch tìm
hiểu thiên nhiên.
Khu BTTN Hoạt vừa mi được thành lập, do đó rất cần thiết cấp
ch phải lập c quy hoạch, dự án đđịnh hướng hot động bảo tồn phát
triển bền vững c loài động- thực vật rừng đặc hữu quí hiếm, ng như m
sở đ y dựng c d án đầu tư nhằm đáp ng u cầu của công tác bảo
tồn thn nhiên, nghiên cứu khoa học, du lịch sinh ti, png hộ, phát triển
kinh tế xã hội vùng đệm, khai tc hiệu quả về tiềm năng du lịch sinh thái,
du lịch tâm linh, i ngh dưỡng kết hợp giáo dục môi tờng phù hợp với
nh hình thực tiễn và yêu cầu của chiến lược quản lý h thống các khu rừng
đặc dụng Việt Nam.
Đoàn Điều tra Quy hoạch Lâm nghiệp - Số 08, Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Vinh, Nghệ An - 1
Báo cáo đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái khu BTTN Pù Hoạt tỉnh Nghệ An - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái khu BTTN Pù Hoạt tỉnh Nghệ An - Người đăng: hungtu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Báo cáo đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái khu BTTN Pù Hoạt tỉnh Nghệ An 9 10 744