Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập phân bón

Được đăng lên bởi 0944094888
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 4241 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Khoa Hóa học và công nghệ Thực phẩm

Báo cáo thực tập

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực tập tại Công ty cổ phần Thần Nông Thanh Hóa, qua một thời
gian tìm hiểu thực tế, sưu tầm tư liệu, nghiên cứu và hoàn thành đề tài, bản thân tôi đã nhận
được sự đón tiếp, hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình và có những ý kiến đóng góp quý giá của
Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban chức năng, cán bộ, công nhân viên của Công ty cổ
phần Thần Nông Thanh Hóa. Tôi xin chân thành cảm ơn KS.Lê Văn Hùng đã tận tình
hướng dẫn tôi trong khoảng thời gian thực tập tại Công ty vừa qua.
Đặc biệt, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Giảng viên Dương Quốc
Khanh đã nhiệt tâm hướng dẫn báo cáo thực tập, giúp đỡ động viên tôi trong quá trình thực
tập, nghiên cứu và hoàn thành cáo báo này. Tuy nhiên, bài báo cáo sẽ không thể tránh khỏi
những thiếu sót, rất mong nhận được sự giúp đỡ từ tập thể cán bộ giảng dạy, sinh viên khoa
Hóa học và Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.
Nhân dịp này, tôi cũng xin chân thành cảm ơn các Phòng, Khoa, Bộ phận , Ban lãnh
đạo, Trung tâm và bộ phận chuyên trách của các cơ sở trực thuộc Nhà trường, các anh chị và
các bạn đã tạo mọi điều kiện trong suốt quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng tại Khoa và
Nhà trường.
Xin chân thành cảm ơn!

GVHD: Dương Quốc Khanh

1

SVTH: Lê Tuấn Anh

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Khoa Hóa học và công nghệ Thực phẩm

Báo cáo thực tập

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
1. Thái độ, tác phong khi tham gia thực tập:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2. Kiến thức chuyên môn:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.....
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu Báo cáo thực tập
Khoa Hóa học và công nghệ Thực phẩm
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thc tập ti Công ty cổ phần Thần Nông Thanh Hóa, qua một thời
gian tìm hiểu thực tế, sưu tầm tư liệu, nghiên cứu và hoàn tnh đề tài, bản thân tôi đã nhận
được s đón tiếp, ớng dẫn, gp đỡ nhiệt nh và có những ý kiến đóng góp quý giá của
Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban chức năng, cán bộ, công nn viên của Công ty cổ
phần Thần Nông Thanh Hóa. Tôi xin chân thành cảm ơn KS.Lê Văn Hùng đã tận tình
hướng dẫn tôi trong khoảng thời gian thực tập tại Công ty vừa qua.
Đặc biệt, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn cn thành đến Giảng viên Dương Quốc
Khanh đã nhiệt tâm hướng dẫn báo cáo thực tp, giúp đỡ động viên tôi trong quá trình thực
tập, nghiên cứu hoàn thành cáo o này. Tuy nhiên, bài báo cáo s không thể tránh khỏi
những thiếu sót, rất mong nhận được s giúp đỡ từ tập thể cán bộ giảng dạy, sinh viên khoa
Hóa học và Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.
Nhân dịp này, tôi cũng xin chân thành cảm ơn các Phòng, Khoa, B phận , Ban nh
đạo, Trung m và bphận chuyên trách của các cơ sở trực thuộc Nhà trường, các anh chị và
các bn đã to mọi điều kiện trong suốt quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng ti Khoa và
Nhà trường.
Xin chân thành cảm ơn!
GVHD: Dương Quốc Khanh 1 SVTH: Lê Tuấn Anh
Báo cáo thực tập phân bón - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập phân bón - Người đăng: 0944094888
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Báo cáo thực tập phân bón 9 10 342