Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo ngành phân bón 2015

Được đăng lên bởi Ly van Son
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 264 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo Ngành
Phân bón

Lửa thử vàng, gian nan thử sức
“…Thị trường phân bón trong nước bão hòa với sự cạnh
tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp cùng ngành trong
bối cảnh nhu cầu chưa cải thiện và xu hướng giá phân
bón giảm ít nhất đến năm 2018. Đây là giai đoạn thể hiện
năng lực nội tại thực sự của các doanh nghiệp…”

Đoàn Minh Tin
Chuyên viên phân tích
E: tindm@fpts.com.vn
P: (08) - 6290 8686 - Ext: 7596

06/2015

Ngành Phân bón

NỘI DUNG
A.TỔNG QUAN NGÀNH PHÂN BÓN
Ngành Phân Bón Thế Giới

4

1. Tổng quan ngành

4

2. Chuỗi giá trị toàn cầu

8
14

1. Tổng quan ngành

14

2. Phân tích chuỗi giá trị Ngành phân bón Việt Nam

19

III. Vị Thế Ngành Phân Bón Việt Nam

23

1. Nhập khẩu phân bón

23

2. Xuất khẩu phân bón

24

IV. Phân Tích Mô Hình 5-Forces Ngành

25

V. Các Chính Sách Liên Quan Đến Ngành

26

VI. Triển Vọng Ngành

28

1. Triển vọng ngành phân bón thế giới

28

2. Triển vọng ngành phân bón Việt Nam

30

B.CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH

VIỆT NAM

II. Ngành Phân Bón Việt Nam

THẾ GIỚI

I.

4

33
33

1. Kết quả kinh doanh

34

2. Tình hình tài chính

38

II. Các Doanh Nghiệp Phân Bón Chưa Niêm Yết

42

C.KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ

47

D.PHỤ LỤC

50

DOANH NGHIỆP

I. Các Doanh Nghiệp Niêm Yết Trong Ngành

Ngành Phân bón
TIÊU ĐIỂM
Ngành phân bón thế giới









Theo Hiệp hội Công nghiệp Phân bón Quốc tế (IFA), nhu cầu phân bón thế giới niên vụ 2013 – 2014 đã
tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước và ước đạt 184 triệu tấn (tính theo lượng dinh dưỡng).
Tỷ trọng nhu cầu phân đạm, phân lân và phân kali của thế giới không có nhiều biến động trong năm 2014
nhu cầu phân bón các loại giữ quanh mức 60% (phân đạm), 23% (phân lân) và 16% (phân kali).
Đối với quy mô quốc gia, sản lượng tiêu thụ tại Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ là 3 quốc gia tiêu thụ phân bón
lớn nhất thế giới với tỷ trọng lần lượt là 28%, 14% và 11%.
Theo ước tính của IFA, sản lượng phân bón các loại năm 2014 đạt 243 triệu tấn, tăng 2,6% so với năm
2013 và đạt 85% tổng năng lực cung ứng (công suất) của các nhà máy toàn cầu.
Trong vòng 5 năm tới sẽ có khoảng 200 dự án đầu tư mới và mở rộng đi vào hoạt động.
Đối với nguồn cung ure, theo số liệu năm 2013 của Fetercon, Trung Quốc chiếm đến 29% tổng nguồn cung
ure toàn cầu, sau đó là Nga với 6% và Ấn độ với 8%.
Nguồn cung lân và kali rất tập trung khi top 10 quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới đã chiếm đến 86% và
97% nguồn cung lân và kali.
Dự báo trong niên vụ 2014 - 2015, nhu cầu phân bón các loại của thế giới sẽ tiếp tục tăng trưởng 2-2,1%,
đạt 187...
Báo cáo Ngành
Phân bón
Đoàn Minh Tin
Chuyên viên phân tích
E: tindm@fpts.com.vn
P: (08) - 6290 8686 - Ext: 7596
06/2015
Lửa thử vàng, gian nan thử sức
“…Thị trường phân bón trong nước bão hòa với sự cạnh
tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp cùng ngành trong
bối cảnh nhu cầu chưa cải thiện xu ớng giá phân
bón giảm ít nhất đến năm 2018. Đây là giai đoạn thể hiện
năng lực nội tại thực sự của các doanh nghiệp…”
Báo cáo ngành phân bón 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo ngành phân bón 2015 - Người đăng: Ly van Son
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Báo cáo ngành phân bón 2015 9 10 251