Ktl-icon-tai-lieu

bảo quản nông sản

Được đăng lên bởi Tâm Tâm
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 4509 lần   |   Lượt tải: 18 lần
BẢO QUẢN NÔNG SẢN
PGS.TS. Phạm Văn Hiền
E-mail: pvhien@hcmuaf.edu.vn
http//:pgo.hcmuaf.edu.vn/pvhien

Đề cương
Chương 1. Giới thiệu
Chương 2. Mối quan hệ giữa môi trường và nông
sản
Chương 3. Cấu tạo giải phẫu và tính chất vật lý
căn bản
Chương 4. Những biến đổi sinh lý, sinh hóa trong
quá trình bảo quản
Chương 5. Sâu bệnh hại nông sản
Chương 6. Kiểm nghiệm nông sản
Chương 7. Bảo quản nông sản

1. GIỚI THIỆU
1.1. Sự thiệt hại trong quá trình bảo quản
Hai loại hao hụt nông sản phẩm
- Trọng lượng do vật lý và sinh học
- Chất lượng do hô hấp, vi sinh vật

1.2. Vai trò của bảo quản nông sản phẩm ?
- An toàn lương thực quốc gia; giống vụ mùa
- Cung cấp nguyên liệu
- Bán thành phẩm sơ chế, chất lượng, giá thành
- Bảo tồn cho nghiên cứu

2. MÔI TRƯỜNG BẢO QUẢN– NÔNG SẢN
• Đặc điểm của môi trường bảo quản
– Vị trí địa lý
– Khí hậu (Tây Nguyên?)

• Đặc điểm nông sản phẩm
– Theo đặc điểm hình thái và thành phần dinh dưỡng
– Theo mục đích sử dụng

• Mối quan hệ giữa môi trường bảo quản và nông
sản

Mối quan hệ giữa môi trường bảo quản và nông sản
Môi trường nào ảnh hưởng lớn?
(1)

(2)
(3)

(1) Đại khí hậu

(2) Tiểu

hậu
(3) Vi
khí hậu

3. CẤU TẠO GIẢI PHẪU CỦA NÔNG SẢN TÍNH CHẤT VẬT LÝ CƠ BẢN CỦA HẠT
3.1 @ Cấu tạo giải phẫu, đặc điểm hình thái của các
loại hạt
Hạt nông sản Chủ yếu thuộc 2 họ:
- Họ Hoà thảo (Gramineae)
- Họ Đậu (Leuguminosae)

* Võ hạt
Thành phần: cellulose và Hemicellulose.
Căn cứ đặc điểm vỏ hạt chia ra:
Loại vỏ trần: Ngô, lúa mì, đậu,…
Loại có vỏ trấu: Lúa, cao lương, đa số hạt rau

* Lớp Aloron (vỏ lụa)

* Nội nhũ
Nội nhũ là cơ quan dự trữ dinh dưỡng chính của
hạt.
* Phôi mầm
- Mầm phôi
- Rễ phôi
- Thân phôi
- Tử diệp

3.2. Tính chất vật lý cơ bản của hạt
3.2.1 Mật độ và độ rỗng
- Tính tan rời và tự động phân cấp

Tính tan rời phụ thuộc: Lực ma sát, độ nhẵn, kích thước
hạt, vật lẫn tạp, hàm lượng nước, điều kiện xử lý và bảo
quản.

3.2.2 Tính tự động phân cấp

3.2.3. Tính dẫn nhiệt và lượng nhiệt dung
- Tính dẫn nhiệt
Hạt nông sản có tính dẫn nhiệt kém
Nhiệt độ khối hạt < môi trường, thu gọn bề mặt khối hạt
- Lượng nhiệt dung
Nhiệt lượng cần thiết để làm tăng nhiệt độ của một kg hạt lên
1oC.
Kcal/kgoC
Phụ thuộc thành phần hóa học trong hạt
Ví dụ: Tinh bột khô 0,37 Kcal/Kg oC
Lipid
0,49 Kcal/Kg oC
Cellulose 0,32 Kcal/Kg oC
Nước
1
Kcal/Kg oC
Hạt càng nhiều nước lượng nhiệt dung càng lớn

3.2.4. Tính hấp phụ và tính hút ẩm
- Tính hấp phụ
• Hạt nhiều mao quản, bề mặt hữu hiệu hấp phụ cao, Bề
mặt hữu hiệu > bề mặt của hạt 20 lần
• Tính hấp phụ...
BẢO QUẢN NÔNG SẢN
PGS.TS. Phạm Văn Hiền
E-mail: pvhien@hcmuaf.edu.vn
http//:pgo.hcmuaf.edu.vn/pvhien
bảo quản nông sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bảo quản nông sản - Người đăng: Tâm Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
bảo quản nông sản 9 10 636