Ktl-icon-tai-lieu

Bệnh sưng rễ bắp cải

Được đăng lên bởi vanloinl
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 7315 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Chủ đề:
Bệnh sưng rễ bắp cải
( Plasmodiophora brassicae )

GVHD: TS.Trần Thị Thu Hà
SV : Nguyễn Thị Giang
Lớp : BVTV-43

Bố cục
A. Giới thiệu chung
B. Nội dung
1.Triệu chứng bệnh
2. Nguyên nhân
3. Đặc điểm phát sinh phát triển
4. Biên pháp phòng trừ

C. Kết luận

A. Giới thiệu chung
Lớp Plasmodiophoromyces là một trong những lớp có
vai trò và ý nghĩa quan trọng nhất của giới Protozoa.
Trong đó loài Plasmodiophora brassicae gây bệnh sưng
rễ bắp cải và một số cây thuộc họ thập tự là bệnh rất
phổ biến. Đặc biệt ở các vùng khí hậu mát, lạnh ở châu
Âu, châu Úc, châu Mỹ và một số nước châu Á như
Trung Quốc, Nhật Bản thì bệnh gây hại khá nghiêm
trọng.Ở nước ta bệnh thường gặp ở các tỉnh như Sapa,
Đà Lạt..
Đây cũng là một loại nấm gây bệnh khó phát hiện và
công tác phòng trừ gặp khá nhiều khó khăn.

B. Nội dung
1. Triệu chứng bệnh
+ Hại ở bộ phận rễ, gốc thân
tạo u sưng nổi cục sần sùi –
Tế bào bị bệnh lớn gấp 3-4 lần
tế bào bình thường.
+ Các u sưng lúc đầu màu
trắng giống rễ cây, bề mặt
nhẵn bên trong cứng – Sau
nổi u sưng và chuyển sang
màu nâu, thối mục
Rễ bắp cải bị bệnh

1. Triệu chứng bệnh(tt)
+ Sau khi rễ bị hư hại lá cây
chuyển sang vàng, dày, thô
mất độ nhẵn bóng – Héo
dần - Chết.
+ Bệnh có thể phá hại trên 100
loại cây trồng và cây dại
trong họ thập tự.

2. Nguyên nhân
+ Do nấm Plasmodiophora
brassicae - là nấm ký sinh
chuyên tính.
+ Cơ quan sinh trưởng là hợp
bào (Plasmodium)
+ Quá trình phát triển của nấm
hầu như chỉ tiến hành trong tế
bào rễ cây ký chủ và tạo thàn vô
số bào tử tĩnh (resting spores)
trong tế bào rễ cây ở giai đoạn
cuối cùng.

Hợp bào hình thành trong tế bào rễ

2. Nguyên nhân (tt)
+ Bào tử tĩnh hình cầu, đơn
bào,không màu,vỏ dày,
bề mặt nhẵn - Lan truyền
nhờ nước mưa, nước
tưới và trong quá trình
cày, bừa, vun, xới đất.

Bào tử tĩnh

2. Nguyên nhân (tt)
+ Bào tử tĩnh nảy mầm thành
bào tử động xâm nhập trực
tiếp vào các rễ non hoặc
gián tiếp vào các rễ già,
cứng hoặc thông qua các vết
thương.
+ Tế bào rễ bị kích thích, sinh
sản rối loạn,tăng số lượng và
kích thước hình thành các u
sưng trên rễ cây bệnh.
U sưng ở rễ

3. Đặc điểm phát sinh phát triển
+ Thời kỳ tiềm dục của bệnh khoảng 9-10 ngày.
+ Hại tất cả các thời kỳ sinh trưởng của cây, mạnh nhất
là giai đoạn cây non-nấm dễ xâm nhiễm nhất .
+ Nhiệt độ thích hợp cho nấm phát triển 16-19 0C, ẩm độ
75%.
+ Trong điều kiện đất chua pH 5.4- 6.5, đất ẩm ướt, quá
trình xâm nhiễm hoàn thành trong 18 giờ.
+ Đất trũng, đất quá chua và có nhiệt độ thích hợp bệnh
phát sinh phá hại mạnh.

...
GVHD: TS.Trần Thị Thu Hà
SV : Nguyễn Thị Giang
Lớp : BVTV-43
Chủ đề:
Bệnh sưng rễ bắp cải
( Plasmodiophora brassicae )
Bệnh sưng rễ bắp cải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bệnh sưng rễ bắp cải - Người đăng: vanloinl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bệnh sưng rễ bắp cải 9 10 95