Ktl-icon-tai-lieu

bệnh đạo ôn hại lúa

Được đăng lên bởi duydo0711
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 613 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỆNH ĐẠO ÔN HẠI LÚA

Ths. Phan Anh Thế
SE A17/North central - Syngneta Vietnam

Msc Phan Anh The - Syngenta Vietnam - Public

NỘI DUNG TRÌNH BÀY VỀ BỆNH ĐẠO ÔN HẠI LÚA

1

2

4

3

2

• GIỚI THIỆU CHUNG
• ĐẶC ĐIỂM TRIỆU CHỨNG
• QUY LUẬT PHÁT SINH PHÁT TRIỂN
• BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

Msc Phan Anh The - Syngenta Vietnam - Public

GIỚI THIỆU VỀ BỆNH ĐẠO ÔN HẠI LÚA
 Bệnh có từ lâu đời, bệnh
được phát hiện lần đầu tiên ở
Trung Quốc vào năm 1637, ở
Nhật năm 1704.
 Vùng phân bố bệnh gây hại ở
hầu hết các nước trồng lúa
trên thế giới.
 Bệnh gây thiệt hại cho lúa rất

trầm trọng.

3

Msc Phan Anh The - Syngenta Vietnam - Public

GIỚI THIỆU VỀ BỆNH ĐẠO ÔN HẠI LÚA
 Ở VN bệnh đạo ôn thường

gây hại nặng ở các tỉnh trồng
lúa ở miền Bắc và miền
Trung, trong vụ lúa đông xuân

hàng năm.
 Đây là loại bệnh rất khó phát
hiện và việc phòng trị thường
không kịp thời làm ảnh hưởng
đến năng suất lúa.

4

Msc Phan Anh The - Syngenta Vietnam - Public

ĐẶC ĐIỂM TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH ĐẠO ÔN HẠI LÚA
- Trên lá: Ban đầu là các vết
chấm kim nhỏ màu nâu, sau đó
phát triển thành vết màu nâu
hình e líp >> nâu xám >> sũng
nước. Khi vết bệnh dạng mãn
tính có dạng hình thoi (hình mắt
én), ở giữa có màu nâu, xung
quanh có quầng vàng. Các vết
bệnh có thể liên kết với nhau gây
nên hiện tượng cháy lá lúa

5

Msc Phan Anh The - Syngenta Vietnam - Public

ĐẶC ĐIỂM TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH ĐẠO ÔN HẠI LÚA
• Trên cổ bông, cổ gié, cổ lá: Bệnh gây thối khô cổ bông, cổ gié khiến
bông lúa bị khô trắng trước khi chín.

• Bệnh gây thối khô cổ lá, khiến lá lúa bị gãy gục xuống.

Triệu chứng trên cổ bông
6

Msc Phan Anh The - Syngenta Vietnam - Public

Triệu chứng trên cổ lá

ĐẶC ĐIỂM TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH ĐẠO ÔN HẠI LÚA
● Trên thân và cổ gié, bệnh tấn công vào các mắt cổ gié và các mắt lóng
của cây lúa và lây lan toàn thân, làm thối khô ở các mắt trước sau đó

khô toàn thân, khiến cây lúa bị đổ gãy.

Triệu chứng trên cổ gié
7

Msc Phan Anh The - Syngenta Vietnam - Public

Triệu chứng trên thân cây lúa

QUY LUẬT PHÁT SINH PHÁT TRIỂN CỦA BỆNH ĐẠO ÔN
● Bệnh đạo ôn gây hại trên cây lúa từ giai đoạn mạ cho đến trổ, chín
● Bệnh tấn công vào tất các các bộ phận trên mặt đất (nước) của cây lúa
● Tác nhân gây bệnh do nấm Pyricularia oryzae.

● Trong quá trình gây bệnh nấm sản sinh ra độc tố Pyricularin và Pyriculol
làm vàng lá lúa, ức chế sinh trưởng cây lúa.
● Cây lúa bị bệnh nặng, rễ thường bị hỏng do các độc tố nấm bệnh tiết ra
● Bệnh lây lan chủ yếu bằng bào tử nấm, bệnh còn lan truyền qua rơm rạ
và hạt bị nhi...
SE A17/North central - Syngneta Vietnam
Ths. Phan Anh Thế
BỆNH ĐẠO ÔN HẠI LÚA
Msc Phan Anh The - Syngenta Vietnam - Public
bệnh đạo ôn hại lúa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bệnh đạo ôn hại lúa - Người đăng: duydo0711
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
bệnh đạo ôn hại lúa 9 10 52