Ktl-icon-tai-lieu

Bảo tồn giá trị truyền thống các nghề thủ công bằng phương pháp Photovoice

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 5315 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN VÀ NGHỀ MUỐI
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

BẢO TỒN GIÁ TRỊ TRUYỀN
THỐNG CÁC NGHỀ THỦ CÔNG
BẰNG PHƯƠNG PHÁP
PHOTOVOICE
(Kết quả của dự án "Nghiên cứu quy hoạch phát triển
ngành nghề thủ công theo hƣớng công nghiệp hóa
nông thôn Việt Nam" do Cục Chế biến nông lâm sản
và Nghề muối (Bộ Nông nghiệp và PTNT) phối hợp với
cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện)

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI - 2004

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn 1

Chủ biên:

TSKH. Bạch Quốc Khang

Biên soạn:

PGS.TS Nguyễn Văn Huy
CN. Võ Mai Phương
CN. Phạm Minh Phúc
CN. Vũ Hồng Thuật
CN. Lê Minh Hòa
MS. Claire Burkert
KS. Nguyễn Đức Xuyền
TS. Nguyễn Mạnh Dũng

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

2

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

LỜI NÓI ĐẦU
Phát triển ngành nghề phi nông nghiệp ở nông thôn
trong các lĩnh vực bảo quản, chế biến nông, lâm sản, tiểu
thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, cơ điện nông
nghiệp... ở quy mô nhỏ và vừa, kết hợp công nghệ cổ
truyền với hiện đại là một trong những hướng đi quan
trọng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông
nghiệp, nông thôn hiện nay. Một mặt tạo được nhiều việc
làm, tăng thu nhập cho nông dân, mặt khác góp phần
giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao chất lượng nông,
lâm sản, cũng như tạo ra nhiều hàng hoá có giá trị, đáp
ứng nhu cầu nổi tiêu và tiến tới xuất khẩu. Không những
thế, việc phát triển ngành nghề còn góp phần thúc đẩy
dịch chuyển cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng giảm
dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp, chế biến và dịch vụ.
Cục Chế biến nông lâm sản và Nghề muối đã tổ chức
biên soạn bộ sách này, nhằm giúp nông dân có thêm
thông tin để tìm hiểu, chọn lọc và ứng dụng những tiến bộ
kỹ thuật về công nghệ, thiết bị trong phát triển một số
ngành nghề ở nông thôn.
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã nhận được
sự hợp tác nhiệt tình của các tác giả, nhiều nhà khoa học
và nhiều cơ quan, đơn vị, nhất là của các viện nghiên cứu
trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chúng
tôi xin chân thành cám ơn và rất mong nhận được sự hợp
tác, giúp đỡ ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn trong
lĩnh vực này.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn 3

Đây là những cuốn sách nằm trong chương trình
khuyến công hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, phục vụ nông dân. Hy vọng bộ sách sẽ được
chuyển tới tay bà con nông dâ...
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 1
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN VÀ NGHỀ MUỐI
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA
BẢO TỒN GIÁ TRỊ TRUYỀN
THỐNG CÁC NGHỀ THỦ NG
BẰNG PHƯƠNG PHÁP
PHOTOVOICE
(Kết quả của dự án "Nghiên cứu quy hoạch phát triển
ngành nghề thủ công theo hƣớng công nghiệp hóa
nông thôn Việt Nam" do Cục Chế biến nông lâm sản
và Nghề muối (Bộ Nông nghiệp và PTNT) phối hợp với
cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện)
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI - 2004
Bảo tồn giá trị truyền thống các nghề thủ công bằng phương pháp Photovoice - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo tồn giá trị truyền thống các nghề thủ công bằng phương pháp Photovoice - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Bảo tồn giá trị truyền thống các nghề thủ công bằng phương pháp Photovoice 9 10 830