Ktl-icon-tai-lieu

Bệnh đầu vàng ở tôm

Được đăng lên bởi nhuvan0071
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 91 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bệnh đầu vàng ở tôm
1. Triệu chứng
- Bệnh có triệu chứng rất đặc thù. Ở tôm 50 - 70 ngày tuổi, trước tiên tôm trở nên
ăn nhiều một cách khác thường trong vài ngày, sau đó đột ngột ngừng ăn. Sau 1- 2
ngày tôm bắt đầu lờ đờ trên mặt nước và ven bờ rồi chết, mức độ chết tăng dần.
2. Nguyên nhân
- Bệnh đầu vàng ở tôm được gọi theo triệu chứng, vì khi tôm bị bệnh khu vực
đầu hoặc gan sẽ có màu vàng. Nguyên nhân sinh ra từ virus YHV, đây là virus có
acid nhân RNA chuỗi đơn, virus có hình que, kích cỡ 44 x 73 nm.
3. Bệnh tích
Phần đầu ngực, nhất là gan tụy chuyển màu vàng và sưng. Gan có màu trắng nhạt hay vàng nhạt đến
nâu. Thân màu nhợt nhạt..
4. Phòng, điều trị bệnh
- Do virut chưa có thuốc hoặc chất hoá học nào để xử lý điều trị bệnh có kết quả, vì vậy chỉ có thể
phòng bệnh và sự lây lan của dịch bệnh này bằng cách dùng giống sạch bệnh; xử lý chất lượng nguồn
nước và môi trường xung quanh cho phù hợp.
- Đặc biệt ta lưu ý việc xử lý các chất thải trong ao đầm nuôi tôm và việc tăng cường sức khỏe, sức
đề kháng cho tôm để chịu đựng được sự thay đổi của môi trường xung quanh. Không để chất lượng
nước thay đổi thường xuyên. Chẳng hạn sự thay đổi độ pH trong ngày hoặc tình trạng phát triển của
rong rêu.

...
Bệnh đầu vàng ở tôm
1. Triệu chứng
- Bệnh có triệu chứng rất đặc thù. Ở tôm 50 - 70 ngày tuổi, trước tiên tôm trở nên
ăn nhiều một cách khác thường trong vài ngày, sau đó đột ngột ngừng ăn. Sau 1- 2
ngày tôm bắt đầu lờ đờ trên mặt nước và ven bờ rồi chết, mức độ chết tăng dần.
2. Nguyên nhân
- Bệnh đầu vàng tôm được gọi theo triệu chứng, khi tôm b bệnh khu vực
đầu hoặc gan s có màu ng. Nguyên nhân sinh ra từ virus YHV, đây là virus
acid nhân RNA chuỗi đơn, virus có hình que, kích cỡ 44 x 73 nm.
3. Bệnh tích
Phần đầu ngực, nhất là gan tụy chuyển màu vàng và sưng. Gan có màu trắng nhạt hay vàng nhạt đến
nâu. Thân màu nhợt nhạt..
4. Phòng, điều trị bệnh
- Do virut chưa thuốc hoặc chất hoá học nào để x điều trị bệnh kết quả, vậy chỉ thể
phòng bệnh sự lây lan của dịch bệnh này bằng cách dùng giống sạch bệnh; xử chất lượng nguồn
nước và môi trường xung quanh cho phù hợp.
- Đặc biệt ta lưu ý việc xử các chất thải trong ao đầm nuôi tôm việc tăng cường sức khỏe, sức
đề kháng cho tôm để chịu đựng được sự thay đổi của môi trường xung quanh. Không để chất lượng
nước thay đổi thường xuyên. Chẳng hạn sự thay đổi độ pH trong ngày hoặc tình trạng phát triển của
rong rêu.
Bệnh đầu vàng ở tôm - Người đăng: nhuvan0071
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bệnh đầu vàng ở tôm 9 10 986