Ktl-icon-tai-lieu

bệnh cây

Được đăng lên bởi nhib1205814
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 671 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH
TRUYỀN NHIỄM
Nấm, vi khuẩn, virus, phytoplasma, xạ khuẩn, tảo,
protozoa, viroid, tuyến trùng và các loại thực
vật thượng đẳng ký sinh.

Các tác nhân gây bệnh cây trồng

Tuyến
trùng

Sợi
nấm

Mycoplasma

Vi khuẩn

 NẤM
Đặc điểm chung
- thuộc nhóm thực vật hạ đẳng
- tế bào có nhân thật (Eucaryotae)
- cơ quan sinh trưởng có cấu tạo dạng sợi
- sinh sản bằng bào tử
- sống dị dưỡng

- không có diệp lục và sắc tố
 không có khả năng tự tạo ra vật chất hữu cơ
từ các chất vô cơ  sống bám trên các cơ thể vi
sinh vật khác để sử dụng những chất hữu cơ có
sẵn
- vách tế bào chứa chitin hoặc cellulose, hoặc cả 2
- thành phần loài rất phong phú (#100.000 loài)
- số lượng lớn  gây thiệt hại nhiều đến năng
suất, phẩm chất cây trồng

- hoại sinh: đa số, giúp phân hủy chất hữu cơ
gây hại: phân hủy thực phẩm, vật liệu,
tồn trữ
- cộng sinh: mycorhiza (nấm + rễ cây), địa y (nấm + tảo),
rumen fungi (nấm trong dạ cỏ của động vật nhai lại)
- ký sinh : # 50 loài gây bệnh cho người
gây bệnh cho gia súc
ký sinh trên côn trùng, tuyến trùng, nấm
>800 loài gây bệnh cho cây
Bệnh do nấm: chiếm 70% tổng số bệnh cây

 Hình thái cấu tạo

 Cơ quan dinh dưỡng
Ngành Myxomycota – nấm bậc thấp – cổ sinh
- không có vách tế bào
- 1 khối nguyên sinh chất trần dạng amip, chứa nhiều
nhân  plasmodium (hợp bào)
- nhiều tế bào dạng amip riêng rẽ nhưng tích tụ lại, dồn
cục  Pseudoplasmodium
Ngành Eucomyta - nấm bậc cao
- có vách tế bào
- dạng sợi, phân nhánh  sợi nấm (hypha), tản nấm
(mycelium)
- đường kính : 0,5 – 100 m, đa số 5 – 20 m
- chiều dài : vài m đến vài m

- tản nấm
+ đơn bào (một tế bào) - nhiều nhân
+ đa bào (nhiều tế bào): có vách ngăn ngang (có lổ
hổng, nhân có thể chui qua), mỗi tế bào có 1 hoặc nhiều
nhân

Các dạng khác nhau của sợi nấm

a: phân nhánh, không vách ngăn
b: phân nhánh, có vách ngăn
c: không phân nhánh, có vách ngăn

a

- sợi nấm không màu, vàng, nâu
- cấu tạo tế bào sợi nấm:
+ vách tế bào: polysacarit
chứa đạm gọi là chitin,
xenllulo (nấm mốc)
+ màng tế bào chất
+ tế bào chất (có ribosom,
ty thể, chất dự trữ) và nhân
– không có tinh bột, lục lạp

Ty thể
Nhân
Vách tế bào

- thành phần hoá học của tế bào sợi nấm: 90% nước,
10% là các hợp chất cacbon, nitơ, khoáng và nguyên tố
vi lượng
- sinh trưởng ở đầu sợi nấm: tăng trưởng theo chiều dài
- hầu hết các phần của tản nấm đều có khả năng sinh
trưởng
- hút thức ăn: thẩm thấu qua vách tế bào hoặc vòi hút
(haustoria)
- có hệ thống enzyme phong phú, có khả năng sinh ra
độc tố

Các biến ...
CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH
TRUYỀN NHIỄM
Nấm, vi khuẩn, virus, phytoplasma, xạ khuẩn, tảo,
protozoa, viroid, tuyến trùng và các loại thực
vật thượng đẳng ký sinh.
bệnh cây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bệnh cây - Người đăng: nhib1205814
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
bệnh cây 9 10 404