Ktl-icon-tai-lieu

BỆNH CHẢY GÔM CAM CHANH Phytophthora citrophthora

Được đăng lên bởi vanloinl
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 9012 lần   |   Lượt tải: 28 lần
BỆNH CHẢY GÔM CAM CHANH
Phytophthora citrophthora

GVHD : TS.Trần Thị Thu Hà
SVTH : Nguyễn Bá Đức
Lớp : BVTV-43

NỘI DUNG TRÌNH BÀY
I. GIỚI THIỆU
II. ĐẶC ĐIỂM CỦA NẤM Phytophthora citrophthora VÀ
BỆNH CHẢY GÔM
•
ĐẶC ĐIỂM CỦA NẤM Phytophthora citrophthora
•
ĐẶC ĐIỂM BỆNH CHẢY GÔM
III. VÒNG ĐỜI CỦA NẤM Phytophthora citrophthora
IV. TRIỆU CHỨNG BỆNH
V. NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH CHẢY GÔM
VI. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH CHẢY GÔM

I. GIỚI THIỆU
• Bệnh thối gốc, chảy mủ hại cam,chanh do nhiều loại nấm gây 
ra, như Phytophthora citricola, Phytophthora nicotianae var.
nicotianae,Phytophthora citrophthora (R.E. Sm. & E.H. Sm.) 
Leonian 1925, Phytophthora hibernalis Carne 1925, 
Phytophthora syringae (Kleb.) Kleb. 1905, và Lasiodiplodia
theobromae (Pat.) Griffon & Maubl. 1909.
•  Bệnh còn được gọi là bệnh chảy gôm.
•  Bệnh chảy gôm được phát hiện đầu tiên trên thế giới từ năm 
1834, sau đó truyền lan và phát hiện thấy ở Bồ Đào Nha, Địa 
Trung Hải, châu Mỹ, châu Á.
•  Bệnh gây hại nghiêm trọng trên cây con trong vườn ươm ghép 
và cây lớn ở vườn sản xuất. 
• Cây bệnh chậm lớn, tàn lụi dần, năng suất giảm sút, dần dần 
cây vàng úa, lá rụng có thể khô chết. 
• Bệnh do nấm Phytopthora chủ yếu ở trong đất gây hại ở trên 
các bộ phận gốc, thân, cành, quả trên mặt đất hoặc thối rễ ở 
dưới đất. 

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA NẤM Phytophthora
citrophthora  VÀ BỆNH CHẢY GÔM

1. ĐẶC ĐIỂM CỦA NẤM
• Phytophthora citrophthora là loài nấm 
thuộc chi Phytophthora ,họ Phithiaceae
• Có cấu tạo hình ống, đơn bào, không màu. 
Đặc điểm sợi nấm thẳng, ít phân nhánh, 
cành bào tử dạng oval hoặc dạng sim
• Nấm có nguồn gốc thuỷ sinh, nên chúng ưa 
thích và rất cần có ẩm ướt cao để sinh sản, 
phát triển và gây hại
• Nấm sinh sản bằng cách hình thành bọc 
bào tử 
• P. citrophthora sinh trưởng trong phạm vi 
nhiệt độ 10-35°C, nhiệt độ tối hảo là 2528°C, pH 6-7

2. ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH CHẢY GÔM
• Bệnh chảy gôm do P.
citrophthora hại trên gốc, 
thân, cành, quả rất nặng 
trên bưởi ,chanh.
•  thời gian tiềm dục ngắn 4-5 
ngày 
• Bệnh phát triển mạnh trong 
vụ xuân, vụ hè, vụ thu và 
giảm dần trong mùa đông. 
• Nguồn bệnh chủ yếu ở đất, 
tàn dư cây bệnh, truyền lan 
nhờ gió, nước. 

III. VÒNG ĐỜI CỦA NẤM Phytophthora
citrophthora
Bào tử nảy mầm

Bào tử động

Xâm nhiễm

Giải phóng bào tử động

Tái xâm nhiễm

Bọc bào tử

Hai sợi nấm tiếp hợp

Bào tử trứng nảy mầm
Bào tử trứng

IV. TRIỆU CHỨNG BỆNH
• Triệu chứng đầu tiên của bệnh là những vết đốm chảy nhựa 
xung quanh thân chính, chỗ chảy nhựa thối ướt, bóc vỏ ra 
tro...