Ktl-icon-tai-lieu

bệnh cây

Được đăng lên bởi nguyenloanbvtv-gmail-com
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1091 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bàitiểuluận
“Xâydựngquytrìnhquảnlýtổnghợpbệnhhéoxanhvikhuẩnhạicàchua(Pseudomonassolanacearum)tạihuyện
BìnhXuyên,VĩnhPhúc”.

Sinhviên:NguyễnThịThanhLoan
Lớp: K51 ĐHBảovệthựcvật

PhầnI
Đặtvấnđề
Càchualàloạicâycógiátrịcaocảvềdinhdưỡngvàkinhtế,chiếm1/6sảnlượngrauhàngnămtrênthếgiới.
Diệntíchtrồngcàchuatrênthếgiớitrungbình2,5triệuha/năm,đứngvịtríthứ2saukhoaitây.
TạihuyệnBìnhXuyêntỉnhVĩnhPhúc,diệntíchsảnxuấtnôngnghiệpchiếm3036%,trongđócàchuachiếmtừ1623%diệntíchtrồngraucácloại.Tuynhiêncórấtnhiềuloạibệnhlàmảnhhưởngđếnnăngsuấtcàchua
đặcbiệtlàbệnhhéoxanhvikhuẩnPseudomonassolanacearumSmith.Vìvậy,đểchủđộngphòngch
ốngbệnhhạicàchuatrênđịabànhuyệntôitiếnhành“Xâydựngquytrìnhquảnlýtổnghợpbệnhhéox
anhvikhuẩnhạicàchua(Pseudomonassolanacearum)tạihuyệnBìnhXuyên,VĩnhPhúc”.

.

II.ĐiềukiệntựnhiênhuyệnBìnhXuyên,VĩnhPhúc
1.Vịtríđịalý
BìnhXuyênlàmộthuyệnnằmgầntrungtâmtỉnhVĩnhPhúc,tổngdi
ệntíchtựnhiênlà14.847,31 ha.
-PhíaBắcgiáphuyệnTamĐảovàtỉnhTháiNguyên.
-PhíaNamgiáphuyệnYênLạc.
PhíaĐônggiápthịxãPhúcYênvàhuyệnMêLinh(thuộcThủđôHà
Nội).
-PhíaTâygiáphuyệnTamDương,YênLạcvàTPVĩnhYên.

2.Địahình

-BìnhXuyêncóbavùngđịahìnhkhárõrệt:Đồngbằng,trungdu,m
iềnnúi;nhìnchungđịahìnhthấpdầntừBắcxuốngNam
=>Tạonênsựđadạngsinhtháivàcâytrồng.

3.Khíhậu

-BìnhXuyênlàvùngkhíhậuchuyểntiếpgiữamiềnnúivàđồng
bằng,thườngchịutácđộngkhôngtốttừcáccơnbão,gâymưato
,lốclớn.

-Nhiệtđộtrungbìnhhàngnămlà
24oC–26oC.
=>Đâylàkiểukhícho phép phát triển một nền sản
xuất nôngnghiệp phong
phú.Tuynhiêncũngchínhlàkiểukhíhậuthíchhợpchobệnhh
éoxanhvikhuẩntrêncàchuaphátsinhgâyhại.

4.Đấtđai

-Tổngdiệntíchđấttựnhiêntoànhuyệnđếnnăm2013là14.8
47,31
ha,trongđóđấtnôngnghiệpchiếmchiếm69,33%trongđóc
àchuachiếmtừ16-23%.

-NhìnchungđấtcủahuyệnBìnhXuyêntrongnhữngnămq
uađượcsửdụnghợplývàcóhiệuquả,gópphầnvàopháttriển
kinhtếxãhộinângcaođờisốngvậtchấttinhthầncủanhândân.

*Mộtsốlợithếvàhạnchếcủahuyện

* Về lợi thế

 Vị trí địa lý và hệ thống giao thôngthuận lợi giúp giaolưu và trao đổi hàng hóavớiđịa bàn
bênngoài.

 Nguồnnướcthuậnlợi cho sản xuất nông nghiệp, phát triển công nghiệp và sinh hoạt đời sống
nhândân.

 Chếđộ khí hậu, đất đai với 3 vùng sinh thái đặc trưng rõ rệt có điều kiện phát triển kinh tế
đadạng, làvùng có tiềm năng phát triển nông nghiệp thâm canhcao,cácngành nông lâm
nghiệp toàn diện, đặc biệt là cây ăn quả.

* Về hạn chế

 Khuvực đồng bằng của huyện có địa hình thấp trong tỉnh, độ chênh lệch giữa các

cốt ruộng lớn, lại chịu ảnh hưởngnguồnnước của dãy núi Tam Đảo chảy qua, nên
khi mưa lớn xảy ra thường gây úng lụt...
Bàitiểuluận
Xâydựngquytrìnhquảnlýtổnghợpbệnhhéoxanhvikhuẩnhạicàchua(Pseudomonassolanacearum)tạihuyện
BìnhXuyên,VĩnhPhúc
”.
Sinhviên:NguyễnThịThanhLoan
Lớp: K51 ĐHBảovệthựcvật
bệnh cây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bệnh cây - Người đăng: nguyenloanbvtv-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
bệnh cây 9 10 645