Ktl-icon-tai-lieu

BỆNH CHẾT NHANH HỒ TIÊUPHYTOPHTHORA CAPSICI

Được đăng lên bởi vanloinl
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 4222 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHỦ ĐỀ
BỆNH CHẾT NHANH HỒ TIÊUPHYTOPHTHORA CAPSICI

Sinh viên: Phan Thị Thuý Ni
Lớp: BVTV43
GVHD: TS TrầnThị Thu Hà

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cây hồ tiêu (Piper nigrum L.)
là loại cây công nghiệp dài
ngày có giá trị kinh tế lớn ở
nước ta và là cây gia vị có
tính chất thương mại quan
trọng nhất trong các loại gia
vị mà hiện đang có giá trị để
xuất khẩu.Hàng năm, hồ
tiêu nước ta chiếm tỷ trọng
30 – 35 % trong tổng giá trị
lượng gia vị mua bán trên
toàn thế giới.

NHƯNG

Cây tiêu khoẻ
P. capsici

Bệnh chết nhanh
Hồ tiêu

B. NỘI DUNG
• Triệu chứng:
- Các chồi mầm không phát
triển, lá chuyển màu vàng
úa. Sau đó rụng đốt dần từ
trên xuống, tiếp đó lá rụng
đồng loạt và cây chết.
- Cũng có trường hợp cây tiêu
vàng úa và chết rủ đột ngột
không kịp rụng đốt.

• Triệu chứng:
• Cây tiêu bị bệnh thường
phần thân tiếp giáp mặt đất
bị thối, rễ tơ bị thối, nấm hại
thân, cuống lá, cuống chùm
quả.
- Nấm phá hoại mạch dẫn
của thân, rễ làm thân, rễ thối
nhũng chảy nhựa trơn
nhớt, có mùi hơi tanh.
- Bệnh phát triển rất nhanh:
Từ khi xuất hiện triệu chứng
ban đầu đến khi cây tiêu héo
rũ và chết chỉ trong vòng
10-15 ngày.

• Nguyên nhân:
Do nấm Phytophthora capsici.

Vòng đời
của nấm P.capsici

• Điều kiện phát sinh và phát triển của nấm P.capsici
- Nấm phát sinh gây hại trong phổ nhiệt độ rộng 12-30 0c.
Bệnh phát triển gây hại mạnh khi thời tiết nóng ẩm và
đất ướt, lượng mưa lớn hay tưới nước quá mức, nhất là
khi trên ruộng đã có cây bị bệnh thì đây là điều kiện để
bệnh lây lan ra cả ruộng, vì động bào tử của nấm gây
bệnh có thể bơi được trong nước.
- Những vườn tiêu chăm sóc kém, ẩm thấp, bị đọng nước
nhiều ngày trong mùa mưa thường bị bệnh nặng.
- Nấm phát triển nhiều trong mùa mưa, xâm nhập và phá
huỷ bộ rễ, cây tiêu bị chết nhanh chóng và đồng loạt từ
đầu mùa khô.

Biện pháp?????????????

Biện pháp?????????????
*Để hạn chế bệnh, công việc
phòng trừ cần tiến hành sớm
ngay từ đầu đến giữa mùa
mưa với sự phối hợp nhiều
biện pháp:
- Không để vườn tiêu bị đọng
nước: khơi thông hệ thống
cống rãnh kết hợp với vun
gốc thoát nước tốt để không
cho nấm phát triển và lây
lan.

Biện pháp?????????????

- Bón đủ lượng phân hữu cơ
đã ủ hoai, kết hợp bón cân
đối NPK để bộ rễ phát triển,
cây sinh trưởng mạnh khoẻ
để tăng sức chống bệnh.
- Không được làm tổn thương
bộ rễ
- Cắt bớt lá già và dây lươn
để gốc và tán cây thông
thoáng

Biện pháp?????????????
- Cây bị bệnh nặng cần đào
bỏ, nhặt hết rễ tập trung tiêu
huỷ rồi rắc vôi vào hố để
diệt mầm bệnh tồn tại trong
đất.
- Hằng nă...
CHỦ ĐỀ
BỆNH CHẾT NHANH HỒ TIÊU-
PHYTOPHTHORA CAPSICI
Sinh viên: Phan Thị Thuý Ni
Lớp: BVTV43
GVHD: TS TrầnThị Thu Hà
BỆNH CHẾT NHANH HỒ TIÊUPHYTOPHTHORA CAPSICI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỆNH CHẾT NHANH HỒ TIÊUPHYTOPHTHORA CAPSICI - Người đăng: vanloinl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
BỆNH CHẾT NHANH HỒ TIÊUPHYTOPHTHORA CAPSICI 9 10 391