Ktl-icon-tai-lieu

Bệnh cây nông nghiệp

Được đăng lên bởi Dũng Bánh Mì
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1053 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI CẢM ƠN
Em xin gởi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đối với các thầy cô của trường Đại
học Tây Nguyên, đặc biệt là các thầy cô khoa Nông Lâm của trường đã tạo điều kiện cho
em đi thực tế. Và em cũng xin chân thành cám ơn thầy Y-Well Ksor và cô Trần Thị Lệ Trà
đã nhiệt tình hướng dẫn hướng dẫn em hoàn thành tốt thời gian thực tập.Trong quá trình
thực tập, cũng như là trong quá trình làm bài báo cáo, khó tránh khỏi sai sót, rất mong các
Thầy, Cô bỏ qua. Đồng thời do trình độ lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế
nên bài báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được ý kiến đóng
góp Thầy, Cô để em học thêm được nhiều kinh nghiệm,Em cảm ơn thầy đã tận tâm hướng
dẫn chúng em qua từng buổi học thực tế ở ngoài đồng , cũng như những buổi nói chuyện
thảo luận ,thuyết trình .Nếu không có những lời hướng dẫn ,dạy bảo của thây thì em nghĩ
bài báo cáo của em sẻ rất khó hoàn thành được
Một lần nữa , em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC :

TRANG

LỜI CẢM ƠN :…………………………………………………………………………1
I.Đặt vấn đề:5
1.Vị trí địa lý :5
2.Tiềm năng kinh tế ,xã hội:5
II.Mục tiêu,nội dung,phương pháp điều tra:5
1.Mục tiêu :5
2.Nội dung nghiên cứu :5
3.Phương pháp điều tra:5
-Nghiên cứu tài liệu,giáo trình,báo cáo khoa học,internet.
III.Kết quả thảo luận.6
CÂY LÚA6
1.Thành phần sâu hại.6
2.Thành phần bệnh hại.6
a.Bệnh đạo ôn (do nấm Pyriculariaoryzae gây ra).6
b.Bệnh khô vằn (do nấm Hypochnus sasakii Shirai)7
c.Bệnh tiêm lửa (do nấm Helminthosporium orryzae gây ra).7
3.Biện pháp phòng trừ.7
BỆNH ĐẠO ÔN7
BỆNH KHÔ VẰN8
BỆNH TIÊM LỬA8
CÀ PHÊ
1.Thành phần sâu hại.9
2.Thành phần thiên địch sâu hại.9
3.Thành phần bệnh hại:9
a.Bệnh rỉ sắt cà phê (do nấm Hemileia vastatis gây ra).9
b.Bệnh đốm măt cua ( do nấm Cercospra offeicola )9
c.Bệnh nấm hồng (do nấm Corticium salmonicolor)
4.Biện pháp phòng trừ:10

CA CAO11
1.Thành phần sâu hại.11
2.Thành phần thiên địch của sâu hại:
3.Thành phần bệnh hại.
a.Bệnh thối thân, cháy lá:
b.Bệnh thối quả12
d.Bệnh nấm hồng.
e.Bệnh khô vỏ thân.
f.Bệnh lở cổ rể.
g.Bệnh thối rể
4.Biện pháp phòng trừ.14
a.Bệnh thối thân,cháy lá.
b.Bệnh thối quả.
c.Bệnh chết ngược.
d.Bệnh nấm hồng.
e.Bệnh khô vỏ thân.
f.Bệnh lở cổ rể.
g.Bệnh thối rể.
IV.Kết luận và đề nghị:
1.Kết luận:
2.Đề nghị:
V.Hình ảnh sâu bệnh hại :……………………………………………………………….19
1. Cây lúa :…………………………………………………………………………..20
2 .Cây cà phê : ……………………………………………………………………...27
3. Cây ca cao :……………………………………………………………………..31
VI.Tài liệu tham khảo: 32

I .Đặt vấn đề :
1. Vị trí đị...
LỜI CẢM ƠN
Em xin gởi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đối với các thầy cô của trường Đại
học Tây Nguyên, đặc biệt là các thầy cô khoa Nông Lâm của trường đã tạo điều kiện cho
em đi thực tế. Và em cũng xin chân thành cám ơn thầy Y-Well Ksor và cô Trần Thị Lệ Trà
đã nhiệt tình hướng dẫn hướng dẫn em hoàn thành tốt thời gian thực tập.Trong quá trình
thực tập, cũng như là trong quá trình làm bài báo cáo, khó tránh khỏi sai sót, rất mong các
Thầy, Cô bỏ qua. Đồng thời do trình độ lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế
nên bài báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được ý kiến đóng
góp Thầy, Cô để em học thêm được nhiều kinh nghiệm,Em cảm ơn thầy đã tận tâm hướng
dẫn chúng em qua từng buổi học thực tế ở ngoài đồng , cũng như những buổi nói chuyện
thảo luận ,thuyết trình .Nếu không có những lời hướng dẫn ,dạy bảo của thây thì em nghĩ
bài báo cáo của em sẻ rất khó hoàn thành được
Một lần nữa , em xin chân thành cảm ơn!
Bệnh cây nông nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bệnh cây nông nghiệp - Người đăng: Dũng Bánh Mì
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bệnh cây nông nghiệp 9 10 312