Ktl-icon-tai-lieu

bệnh đạo ôn trên cây lúa

Được đăng lên bởi kyungan
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 3665 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Bài thảo luận:
Bệnh lý học thực vật
Chủ đề:

Nấm gây hại trên cây lương thực
Giảng viên: Lê Thủy
Nhóm 1: Nguyễn Kim Anh
Lưu Thanh Hương
Trần Ngần
Mai Kim Tuyến

Ngô:
Bệnh khô vằn
Khoai lang
Gỉ sắt hại ngô
Bệnh thối đen
Bạch tạng hại ngô
Bệnh thối mềm
Bệnh đốm lá ngô
Bệnh thối tím củ
Phấn đen(ung thư) ngô
Mốc hồng hại ngô
Nấm gây bệnh
trên cây LT

Lúa
Bệnh cháy lá (đạo ôn)
Bệnh đốm nâu
Bệnh gạch nâu
Bệnh thang vàng Bệnh đốm vằn
Bệnh thối bẹ
Bệnh thối thân
Bệnh lúa von (Lúa đực, mạđực)

Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

Khô vằn ở ngô

Bệnh đốm lá ngô

Ngô:
Bệnh khô vằn
Khoai lang
Gỉ sắt hại ngô
Bệnh thối đen
Bạch tạng hại ngô
Bệnh thối mềm
Bệnh đốm lá ngô
Bệnh thối tím củ
Phấn đen(ung thư) ngô
Mốc hồng hại ngô
Nấm gây bệnh
trên cây LT

Lúa
Bệnh cháy lá (đạo ôn)
Bệnh đốm nâu
Bệnh gạch nâu
Bệnh thang vàng Bệnh đốm vằn
Bệnh thối bẹ
Bệnh thối thân
Bệnh lúa von (Lúa đực, mạđực)

to edit Master text styles

cond level

d level

Fourth level
– Fifth level

Thối bẹ

Thối thân

Đốm vằn

Bệnh đạo ôn ( Rice blast)

I. Nguyên nhân và cơ chế
• Bênh đạo ôn do nấm Pyricularia
̣
oryzae gây ra

Sinh sản vô tính bằng bào tử

Cuống bào tử và bào tử của Pyricularia oryzae

• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

Bào tử đính

Rốn hạt
Cuống bào tử

Quá trình xâm nhập của nấm vào
lúa
• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level

Tiền xâm nhập

• Fourth level
– Fifth level

xâm nhập

Chu kì phát triển của nấm trên lúa

• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

II. Chẩn đoán
Trên lá:

Trên thân và cổ bông:

• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

Trên hạt lúa
• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

Đặc điểm phát sinh phát triển của bệnh
• Phụ thuộc nhiều vào các yếu tố ngoại cảnh
như nhiệt độ, độ ẩm… do đó bệnh phát triển
thất thường, bệnh xuất hiện và gây hại từ giai
đoạn mạ đến khi trỗ chín.
• Điều kiện thời tiết: Bệnh hại nặng vào lúc trời
mát, ẩm, có sương mù, gió mạnh.
• Ảnh hưởng bởi phân bón: Bón nhiều N bệnh
nặng, bón P hạn chế được bệnh (Ở vùng
phèn), bón K tùy thuộc vào lượng N.

• Ảnh hưởng của giống: ở ruộng trồng giống
nhiễm, điều kiện thời tiết thuận lợi bệnh phát
triển nặng.
• ở những vùng lúa bị hạn, ở những vùng trồng
lúa nương, biên độ nhiệt ngày đêm chênh
lệch lớn,...
Bài thảo luận:
Bệnh lý học thực vật
Chủ đề:
Nấm gây hại trên cây lương thực
Giảng viên: Lê Thủy
Nhóm 1: Nguyễn Kim Anh
Lưu Thanh Hương
Trần Ngần
Mai Kim Tuyến
bệnh đạo ôn trên cây lúa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bệnh đạo ôn trên cây lúa - Người đăng: kyungan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
bệnh đạo ôn trên cây lúa 9 10 250