Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Sinh thái rừng tại Vườn quốc gia Cát Bà (Hải Phòng)

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1203 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
PHẦN I. MỞ ĐẦU
-ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC NGHIÊN CỨU
2.1 Vị trí địa lý
2.2 Khí hậu thuỷ văn
2.3 Địa hình, địa thế
2.4 Địa chất đất đai
2.5 Sinh vật chính
PHÂN III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Cơ sở khoa học
3.2 Phương pháp thu thập số liệu
PHẦN IV. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
4.1 Một số định nghĩa
4.2 Nhận xét và đánh giá
PHẦN V. NHƯNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ VÀ KHUYẾN NGHỊ
5.1 NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ HẠN CHẾ
5.2 KHUYẾN NGHỊ
PHẦN VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN I. MỞ ĐẦU

ĐẶT VẤN ĐỀ
Sinh thái rừng là môn khoa học chuyên ngành thuộc sinh thái học nghiên
cứu hiện tượng sinh thái mang tính quy luật diễn ra trong đời sống của rừng (nội
tại rừng) và sự tương tác qua lại giữa rừng và môi trường. Sinh thái rừng có vai
trò và ý nghĩa rất lớn trong quản lý rừng và phát triển lâm nghiệp như giúp kiểm
soát dịch hại, bảo vệ môi trường sống; khai thác bền vững tài nguyên hay làm cơ
sở cho các biên pháp kỹ thuật lâm sinh cũng như xây dựng phương thức kinh
doanh rừng ổn định, lâu dài. Tuy nhiên có một điều hạn chế là để tiếp nhận và
ứng dụng được môn học sinh thái rừn thì đòi hỏi sinh viên phải chuẩn bị một
lượng kiến thức nhất định và giành nhiều thời gian cho việc khảo sát và làm quen
thực địa. Điều đó sẽ giúp sinh viên phát hiện những điểm còn thiếu xót của bản
thân để ngày một hoàn thiện hơn trong việc hiểu và nghiên cứu chuyên sâu về
môn học này.
Bản báo cáo dưới đây được chuyển hóa từ toàn bộ kiến thức và kỹ năng em
tiếp thu được trong thời gian thực tập tại Vườn quốc gia Cát Bà (Hải Phòng).

1.Mục đích:
- Giúp sinh viên hệ thống lại lý thuyết.
- Biết cách đo các chỉ tiêu sinh trưởng của cây.
- Tính toán được các chỉ tiêu
2.yêu cầu:
- Sinh viên tham gia đầy đủ các nội dung của đợt thực tập
- Viết báo cáo.

3. Nội dung
- Nghiên cứu ảnh hưởng của QXTVR đến một số nhân tố sinh thái cơ bản
- Nghiên cứu đặc điểm của một số nhân tố cấu trúc của QXTV rừng.
- Nghiên cứu đặc điểm tái sinh của QXTV rừng
- Khảo sát một số hệ sinh thái rừng điển hình tại khu vực nghiên cứu.
4. Địa điểm.
- Tuyến đi ao ếch
- Tuyến đi đỉnh Kim Giao
- Tuyến đi động Trung Trang

PHẦN II
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC NGHIÊN CỨU
2.1 Vị trí địa lý


VQG Cát Bà thành lập năm 1986 nằm trong quần đảo Cát Bà thuộc
huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng cách Hải Phòng 50km, cách Hà Nội
150km và tiếp giáp Vịnh Hạ Long ở phía Bắc Vườn Quốc gia Cát Bà có
toạ độ địa lý: 200 43' 50" đến 200 51' 29" vĩ độ bắc và 1060 58' 20" đến 1070
10' 05" kinh độ đông.

 Diện tích 16.196,8 ha trong đó 10.931,7ha là ...
MỤC LỤC
PHẦN I. MỞ ĐẦU
-ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC NGHIÊN CỨU
2.1 Vị trí địa lý
2.2 Khí hậu thuỷ văn
2.3 Địa hình, địa thế
2.4 Địa chất đất đai
2.5 Sinh vật chính
PHÂN III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Cơ sở khoa học
3.2 Phương pháp thu thập số liệu
PHẦN IV. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
4.1 Một số định nghĩa
4.2 Nhận xét và đánh giá
PHẦN V. NHƯNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ VÀ KHUYẾN NGHỊ
5.1 NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ HẠN CHẾ
5.2 KHUYẾN NGHỊ
PHẦN VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO
Báo cáo Sinh thái rừng tại Vườn quốc gia Cát Bà (Hải Phòng) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Sinh thái rừng tại Vườn quốc gia Cát Bà (Hải Phòng) - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Báo cáo Sinh thái rừng tại Vườn quốc gia Cát Bà (Hải Phòng) 9 10 243