Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo tốt nghiệp

Được đăng lên bởi DungStar Phạm
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 2160 lần   |   Lượt tải: 16 lần
TR¦êng ®¹i häc n«ng nghiÖp Hµ Néi

Khoa n«ng häc
------- ššš -------

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG PHÂN BÓN VIÊN NÉN
VÀ PHƯƠNG PHÁP BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CÓI
VỤ XUÂN 2014 TẠI XÃ NGA THỦY, NGA SƠN, THANH HÓA

Ngêi híng dÉn
Bộ môn
Ngêi thùc hiÖn
Líp

:
:
:
:

PGS.TS. NGUYỄN ÍCH TÂN
CANH TÁC HỌC
PHẠM TIẾN DŨNG
CĐK2CT

Hµ Néi - 2014

LỜI CẢM ƠN
Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Nông học
trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội và thầy hướng dẫn. Tôi tiến hành thực
tập tốt nghiệp với đề tài:“Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng phân bón viên
nén và phương pháp bón đến sinh trưởng, năng xuất cói vụ xuân 2014 tại
xã Nga Thủy, Nga Sơn, Thanh Hóa.”
Trong suốt quá trình thực tập và hoàn thành chuyên đề này, tôi đã nhận
được sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài
trường. Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn
chân thành tới:
Các thầy cô giáo khoa Nông học, các thầy cô giáo trường Đại học Nông
Nghiệp Hà Nội những người đã trang bị cho em những kiến thức cơ bản, cơ
sở và kiến thức chuyên ngành!
Em xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn và kính trọng sâu sắc đối với
thầy giáo PGS.TS. Nguyễn Ích Tân người đã tận tình hướng dẫn tôi trong
suốt quá trình hoàn thành chuyên đề này!
Nhân dịp này, tôi xin gửi lời trân trọng cảm ơn tới ban lãnh đạo xã Nga
Thủy, gia đình bác Trịnh Xuân Đệ - Trưởng thôn 5, xã Nga Thủy, huyện Nga
Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Chủ nhiệm hợp tác xã Nga Thủy đã tạo điều kiện giúp
đỡ tôi hoàn thành đề tài này!
Với điều kiện thời gian có hạn cũng như kinh nghiệm còn hạn chế của một
sinh viên thực tập nên chuyên đề sẽ không thể tránh khỏi những sai sót, em rất
mong nhận được sự hướng dẫn, đóng góp ý kiến của các thầy cô cùng toàn thể
các bạn để bài báo cáo chuyên đề được hoàn thiện tốt hơn.
Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2014
Sinh viên thực tập

Phạm Tiến Dũng

i

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN....................................................................................................i
MỤC LỤC.........................................................................................................ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.................................................................iv
DANH MỤC BẢNG.........................................................................................v
MỞ ĐẦU..........................................................................................................1
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI.....
TR¦êng ®¹i häc n«ng nghiÖp Hµ Néi
Khoa n«ng häc
-------  -------
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG PHÂN BÓN VIÊN NÉN
VÀ PHƯƠNG PHÁP BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CÓI
VỤ XUÂN 2014 TẠI XÃ NGA THỦY, NGA SƠN, THANH HÓA
Ngêi híng dÉn
:
PGS.TS. NGUYỄN ÍCH TÂN
Bộ môn : CANH TÁC HỌC
Ngêi thùc hiÖn
:
PHẠM TIẾN DŨNG
Líp
:
CĐK2CT
Hµ Néi - 2014
báo cáo tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo tốt nghiệp - Người đăng: DungStar Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
báo cáo tốt nghiệp 9 10 141