Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Vanchuong Nguyen
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN MỘT
LỜI MỞ ĐẦU

Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá , tư liệu sản xuất đặt biệt và là
thành phần quan trọng hàng đấu của mội trường sống , là nguồn vốn ,nguồn lực
quan trọng của đất nước không thể thay thế được . Do đó đất đai là điều kiện tồn tại
quan trọng của loài người ,gắn bó mật thiết với mọi ngành kinh tế,mọi nhu cầu của
đời sống xã hội. Bất cứ nhà nước nào muốn nắm giữ , quản lý đất đai có định hướng
, sử dụng đất đai theo quy hoạch phục vụ theo yêu cầu của mình nên phải thực hiện
quản lý nhà nước về đất đai.
Vì vậy , quản lý nhà nước về đất đai là công tác quan trọng của mỗi quốc gia
trong mọi thời kỳ, mọi chế độ. Ở Việt Nam hiện nay, hành lang pháp lý quản lý
nhà nước về đất đai được khẳng định tại Hiến pháp 1992; Luật đất đai 1993 ; luật
đất đai 1998 và Luật đất đai 2003: “ Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất
đai và thống nhất quản lý về đất đai.” Đó là chế độ sở hữu toàn dân về đất đai. Nhà
nước thống nhất quản lý đất đai phạm vi cả nước , nhà nước gian đất cho tổ chức ,
hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài.
Quản lý nhà nước đối với đất đai là tổng hợp các hoạt động của cơ quan nhà
nước về đất đai . Đó là các hoạt động trong việc nắm và quản lý tình hình sử dụng
đất đai , trong việc phân bố đất đai vào các mục đích sử dụng đất theo chủ trương
của nhà nước trong việc kiểm tra , giám sát quá trình đất đai.
Công tác thống kê kiểm kê đất đai chỉnh lý bản đồ hiện trạng sử dụng đất là một
nhiệm vụ thường xuyên của UBND các cấp nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà
nước về đất đai . Căn cứ vào văn số 222/UBND-TNMTngày 17/02/2014 của
UBND quận Hà Đông về thực hiện thống kê diện tích đất đai năm 2013.

PHẦN HAI:NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN-KINH TẾ XÃ HỘI
1. Điều kiện tự nhiên.
Phường Dương Nội thành lập tháng 01 năm 2000, nằm ở phía Tây Bắc quận Hà
Đông – Hà Nội , cách trung tâm thành phố 5km, có tổng diện tích tự nhiên 585,43
ha , từ xã chuyển thành phường đang trong quá trình đô thị hóa. Dân số hiện nay
của phường khoảng 32.671 nhân khẩu tốc độ tăng dân số cơ học cao.hoạt động của
phường còn gặp nhiền khó khăn do cơ sở vật chất chưa đồng bộ , chưa có quy
hoạch trực tiếp,chưa có quy hoạch chi tiết với lối sống đô thị xen tập quán làng.
Tuy nhiên trong những năm qua đảng bộ và nhân dân phường Dương Nội đã vượt
qua khó khăn , thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội – văn hóa , an
ninh – quốc phòng, năm sau cao hơn năm trước. Đảng bộ và các đoàn thể đều đạt
trong sạch vững mạnh.
Địa giới hành chính ...
PHẦN MỘT
LỜI MỞ ĐẦU
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá , tư liệu sản xuất đặt biệt và là
thành phần quan trọng hàng đấu của mội trường sống , là nguồn vốn ,nguồn lực
quan trọng của đất nước không thể thay thế được . Do đó đất đai là điều kiện tồn tại
quan trọng của loài người ,gắn bó mật thiết với mọi ngành kinh tế,mọi nhu cầu của
đời sống xã hội. Bất cứ nhà nước nào muốn nắm giữ , quản lý đất đai có định hướng
, sử dụng đất đai theo quy hoạch phục vụ theo yêu cầu của mình nên phải thực hiện
quản lý nhà nước về đất đai.
Vì vậy , quản lý nhà nước về đất đai là công tác quan trọng của mỗi quốc gia
trong mọi thời kỳ, mọi chế độ. Ở Việt Nam hiện nay, hành lang pháp lý quản lý
nhà nước về đất đai được khẳng định tại Hiến pháp 1992; Luật đất đai 1993 ; luật
đất đai 1998 và Luật đất đai 2003: “ Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất
đai và thống nhất quản lý về đất đai.” Đó là chế độ sở hữu toàn dân về đất đai. Nhà
nước thống nhất quản lý đất đai phạm vi cả nước , nhà nước gian đất cho tổ chức ,
hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài.
Quản lý nhà nước đối với đất đai là tổng hợp các hoạt động của cơ quan nhà
nước về đất đai . Đó là các hoạt động trong việc nắm và quản lý tình hình sử dụng
đất đai , trong việc phân bố đất đai vào các mục đích sử dụng đất theo chủ trương
của nhà nước trong việc kiểm tra , giám sát quá trình đất đai.
Công tác thống kê kiểm kê đất đai chỉnh lý bản đồ hiện trạng sử dụng đất là một
nhiệm vụ thường xuyên của UBND các cấp nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà
nước về đất đai . Căn cứ vào văn số 222/UBND-TNMTngày 17/02/2014 của
UBND quận Hà Đông về thực hiện thống kê diện tích đất đai năm 2013.
PHẦN HAI:NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
báo cáo tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo tốt nghiệp - Người đăng: Vanchuong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
báo cáo tốt nghiệp 9 10 22